156. ALDIZKARIA - 2014koabuztuaren11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

53/2014 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa, “San Migel mendilerroa” izeneko Batasunaren Garrantzizko Lekua (BGL) Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen duena eta haren kudeaketa plana onesten duena.

1.7. BESTELAKOAK

463/2014 EBAZPENA, uztailaren 15ekoa, Lehendakaritza eta Justiziako zuzendari nagusiak emana, Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Lankidetza Batzordearen 2014ko uztailaren 1eko Erabakia, Kreditu entitateen gordailuen gaineko zergari buruzko apirilaren 14ko 6/2014 Foru Legearen gainekoa, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen duena.

393/2014 EBAZPENA, abuztuaren 4koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiaren otsailaren 3ko 9/2014 Ebazpena aldatzen duena. Haren bidez 2014. urtean lanbide heziketako eta arte plastikoetako eta diseinuko heziketa zikloetan eta kirol irakaskuntzetan sartzeko probetarako deialdia egin zen.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

2014ko aurrekontuan kreditu bereziaren bidez aldaketa
egiteko 1/2014 espedientea. Behin betiko onespena

"Beikolar" Plan Berezia. Hasierako onespena

Adinekoendako 2014ko bazkariaren prezio publikoak

2014-2015 ikasturterako kultura eta gazteria zerbitzuetako ikastaro eskaintzaren eta prezio publikoen onespena

2014-2015 ikasturterako Emakumeen Bilguneko ikastaroen eta tailerren eskaintza eta prezio publikoak onetsirik

Euskararen erabilera eta sustapena arautzen duen ordenantza.
Hasierako onespena

ARAITZ

Erabilera anitzetako gelaren barne araubidea eta kudeaketa arautzen dituen ordenantzako aldaketa. Behin betiko onespena

ARANTZA

Irekitzeko lizentzia. Baimena

Alkateordearen izendapena

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARIA

San Andres kaleko 10 zenbakiko udal lokalaren erabileraren lagapena arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Aldaketa, Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

BASABURUA

2014ko plantilla organikoaren behin betiko onespena

BURLATA

Udako euskarazko kanpaldietarako diru-laguntzen deialdia arautzen duten oinarriak. Behin betiko onespena

CASCANTE

9. aldaketa, 2013tik 2014ra luzatutako aurrekontu orokorrean. Hasierako onespena

10. aldaketa, 2013tik 2014ra luzatutako aurrekontu orokorrean. Hasierako onespena

LIZARRA

Tokiko elkarteei diru-laguntzak emateko 2014ko deialdia.
Kultura, hezkuntza, festa eta euskara batzordea

Aldaketa puntuala HAPOn, 5. poligonoko 431 eta 430. lurzatien eraikuntzako kalifikazioari dagokionez, Zaraputz alderdian. Hasierako onespena

FALTZES

19 eta 20. aldaketak 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

UHARTE

Ollokilanda Urbiko zerbitzu poligonoaren urbanizazioari buruzko alde biko espedienteak. Hasierako onespena

IGANTZI

Irekitzeko lizentzia. Baimena

LEITZA

Udal Planaren aldaketa puntuala

LESAKA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Aldaketa 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

Aurrekontuko 1/2014 aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuko 2/2014 aldaketa. Behin betiko onespena

Lesakako Udal Planeko aldaketa egiturazkoa, lurzoru urbanizaezinaren esparruan. Hasierako onespena

MENDIGORRIA

Datu pertsonalen fitxategi automatizatuen arauketa

METAUTEN

Alkatetzaren eginkizunak beste baten esku uztea

SARTAGUDA

1. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

TAFALLA

Nafarroako Behereko etorbideko 6ko etxebizitzen eraikinean igogailua paratzeko plan berezia. Hasierako onespena

BIDANKOZE

Atxikimendua 2010eko abenduaren 15eko esparru-hitzarmenari

ALLO, ARELLANO, ARROITZ, DEIKAZTELU ETA LERIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2014ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

CASCANTEKO, CINTRUENIGOKO ETA FITEROKO UR MANKOMUNITATEA

2014ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra

ITZAGAKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Mankomunitateko burutza bertze baten eskutan uztea

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LAN ARLOKO 1. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 136/2014 prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación: Reclamación de la cantidad
de Renta de Inclusión Social indebidamente cobrada

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación: Suspensión cautelar de pago
de Renta de Inclusión Social

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación: Solicitud de documentación

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación: Resoluciones de extinción, denegación y archivo de la percepción de Renta de Inclusión Social

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación. Resolución de bajas, denegación y archivo de Ayudas Económicas Extraordinarias de Inclusión Social

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación. Resolución recurso de alzada

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación: Reclamación de la cantidad de de Renta de Inclusión Social indebidamente cobrada

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación. Incoación expediente sancionador

DEPARTAMENTO DE FOMENTO

Notificación de acuerdos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes

ALLO

Notificación de expediente de baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes

ANSOÁIN

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

ARANGUREN

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

Notificación expedientes de baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes

ARTAJONA

Notificación de propuesta de resolución

BARAÑÁIN

Notificación de propuestas de resolución

BERIÁIN

Notificación de inicio de expediente sancionador
(Referencia: Exp. sancionador/2014/8)

BERRIOZAR

Notificación de denuncia
(Referencia: 10015/2014)

BUÑUEL

Notificación de denuncia
(Referencia: 10002/2014)

CINTRUÉNIGO

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Notificación de denuncia
(Referencia: 10023/2014)

EGÜÉS

Notificación de denuncia
(Referencia: 10022/2014)

ESTERIBAR

Edicto de notificación

GALAR

Notificación de denuncia
(Referencia: 10012/2014)

GARÍNOAIN

Notificación de recibos de contribución territorial

PAMPLONA

Modificación de titular de licencia de modificación de uso

Notificación de resolución

TAFALLA

Notificación de denuncia
(Referencia: 10024/2014)

Propuesta de resolución
(Referencia: 10014/2014)

TUDELA

Notificación de denuncia

Notificación de sanción

YERRI

Edicto de notificación

ZIZUR MAYOR

Notificación de denuncia
(Referencia: 10020/2014)

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Anuncio de la Resolución de la Directora General de Tráfico por el que se acuerda la remisión del expediente de nulidad de canje extranjero del permiso de conducir