23. ALDIZKARIA - 2019ko otsailaren 4a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MURILLO EL FRUTO

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Murillo el Frutoko Udalak, 2018ko azaroaren 16an egin bilkuran, onetsi zuen langileen 2019ko plantilla organikoa, ondotik heldu dena, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan, martxoaren 17ko 4/2011 Foru Legeak egindako aldaketaren arabera, eta Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 19. eta 20.ean xedatuari jarraikiz. Iragarkia 2018ko 239. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abenduaren 13an, eta horren ondotik jendaurrean egon da, eta inork ez du alegazio edo erreklamaziorik aurkeztu. Beraz, behin betiko onetsi da, eta argitara ematen.

Murillo el Fruton, 2018ko urtarrilaren 8an.–Alkatea, Juan Carlos Gabari Sanz.

FUNTZIONARIOEN PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuaren izena: idazkaria. Funtzionarioak: 1. Maila: A. Osagarriak: lanpostukoa: %31,88. Sarbidea: OL. Lan-egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: administrari-ofiziala/diruzaina. Funtzionarioak: 1. Maila: C. Osagarriak: lanpostukoa: %18,35; mailakoa: %12. Sarbidea: OL. Lan-egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatua. Funtzionarioak: 1. Maila: D. Osagarriak: lanpostukoa: %13,77; mailakoa: %15. Arrisku berezikoa: %10. Sarbidea: OL. Lan-egoera: hutsik.

Lanpostuen zerrenda izenduna, funtzionarioak eta gainerako langileak

Deiturak eta izena: Horcada López Roberto. Kargua: idazkaria. Administrazio egoera: jardunean. Zerbitzu aitortuen data: 1984-02-01. Maila: A. Gradua: 6 (2017ko urtarrilaren 1az geroztik).

Deiturak eta izena: Murillo Fernández, Jesús Manuel. Kargua: administrari-ofiziala/diruzaina. Administrazio egoera: jardunean. Zerbitzu aitortuen data: 1981-08-01. Maila: C. Gradua: 6 (2015eko abenduaren 1az geroztik).

Deiturak eta izena: Diego Palacios Bescos. Kargua: zerbitzu anitzetako enplegatua. administrazio-kontratuduna. D maila. Antzinatasuna: 2017-03-13.

Iragarkiaren kodea: L1900353