157. ALDIZKARIA - 2019ko abuztuaren 13a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1567/2019 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: PEJ2018-002869-P “Animaliekiko esperimentazioan eta harekin lotutako ikerketan espezializatutako teknikarien prestakuntza”.

1568/2019 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: PEJ2018-002423-P “Sare, sistema eta zerbitzuetako datuak eskuratu eta aztertzeko azpiegituren teknikaria”.

1569/2019 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: PEJ2018-002849-P “Mahastizaintza 4.0”.

1582/2019 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: PEJ2018-002737-P “Zientzia bikainaren sustapena”.

1591/2019 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “Haurrentzako elikagai osasungarriak, lortzen errazak eta merkeak, ALINFA, 0011-1411-2019-000012”.

1592/2019 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “VELETA (0011-1411-2019-000005)”.

1599/2019 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “VELETA (0011-1411-2019-000005)”.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

154/2019 FORU AGINDUA, ekainaren 13koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, zeinaren bidez laguntzen araubide bat onesten baita, nekazaritza-enpresa txiki eta ertainei landare-izurriteen aurkako neurri fitosanitarioak aplikatzearen kostuen ordaina emateko. DDBN identifikazioa: 463413.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

AKATS ZUZENKETA Nafarroako Esteribarko Magnesitas Navarras SA enpresaren Hitzarmen Kolektiboaren argitalpenean.

AKATS ZUZENKETA Nafarroako Zementuaren Deribatuen Sektorearen Hitzarmen Kolektiboaren argitalpenean.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2019ko uztailaren 31n hartua, onesten duena Nafarroako Gobernuaren eta Autopistas de Navarra SAren arteko hitzarmena, Imarkoaingo ordainlekuan bidesaria aldi baterako kentzeari buruzkoa.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2019ko uztailaren 31n hartua, “A-68 Ebroko Autobiaren zerbitzu-bidera Tutera-Murchante NA-6840 errepidetik sartzeko bidea, 93,1 eta 95,5 kilometro-puntuen artean” izeneko proiektuaren lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena, nahitaez desjabetzeko.

83/2019 FORU AGINDUA, uztailaren 15ekoa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana. Honen bidez hasiera ematen zaio honako proiektu honek ukitutako ondasun eta eskubideak desjabetzeko prozeduraren tramitazioari: “Plazaolaren trazadura zaharra berreskuratzeko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala. Saratsa-Iruña tartea. Saratsa-Berriogoiti azpitartea”.

33/2019 FORU AGINDUA, ekainaren 21ekoa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariaren eta Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariaren 2019ko martxoaren 28ko Erabakia argitaratzea. Haren bidez batera baimentzen dute Aurrekontuaren Zuzendaritza Nagusiari kudeaketa-esleipen bat egitea, “Rozalejoko markesaren jauregia” eraikina zaharberritu eta eraberritzeko obrak gauzatzeko eta, kasua bada, zuzentzeko proiektuaren kontratazioarekin loturiko lanak gauzatze aldera.

34/2019 FORU AGINDUA, ekainaren 21ekoa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariaren eta Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariaren 2019ko maiatzaren 20ko Erabakia argitaratzea. Haren bidez batera baimentzen dute Aurrekontuaren Zuzendaritza Nagusiari kudeaketa-esleipen bat egitea, Iruñeko Fuente del Hierro kaleko 2ko behean dagoen lokalaren obren kontratazioarekin eta obren eta eraberritzearen zuzendaritza fakultatiboaren kontratazioarekin loturiko lanak gauzatze aldera.

51/2019 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren eta Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariaren 2019ko uztailaren 1eko hitzarmena argitaratzea agintzen duena. Hitzarmen hartan bi kontseilariek batera baimentzen dute Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiari kudeaketa-esleipen bat egitea, Tuterako Torre Monreal HBIPa handitzeko eta egokitzeko proiektuan indusketa arkeologikoa gauzatzeko.

163E/2019 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena “Cabanillas II” parke eolikoaren eremuan, Cabanillasko udal-mugartean, neurketarako dorreak paratzeko proiekturako. Sustatzailea Eólica Valdetellas SL da.

175E/2019 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena proiektu honetarako: “30 kV-eko linea berria, Altzo-Leitza 2 lineak lotzeko, Larraunen eta Lekunberrin”, Lekunberriko udal-mugartean. Sustatzailea Iberdrola Distribución Eléctrica SAU da.

365E/2019 EBAZPENA, ekainaren 20koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jendaurrean jartzeko eta entzunaldia emateko tramiteak egiten baitira, aldi berean, Espartza Galarko gai inerteen hondakindegia handitzeko proiektuaren espedienteari dagokionez. Sustatzailea Recuperación Ambiental SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Aldaketa, Musika eta Dantza Eskolako plantilla organikoan. Hasierako onespena

BAZTAN

Alkatetzaren eskuordetzea kanpoan izateagatik

ETXALAR

Lurriztiederrako bide baten kalifikazio juridikoaren aldaketa
eta desafekzioa. Behin betiko onespena

Udalkideen ordainsariak

FITERO

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

GOIZUETA

5/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Alkatetzaren eskuordetzea kanpoan izateagatik

UHARTE

Ordenantza, Erantzukizunpeko adierazpeneko eta obra eta jarduerak aldez aurretik komunikatzeko prozedurak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Lehen alkateordearen izendapena

LAKUNTZA

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa UAU 3.2 unitatearen mugapenean. Hasierako onespena

OLAZTI

Alkatetzaren eskuordetzea kanpoan izateagatik

UHARTE ARAKIL

2019ko 9., 10., 11. eta 12. aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

Hirigintzako kudeaketa-hitzarmena, UO-39 exekuzio unitateari dagokiona. Behin betiko onespena

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZAR OROKORRA

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de subasta de bien inmueble

Anuncio de subasta de derecho de adjudicación de vivienda
en Cooperativa de viviendas El Salvador

AYEGUI

Notificación sobre vehículos abandonados

BERRIOPLANO

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

CENDEA DE OLZA

Notificación sobre liquidación de Impuesto de Plusvalía

LERÍN

Notificación de resolución de alcaldía

MARCILLA

Notificación de exención del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de Terrenos Urbanos

PAMPLONA

Notificación de resolución