207. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

CORTES

2020. urterako lan publikoaren eskaintza

Honen bidez aditzera ematen da ezen, Alkatetzaren irailaren 4ko 259/2020 Ebazpenaren bidez, onetsi zela Cortesko Udalaren 2020. urterako lan publikoaren eskaintza, honela:

Lehena.–Cortesko Udalaren 2020ko lan publikoaren eskaintza onestea, honako lanpostu hauek barnean direla:

1.–Izaera: funtzionarioa. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: administrari-ofiziala, plantilla organikoan 6 zenbakia duena. Maila: C. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

2.–Izaera: funtzionarioa. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: uren zerbitzuko ofiziala, plantilla organikoan 8 zenbakia duena. Maila: C. Sarbidea: oposizio-lehiaketa murriztua.

3.–Izaera: funtzionarioa. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: zerbitzu osagarriak, plantilla organikoan 16 zenbakia duena. Maila: D. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

4.–Izaera: funtzionarioa. Lanpostu kopurua: bat (1). Lanpostua: zerbitzu osagarriak, plantilla organikoan 18 zenbakia duena. Maila: D. Sarbidea: lekualdatze lehiaketa.

Bigarrena.–Lan publikoaren eskaintza argitaratzea udal honen egoitza elektronikoan, iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, denek jakin dezaten eta interesdunek egokitzat jotzen dituzten errekurtsoak jar ditzaten, kasua bada.

Hirugarrena.–Ebazpen honen aurka, hautara, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Laugarrena.–Ebazpen honen berri ematea Udalbatzari, egiten duen hurrengo osoko bilkura arruntean.

Cortesen, 2020ko irailaren 4n.–Alkate udalburua, Fernando Sierra Estoduto.

Iragarkiaren kodea: L2010192