285. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 10a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

86/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 25ekoa, Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kontseiluaren osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzeko erregelamendua onesten duena.

1.1.3. Foru Aginduak

131/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 27koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak azaroaren 2an emandako 132/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, zehaztapen normatibo eta tekniko batzuk arautu ziren balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro liburuak Nafarroako Zerga Ogasunaren zerbitzu telematikoen bidez eramateko modua garatzeko, eta, orobat, tributuen arloko beste arau batzuk aldatu ziren.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2674/2020 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, sistema informatikoetako erdi mailako teknikari lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

344E/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita urriaren 21eko 306E/2020 Foru Agindua, deialdi honen testua onesten duena: deialdia, batetik, Osasun Departamentuaren erakunde autonomoetarako prebentzio medikuntzako eta osasun publikoko barrutiko fakultatibo espezialisten 3 lanpostu, eta erradiodiagnostikoko barrutiko fakultatibo espezialisten 19 lanpostu, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko; eta bestetik, hautaproben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

1314E/2020 EBAZPENA, azaroaren 16koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen urriaren 13ko 1109E/2020 Ebazpena. Ebazpen horren bidez onetsi zen deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko barrutiko fakultatibo espezialista izateko 283 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne sustapenaren bidez.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko etxezain izateko hogeita lau lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapen proposamen osagarria.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

132E/2020 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira M16.02 neurriko laguntzen 2020ko deialdia eta oinarri arautzaileak. Neurri horren izena da “Proiektu pilotuei eta produktu, praktika, prozesu eta teknologia berrien garapenari laguntzea” eta Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barruan dago. DDBN identifikazioa: 529294.

1.7. BESTELAKOAK

237/2020 EBAZPENA, azaroaren 16koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita “Murchanteko iraganbidea” izeneko abelbidearen trazadura aldatzeko proiektua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

Soberako lurzati deklaratzea 1. poligonoko 868. lurzatitik banandutako zatia. Hasierako onespena

ALTSASU

Hiri-jarduketarako Plan Berezia 3. poligonoko 425. partzelan. Hasierako onespena

Lurraldearen okupazio-estrategiaren eta -ereduaren atariko bertsioa. Hasierako onespena

ARANARATXE

Animaliak babesteko ordenantza. Behin betiko onespena

ARANTZA

Jabari publikoko ondasunaren kalifikazio juridikoaren aldaketa
eta desafektazioa. Hasierako onespena

ARGUEDAS

2020ko aurrekontuko 2. eta 3. aldaketak. Hasierako onespena

ARITZALETA

Herri-lurraren desafektazioa, Ziritzako Fazeroko 27. poligonoko
71. lurzatian. Hasierako onespena

AIEGI

2020ko aurrekontuko 6. aldaketatik 12.era bitartekoak.
Hasierako onespena

AIZKOA

Herri-lurraren desafektazioa, Ziritzako Fazeroko 27. poligonoko
71. lurzatian. Hasierako onespena

BAZTAN

14. poligonoko 44. lurzatiaren hirigintza-hitzarmena.
Jendaurrean paratzea

69. poligonoko 125. lurzatiaren hirigintza-hitzarmena.
Jendaurrean paratzea

BERA

Xehetasun-azterketa 7. poligonoko 301. lurzatian.
Hasierako onespena

Jarduera-lizentzia. Baimena

BURLATA

Deialdi publikoa, tutoretzapeko etxebizitzak esleitzeko adinekoei 2020an. Laburpena

10/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

CAPARROSO

2021erako karga-tasak

Pizgarri ekonomikoen “BONOCAP”-“minIbonOCAP” kanpaina, Caparrosoko merkataritza, ostalaritza eta enpresak sustatzeko. Laburpena

CÁRCAR

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, “La Venta” eremuko saneamendu kolektorearen eta Cárcar-Andosilla kolektore orokorraren arteko obrak finantzatzeko. Hasierako onespena

CASCANTE

Aldaketa, katastroko 10. poligonoko 65. lurzatiaren titulartasunean. Eskaera

OLTZA ZENDEA

Hirigintzako lizentziak emateko eskumenak eskuordetzea

LIZARRA

Dirulaguntzen deialdia, banakako ebaluazioaren bidezkoa, deskontu bonuak erabiliz saltokietan, ostalaritzan eta zerbitzuetan kontsumoa sustatzeko. Laburpena

EULATE

Animaliak babesteko ordenantza. Behin betiko onespena

Udalaren Erregelamendu Organikoaren testu bategina. Behin betiko onespena

LARRAGOA

Animaliak babesteko ordenantza. Behin betiko onespena

Udalaren Erregelamendu Organikoaren testu bategina.
Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, 13. poligonoko 665. lurzatian. Hasierako onespena

LESAKA

6., 7. eta 8. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

MENDABIA

10/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

11/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MONTEAGUDO

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa ordenantzan, hain zuzen ere Eremu publikoko
eta herri-lurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantzan.
Hasierako onespena

MURU ARTEDERRETA

Ordenantza, Hilerriaren erabilera arautzen duena.
Behin betiko onespena

OBANOS

AE-8 Plan Partzialaren bigarren aldaketa, AR-4 banaketa eremuko 60tik 63ra bitarteko lurzatietan. Hasierako onespena

OIEREGI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

AZKOIEN

Hiri-jarduketarako plan berezia, 4. sektoreko URI-5 unitatean. Hasierako onespena

GARES

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

TAFALLA

Deialdia, kontsumorako bonuena COVID-19aren krisiak
kaltetutako Tafallako saltoki eta zerbitzuetan. Laburpena

2020ko dirulaguntzak, ondasunetan eta/edo ekonomia jardueretan kalteak jasan zituzten pertsona fisiko eta juridikoentzat,
2019ko uztailaren 8ko uholdeen ondorioz jasan ere,
Tafallako udal-mugartean. Laburpena

TUTERA

Coscolin labeko hiri-jarduketarako plan berezia garatzeko hirigintza-hitzarmena. Hasierako onespena

URDAZUBI

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Plan Partzialaren aldaketa, Elkano-Ibiriku-Egues eremuko
AR-2 sektorearen I.16an. Hasierako onespena

VILLATUERTA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 1854. lurzatian.
Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 2241. eta 2242. lurzatietan. Hasierako onespena

ZILDOTZ

Herri-larreen aprobetxamenduaren enkante publikoa

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

4 erabilpen kodeari (etxebizitza) dagokion indize zuzentzaile
berria Galarren. Onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

OLAZTI/OLAZAGUTÍA

Periodo de pago voluntario
del Impuesto de Actividades Económicas de 2020

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SINDICATO DE RIEGOS DE ARGUEDAS

Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR VII
DEL CANAL DE NAVARRA

Junta General Ordinaria