207. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 14a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

338/2020 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, laguntza deialdi bat onesten duena arreta-defizitaren nahasmendua (hiperaktibitatearekin edo gabe) duten ikasleen beharrei erantzuteko Nafarroan lan egiten duten elkarteentzat, 2020. urtean gauzatu dituzten jarduera eta proiektuen ondoriozko gastuak ordaintzen laguntzeko. DDBN identifikazioa: 522094.

161E/2020 EBAZPENA, irailaren 2koa, Berrikuntzako zuzendari nagusiak emana, honako deialdi hau onesten duena: “Nazioarteko lankidetzan I+G proiektuak egiteko laguntzak, fabrikazioaren teknologia aurreratuen esparruan. Manunet 2020”. DDBN identifikazioa: 522427.

Laburpena, Osasuneko zuzendari nagusiak uztailaren 31n emandako 478E/2020 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez onetsi dira profesionalei laguntzak emateko deialdia eta oinarri arautzaileak, Osasun Departamentuaren intereseko arloetako master ofizialak eta unibertsitateko titulu berekiak egiteko, 2020. urtean.

1.7. BESTELAKOAK

337/2020 EBAZPENA, abuztuaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ebazten baita honako deialdi hau: Nafarroako Foru Komunitateko musikako goi mailako ikasketetako irakasleek 2020-2021 ikasturtean ikerketa proiektuak egiteko deialdia.

1618/2020 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 23ko 200E/2020 Foru Agindua betearazten duena.

181E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita funtzionamendu baldintzak aldatzea ibilgailuetarako transmisio osagaiak fabrikatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan. Mecanizados Industria Auxiliar SA da titularra, eta instalazioa Iruñeko udal-mugartean dago.

182E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, eskatutako aldaketa onesten duena Tuterako udal-mugartean hondakinen tratamendu zentroa eta hondakin ez-arriskutsuen zabortegia hartzen dituen instalazioaren ingurumen baimen integraturako ezarritako funtzionamendu baldintzetan. Instalazioaren titularra Erriberako Mankomunitatea da.

183E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Tebas-Muru Artederretako udal-mugartean oxidoa eta kaltzio hidroxidoa fabrikatzeko dagoen instalazio baten aldaketa nabarmena. Instalazioaren titularra Cal Industrial SL da.

185E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ukatzen baita animalien azpiproduktuak eraldatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa. Instalazioa Andosillako udal-mugartean dago eta haren titularrak Industrias Suescun SAU eta Navatrip SAU dira.

187E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 10ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Arguedasko udal-mugartean dagoen hondakin arriskutsuen eta ez-arriskutsuen transferentzia zentro baten instalazioaren aldaketa nabarmena. Titularra Chatarras Marton SL da.

188E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuak emana, zeinaren bidez partez onartzen baita ingurumen baimen integratu batean ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa. Baimen hori da Carcarko udal-mugartean etxeko hondakinen tratamendu zentroa eta hondakin ez-arriskutsuen zabortegia hartzen dituen instalazioarena, eta Servicios de Montejurra SA da jardueraren titularra.

204E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Tebas-Muru Artederretako udal-mugartean oxidoa eta kaltzio hidroxidoa fabrikatzeko dagoen instalazio baten aldaketa nabarmena. Instalazioaren titularra Cal Industrial SL da.

205E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita Los Arcosko udal-mugartean landare olioen eta animalia koipeen hondakinak kudeatzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzetarako eskatutako aldaketa. Jardueraren titularra Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL da.

206E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz berrikusten baita paper eta kraft pasta kimikoaren fabrikazio integratuko instalazioaren ingurumen baimen integratua. Instalazioa Zangozako udal mugartean dago, eta Smurfit Kappa Navarra SA da titularra.

208E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 31koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita txerrikumeak egiteko zerramen ustiategia den instalazioa nabarmen aldatzea. Instalazioa Zarrakazteluko udal mugartean dago, eta SC Urrutia Baylocq-Tilh Francisco Javier y Larraga Salafranca Virginia da titularra.

681E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen txosten estrategikoa ematen duena Arantzako Arau Subsidiarioak S1 sektorean eta haren inguruan aldatzeari buruz. Honako hauek dira aldaketaren sustatzaileak: A. Fagoaga, M.I. Taberna, J.L. Iparragirre, F. Vergara, A. Beizama, E. Orbegozo, J.L. Burlada eta E. Ordoki.

796E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 29koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Mendabiako Udal Planaren Aldaketaren ingurumen txosten estrategikoa egiten duena, lurzoru urbanizaezin orotarikoari dagokionez, Mendabiako Udalak sustaturik.

797E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 29koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita San Adriango hirigintzako udal planaren aldaketa egituratzaile bati buruz, Laser Ebro SLk sustatua. Aldaketak S-12, S-13 eta S-14 sektoreei eragiten die.

