54. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERRIOZAR

2020ko udal aurrekontua. Behin betiko onespena

Berriozarko Udalbatzak, 2019ko abenduaren 18an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Udalaren aurrekontu orokorra. Hasierako onespenaren iragarkia 2020ko urtarrilaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, eta jendaurrean egoteko epea iraganik inork hasierako onespenari alegaziorik aurkeztu gabe, honako hauek behin betiko onetsirik gelditu dira:

1.–Berriozarko Udalaren 2020ko aurrekontua, honela xehakaturik:

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUA

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

1

Zuzeneko zergak

2.068.652,76

2

Zeharkako zergak

387.994,30

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

729.320,00

4

Transferentzia arruntak

3.317.655,18

5

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamendua

111.728,61

7

Kapital-transferentziak

0,00

GUZTIRA

6.615.350,85

GASTUAK:

KAPITULUA

IZENA

ZENBATEKOA
(eurotan)

1

Langileria gastuak

3.717.279,49

2

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

2.015.476,36

3

Finantza-gastuak

600,00

4

Transferentzia arruntak

750.855,00

6

Inbertsio errealak

86.140,00

7

Kapital-transferentziak

45.000,00

8

Finantza-aktiboak

0,00

GUZTIRA

6.615.350,85

2.–Berrikilan SL enpresak aurkeztu duen 2020rako diru-sarrera eta gastuen aurreikuspena, xehetasun honekin:

Diru-sarrerak: 1.126.328,35 euro.

Gastuak: 1.126.328,35 euro.

3.–Usalanda Gestión Pública SL enpresak aurkeztu duen 2020rako diru-sarrera eta gastuen aurreikuspena, xehetasun honekin:

Diru-sarrerak: 328.992,00 euro.

Gastuak: 328.903,76 euro.

4.–2020ko aurrekontua betearazteko oinarriak.

Eta indarra duten xedapenen baldintzak beterik, argitara ematen da, orok jakin dezan, 2020ko aurrekontu horren behin betiko onespena.

Berriozarren, 2020ko otsailaren 28an.–Alkatea, Raúl Maiza González.

Iragarkiaren kodea: L2003105