23. ALDIZKARIA - 2019ko otsailaren 4a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

10/2019 FORU AGINDUA, urtarrilaren 16koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, 2019. urtean errenta bermatuaren zenbatekoa eguneratzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

260/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita apirilaren 4ko 1156/2018 Ebazpena, haren bidez onetsitako lanpostu kopurua eta deialdian sartzen diren espezialitateak handitzeko. Ebazpen horren bidez onetsi ziren, batetik, maisu-maistren kidegoan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetan sartzeko hautapen prozedura, eta bestetik, maisu-maistren kidegoko karrerako langile funtzionarioek kidego horretan espezialitate berriak eskuratzeko prozedura.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

48/2017 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Landa Garapeneko, Nekazaritako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta 2018ko deialdia, “Ureztapenetarako ez diren inbertsioak Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko nekazaritzako ustiategietan” izeneko neurrirako, Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barnean. DDBN identifikazioa: 435905.

49/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana. Horren bidez, Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko nekazaritzako ustiategiei ureztatzeko ekipamenduetako inbertsioetarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta 2018ko deialdia onesten dira, Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barneko “Inbertsioak nekazaritzako ustiategietan” izeneko neurrian aurreikusitakoarekin bat. DDBN identifikazioa: 435970.

1.7. BESTELAKOAK

1/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 9koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Lankidetza Batzordearen Erabakia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileen arloko neurri batzuk onesteko urriaren 24ko 1/2018 Foru Lege Dekretuaren gainekoa, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen duena.

Epatzea 2/2019 prozedura arruntaren barruan, “Federación Católica de Padres de Familia” federazioak eskaturik abiatua Hezkuntza Departamentuko Hezkuntzako zuzendari nagusiaren uztailaren 2ko 350/2018 Ebazpenaren aurka.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

Hautapen prozesua, Adinekoen Zentroko dinamizatzaile lanpostuan, beharren arabera, aldi baterako kontratuen bidez ordezkapenak egingo dituztenen zerrendak eratzeko. Lanpostua C mailakoa da, euskararen C1 jakite-maila eskatzen da eta lanaldi partzialean aritzeko da

ORKOIEN

Deialdia, Udalaren zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Hondakin teknikaria kontratatzeko proposamena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AÑORBE

2019ko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak

ARANGUREN

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Aldaketa Animaliak edukitzeari buruzko udal ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Aranguren Ibarreko hilerrietan zerbitzuak emateko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

Aldaketa gainbalioaren koefizienteetan 2019rako. Onespena

ARIA

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARTAXOA

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Aldaketa Trafikoa arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

BASABURUA

2019ko tasa eta zergak

BERBINTZANA

Zerga kontrolerako 2019tik 2020ra bitarteko plana

BURGI

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

GAZTELUBERRI

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

CINTRUÉNIGO

Sareak berritzeko lanengatik kontribuzio bereziak ezarri eta arautzea. Behin betiko onespena

ERROIBAR

Fatxaden koloreak eta zureria arautzen dituen Udal Ordenantzaren aldaketa. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

2018-03U aurrekontu aldaketa bertan behera uztea

ITUREN

2019ko plantilla organikoa

ITZALTZU

2019rako zerga-tasak

LEGARIA

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2019rako zerga-tasak

LERGA

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

LEZAUN

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

LIZARRAGABENGOA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

LIZOAIN-ARRIASGOITI

8-10/2018 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

MENDIGORRIA

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

MURILLO EL FRUTO

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ODIETA

Aldaketa, San Urbano baselizaren erabilerari buruzko ordenantzan. Behin betiko onespena

ORISOAIN

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

RIBAFORADA

Lanegunen eta egun baliogabeen 2019ko lan egutegia

URROTZ-HIRIA

5-11/2018 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ALESBES

Bake epailearen eta ordezkoaren karguak hutsik

ZUBIETA

Zerga-tasak, tasak eta prezioak 2019rako

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de bien inmueble

AYEGUI

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio ordinario 440/18

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento de familia 284/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Juicio verbal 727/2017

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA

Procedimiento de familia 601/2018

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Juicio de delito leve 1355/17

Juicio de delito leve 1785/2018

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE BILBAO

Despidos 721/2018

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE SARTAGUDA

Junta General Ordinaria