551/2020 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana; honen bidez aldatu egiten da ekainaren 23ko 459/2020 Ebazpena, Nafarroako Foru Komunitatean normaltasun berrian kirol jarduera garatzeko baldintzak eta kirol entrenamendu eta lehiaketak hasteko egutegiak onesten dituena, bai eta normaltasun berrian Nafarroan kirol jarduera egiteko eta kirol ekitaldiak eta lehiaketak antolatzeko protokolo orokorrak ere.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Daniel Garriz Chivitek eta Blanca Esther Gastón Goyenechek sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Julián Jesús Hernández Sotak sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Aurretiazko fasea, ingurumen baimen integratua emateko eta ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta egiteko prozedurarena. Ion Díez de Ulzurrun Ochandorena da sustatzailea.

JENDAURREAN JARTZEA. Aurretiazko fasea, ingurumen baimen integratua emateko eta ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta egiteko prozedurarena. Ion Díez de Ulzurrun Ochandorena da sustatzailea.

JENDAURREAN JARTZEA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Pedro Guerra Castillejok sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Fernando Barrutia Martínezek sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, David Pérez Cordónek sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, AR Racking SAk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Agroporc Alesves SLk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

AZAGRA

Deialdia, udaltzain izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko

CORTES

2020. urterako lan publikoaren eskaintza

LOS ARCOS ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, familia-langile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda eta lehenengo probaren data

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAITZ

Alkatetzaren eskuordetzea

ARANTZA

2020ko Plantilla Organikoa. Behin betiko onespena

ATETZ

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BERA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Aldaketa 2020ko plantilla organikoan.
Behin betiko onespena

CASTEJÓN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ELKARTE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ERROIBAR

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

FUNES

Trafikoa bideoz zaintzeko kamerak instalatzea baimentzea

GARRALDA

Udal ordenantza, Eraikinak lehen aldiz erabili
edo okupatzeko lizentziak emateari buruzkoa

GERENDIAIN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Etxeko animaliak, eta bereziki zakurrak, edukitzea arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

LOS ARCOS

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MAÑERU

Udal ordenantza, Mañeruko herrigunean plaka fotovoltaikoak paratzea arautzen duena. Behin betiko onespena

OLAGUE

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

OLAIBAR

Ordenantza fiskala, Jarduera sailkatuetan eta kaltegabeetan aritzeko eta jarduera eskualdatzeko lizentzien gaineko tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

ROCAFORTE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

SANTAKARA

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

ZUBIELKI

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

ARTAZU

Periodo de pago voluntario
de la contribución territorial rústica y urbana de 2020

GUIRGUILLANO

Periodo de pago voluntario
de contribución territorial rústica y urbana de 2020

MURILLO EL CUENDE

Período de pago voluntario del impuesto
sobre actividades económicas de 2020

RIBAFORADA

Período de pago voluntario de impuestos
y tasas del segundo semestre de 2020

TUDELA

Notificación de diligencia de embargo sobre herencia yacente

VIANA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento de Juicio verbal (250.2) 0001010/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento de Familia 1056/2019

Procedimiento de Familia 801/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Procedimiento de Juicio verbal 930/2019

Procedimiento de Juicio verbal 510/2019

Juicio verbal 1226/2019

Juicio verbal 528/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

Procedimiento de juicio verbal 408/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DIEZ DE PAMPLONA

Procedimiento de Familia 32/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Juicio sobre delitos leves 548/2020

Citación. Juicio sobre delitos leves 950/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 1128/2020

Citación. Juicio de delitos leves 1128/2020

Juicio de delitos leves 62/2020

Citación. Juicio de delitos leves 963/2020

Juicio de delito leves 3025/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 49/2020

Ejecución de títulos judiciales 26/2020

Ejecución de títulos judiciales 44/2020

Ejecución de títulos judiciales 2/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Citación. Reclamación de cantidad 499/2019

Citación. Seguridad Social 572/2018

Citación. Despidos/ceses en general 461/2019

Ejecución de títulos judiciales 60/2019

Despido 325/2020

Citación. Extinción del contrato por causas objetivas 884/2019

Procedimiento de reclamación de cantidad 981/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 45/2020

Procedimiento de oficio 987/2018

Procedimiento ordinario 127/2020

Procedimiento de oficio 987/2018

Citación. Despidos. Ceses en general 380/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 39/2020

Procedimiento Ordinario 484/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE GUADALAJARA

Ejecución de títulos judiciales 16/2020

TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA EXTREMADURA
SALA DE LO SOCIAL DE CÁCERES

Recurso suplicación 625/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE GUADALAJARA

Despido/ceses en general 205/2019