1. ALDIZKARIA - 2011ko urtarrilaren 3a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2010eko abenduaren 13an hartua, "Legua Acotada alderdian (Erro-Zilbeti), Erroibarren, magnesiten harrobi bat ezartzeko eta ustiatzen hasteko" Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala onesten duena. "Magnesitas Navarras, S.A." (MAGNA) enpresak sustatu du proiektua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

2311/2010 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, erakundeei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2011. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena, prebentzioa eta osasuna sustatzeko programetarako.

AKATS ZUZENKETA, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak abenduaren 10ean emandako 2924/2010 Ebazpenarena. Haren bidez, 2011rako diru-laguntza publikoak emateko deialdia onetsi zen, enplegurako lanbide prestakuntzako azpisistemaren esparruan, bereziki langabeendako, martxoaren 7ko TAS/718/2008 Agindua aplikatuz. Agindu haren bidez enplegurako lanbide prestakuntzako azpisistema eskaintzako prestakuntzaren arloan arautu, eta diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezarri ziren.

1.7. BESTELAKOAK

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkia. Erdi mailako tituludun (estatistikaria) izateko oposizioaren aurkako errekurtsoa.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkia. Basozain izateko oposizioaren aurkako errekurtsoa.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkia. Sistema informatikoetako goi mailako teknikari izateko oposizioaren aurkako errekurtsoa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

490/2010 Ebazpena. Enplegu publikoko eskaintza

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena.
Behin betiko onespena

ARAITZ

Aurrekontuko 04/2010 aldaketa. Hasierako onespena

BARGOTA

Udal igerilekuen erabilera arautzen duen ordenantza.
Hasierako onespena

5. aldaketa aurrekontuan. Onespena

BAZTAN

Jarduera lizentzia. Eskaera

ERGOIENA

Jarduera sailkatua

LODOSA

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

OLATZ

2010eko aurrekontuan aldaketa egiteko 1. espedientea.
Hasierako onespena

2011ko aurrekontu orokorra. Hasierako onespena

PITILLAS

Aldaketa Kirol instalazioak erabiltzeko tasak arautzen dituen udal ordenantzaren 5. artikuluan. Hasierako onespena

URDAZUBI

UE A1-2 aren Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Ordenantza, Administrazio telematikoarena. Behin betiko onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA (FAMILIA EPAITEGIA)

Ediktua. 474/2010 prozedura

Ediktua. 1578/2009 prozedura

Ediktua. 1370/2010 prozedura

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA
(FAMILIA EPAITEGIA)

Ediktua. 1183/2010 prozedura

Ediktua. 1087/2009 prozedura

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 3. EPAITEGIA

Ediktua. 208/2010 falta-judizioa

IRUÑEKO LAN ARLOKO 1. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 701/2010 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. Titulu judizialak betearazteko 52/2010 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 157/2010 prozedura

Ediktua. 84/2010 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 759/2010 demanda

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 187/2010 prozedura.

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 193/2010 prozedura

Ediktua. 809/2010 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 370/2010 demanda

Jakinarazpen ediktua. Titulu judizialak
betearazteko 187/2010 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 838/2010 demanda

Zitazio zedula. Titulu judizialak betearazteko 200/2010 prozedura

ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIETARAKO IRUÑEKO 3. EPAITEGIA

Ediktua. 114/2010 prozedura arrunta

TENERIFEKO SANTA CRUZEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Ediktua. Ahozko ikustaldirako zitazioa

BILBOKO LAN ARLOKO 6. EPAITEGIA

Ediktua. Judiziorako eta galdeketarako zitazio zedula

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

ARGUEDAS

Notificación de bajas por caducidad
en padron municipal de habitantes

BEIRE

Contribuciones especiales. Notificación de liquidación

BERRIOZAR

Edicto de notificación baja de oficio en padrón

Desestimación de recurso de reposición

BURLADA

Desestimación de recurso de reposición

Resolución de sanción
(Referencia: 00033/2010)

EGÜÉS

Notificación de liquidaciones

HUARTE

Notificación de requerimiento sobre vehículos abandonados

Notificación de requerimiento sobre vehículos abandonados

LEOZ

Edicto. Incoación expediente de ruina

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

Imposición de sanciones de expedientes

Notificación de Imposición de sanciones de expedientes

Notificación de Imposición
de sanciones de expedientes

Notificación de Imposición
de sanciones de expedientes

Desestimación de recurso de reposición

PAMPLONA

Notificación de resoluciones

Notificación de requerimiento de identificación

PERALTA

Desestimación de recurso de reposición

TAFALLA

Desestimación de recurso de reposición

Desestimación de recurso de reposición

TUDELA

Notificación de bajas por caducidad
en el Padrón Municipal de Habitantes

Anuncio. Notificación de denuncia/propuesta de resolución

VILLAVA

Notificación de recurso de reposición

ZIZUR MAYOR

Propuesta de resolución
(Referencia: 00023/2010)

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto de notificación

Edicto

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación. Actas de infracción y liquidación