48. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 10a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

5/2020 FORU LEGEA, martxoaren 4koa, Nafarroako 220rako Aurrekontu orokorrei buruzkoa.

1.1.3. Foru Aginduak

2E/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren bidez arautzen baita Nafarroako I+G+b Sisteman integratutako exekuzioko eragileen egiaztapenerako prozedura eta beren inskripzioa aipatu eragileen erregistro publikoan.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

400/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, unibertsitateko irakaskidegoetako lanpostuak betetzeko lehiaketarako deia egiten duena.

401/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, unibertsitateko irakaskidegoetako lanpostuak betetzeko lehiaketarako deia egiten duena.

406/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko lehiaketarako deia egiten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

7E/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, dirulaguntza honetarako deialdia onesten duena: “Nekazari gazteak beren gain jartzea 2014-2020 Landa Garapenerako Programaren barnean. 06.01. neurria”. DDBN identifikazioa: 496941.

8E/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntza honetarako deialdia onesten baita: nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak, ez direnak “Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko ureztapenetarako laguntzak”. Landa Garapenerako 2014-2020 Programa. 04.01. neurria”. DDBN identifikazioa: 496964.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

16C/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Alabastroaren Industrien sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

19C/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Orkoiengo Baglinox SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

20C/2020 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena SAS Autosystemtechnik SA enpresaren hitzarmen kolektiboko soldatak (Iruñeko lantegikoak) 2020rako berrikusteari buruzko akordioa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

21C/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Compañía de Bebidas PepsiCo SL enpresaren Tafallako lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

23C/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Unicarriers Manufacturing Spain SA enpresaren hitzarmen kolektiboko soldatak 2020rako berrikusteari buruzko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

24C/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez erabakitzen da Talleres Auxiliares Subcontratación Industria Navarra SA (TASUBINSA) enpresaren Oltza Zendeako lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

1.7. BESTELAKOAK

118/2020 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko dei egiten duena.

AKATS ZUZENKETA, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren otsailaren 14ko 39/2020 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez ezartzen da zein izanen den, ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozeduraren barnean, hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain, zein diren prozeduraren jarraibideak, egutegia eta eskabide ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egiteko 2020-2021 ikasturtean.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ALESBES

Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzailearen uko egitea

Virgen del Portal zahar etxean zaintzaile laguntzailea izendatzea

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

Jarduera-lizentzia. Baimena

BERTIZARANA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BIDAURRETA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020rako karga-tasak

BURLATA

Laburpena, 2020. urtean dirulaguntzak banakako ebaluazioaren bidez emateko deialdi publikoarena. Haren bidez, udal igerilekuak helburu terapeutikoetarako erabiltzeko gizarte laguntzak emanen dira

Laburpena, 2020. urtean dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdi publikoarena. Haren bidez, taxi-bonua erabiltzeko gizarte laguntzak emanen dira, mugitzeko desgaitasun handia dutenek beraiei egokitutako beste garraiobide bat izan dezaten

Laburpena, 2020. urtean dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdi publikoarena. Haren bidez, Podologia Zerbitzurako dirulaguntzak emanen dira

19/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

4. eta 5. aldaketak Burlatako Kirol Patronatuaren 2019ko aurrekontuan. Hasierako onespena

1/2020, 2/2020 eta 3/2020 aldaketak Udalaren aurrekontu luzatuan. Hasierako onespena

ZIRITZA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ELTZABURU

Aldaketa, Herri-ondasunen aprobetxamendua arautzen
duen ordenantzan. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

EZKABARTE

Hiri-jarduketarako plan berezia Orikaingo 12. poligonoko 111. lurzatian. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Soraurengo (Ezkabarte)
26. poligonoko 14. lurzatian. Hasierako onespena

FITERO

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

GALOZE

Jarduera-lizentzia. Eskaera

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

2019ko 1etik 10era bitarteko aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

MONTEAGUDO

Jarduera-lizentzia. Eskaera

OITZ

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

SORLADA

Enkante publikoa, belarrak errentan emateko

TUTERA

Ordenantza, Tuterako ekintzailetzarako, enplegua sustatzeko, merkataritza lokalak berritu, eraberritu eta irekitzeko eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak arautzen dituena.
Hasierako onespena

Aldaketa, Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko erabileren ordenantza orokorrean. Hasierako onespena

UNANU

Aurrekontuko 01/2020 aldaketa. Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa Eskualdeko hiri garraioaren zerbitzuarengatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko ordenantzan. Behin betiko onespena

Aldaketa Iruñerriko hiri-garraioaren zerbitzu publikoa arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

Aldaketa Hiri-hondakinen kudeaketa-zerbitzuak emateagatiko tributu-izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko 2020ko ordenantzan. Behin betiko onespena

Ordenantza, 2020rako ur-hornidura, estolderia eta saneamendua, arazketa eta uraren ziklo integralari dagozkion beste jarduketa eta zerbitzuak emateagatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko. Behin betiko onespena

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantila organikoa. Hasierako onespena

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Ordenantza, larrialdiko laguntzak emateko. Hasierako onespena

Etxeko laguntza-zerbitzuaren tarifak. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de concesión administrativa de expendeduría de tabaco y timbre

BURLATA

Horma-hilobi eta kolunbarioen iraungitzea. Jakinarazpena