116. ALDIZKARIA - 2004ko irailaren 27a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

294/2004 FORU DEKRETUA, irailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Oinarrizko Osasun Laguntzako taldeetako osasun-langileei esleitutako kapitazio osagarria eta dispertsio geografikoko osagarria arautzen dituena.

1.1.3. Foru Aginduak

7/2004 FORU AGINDUA, irailaren 3koa, Nafarroako Gobernuaren eledun den aldetik Toki Administrazioko kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuaren zenbait argitalpenen salmenta prezioa ezartzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

316/2004 FORU AGINDUA, irailaren 2koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, María Jesús Erdozain Rodríguez andrea, Nafarroako Zerga Ogasuna erakunde autonomoko Pertsona Fisikoen Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergei buruzko Aholku Teknikorako Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

3240/2004 EBAZPENA, abuztuaren 10ekoa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, erakunde autonomo horretako Giza Baliabideen eta Araubide Juridikoaren zuzendariordearen ordez arituko denari bitarte baterako gaikuntza ematen diona.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

1910/2004 EBAZPENA, maiatzaren 23an Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoetako atal, bulego eta unitate parekatuetarako merezimendu lehiaketaz 86 buru izendatzeko deialdia hein batean ebatzi eta zortzi burutza bete gabe uzten dituena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

869/2004 FORU AGINDUA, irailaren 6koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Ledeako Arau Subsidiarioak 1. poligonoko 339. eta 340. lurzatietan aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.2. Kontratazio administratiboa

221/2004 FORU AGINDUA, abuztuaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Lanbide Heziketako ikastetxe publikoetarako materiala erosteko 187.035,77 euroko gastua xedatzen duena.

222/2004 FORU AGINDUA, abuztuaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Iruñeko Ezpeletako Kondearen antzinako Jauregian dauden "Pablo Sarasate" Goi Mailako Musika Kontserbatorioko ikasgela berrietarako musika tresnak erosteko esleipena dela eta, 128.566,00 euroko gastua xedatzen duena.

223/2004 FORU AGINDUA, abuztuaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Tuterako "ETI", Iruñeko "Virgen del Camino" eta "San Juan-Donibane" Bigarren Hezkuntzako Institutuetarako fabrikazio malguko zelulak osatzeko zenbait estazio erosteko 117.600,00 euroko gastua xedatzen da.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

457/2004 EBAZPENA, irailaren 6koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Zangoza-Sos del Rey Católico (Zangozako iparraldeko sarbidea) NA-127 errepideko 2+650 k.p.ko gurutzagunea hobetzeko" proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

458/2004 EBAZPENA, irailaren 6koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "NA-134 (Ebroko ardatza) eta NA-134-a (Cadreitako ekialdeko sarbidea) errepideen arteko gurutzagunea hobetzeko proiektuak" ukituriko ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

740/2004 EBAZPENA, abuztuaren 5ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Berako "Fundiciones de Vera, S.A." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 68/2004).

741/2004 EBAZPENA, abuztuaren 5ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Azagrako "Navser, S.L." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 70/2004).

746/2004 EBAZPENA, abuztuaren 5ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Errepideko bidaiari-garraioa" sektorerako lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 72/2004).

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA ETA LAN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

1.3.6. Beste batzuk

1665/2004 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, "NA-132 errepidea zabaldu eta hobetzea, tartea: Zareko saihesbidea-Oibar/Oibarko saihesbidea" izeneko proiektuari dagokion Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena. Proiektua Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatu du.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, "Gas Navarra, S.A.ren Zuastiko lotura-puntuaren aldaketa, Zuastin, Itzako udal-mugapean (Nafarroa)".

OHARRA, Nekazaritzako Azpigituren Zerbitzuak emana, Torralba del Río aldeko Lurzati Berrantolamenduaren behin betiko Erabakia onesten duena.

OHARRA, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, Ablitas (Saso Pedriz) aldeko lurzati berrantolamenduko ordezkapen finka berrien jabetza hartzea aditzera ematen duena.

OHARRA, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, Untziti aldeko II. lurzati berrantolamenduko ordezkapen finka berrien jabetza hartzea aditzera ematen duena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

G A L A R

Udal Planaren aldaketa behin betikoz onetsirik

S U N B I L L A

Udal Planaren aldaketa puntuala hasiera batez onetsirik

Udal Planaren aldaketa puntuala hasiera batez onetsirik

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

T U T E R A

Plantilla organikoa

I R U Ñ A

Deialdia, Iruñeko Udalaren zerbitzuko ekonomilari izateko 2 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Iruñeko Udalaren zerbitzuko Gizarte Laneko erdi mailako tituludun izateko 8 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Iruñeko Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko udal instalazioen funtzionamendurako laguntzaile izateko 81 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Iruñeko Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile izateko 14 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Iruñeko Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari-ofizial izateko 3 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Iruñeko Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko lakiolari laguntzaile izateko 3 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak

MURILLO EL CUENDE

Jarduera sailkatua

C A S T E J O N

Jarduera sailkatua

U R R O T Z

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

U H A R T E

Mokarteko Plan Partzialaren aldaketa behin betiko onetsita (4.3.1 eta 4.3.2 unitateak)

L A R R A U N

Jarduera sailkatua

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

L O D O S A

Jarduera sailkatua

U H A R T E

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

E G U E S I B A R

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak

I Z A B A

Oihan enkantea

A R A S

Arasko Gizarte Etxeko taberna errentan hartzeko kontratua

U N T Z U E

Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko lursaila adjudikatzeko lehiaketa

L E R I N

Orubea saltzeko enkantea

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak

A Z A G R A

2004ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

F A L T Z E S

2004ko aurrekontua

A R A N G U R E N

2004ko aurrekontu arrunteko aldaketak onetsirik

C A B A N I L L A S

2004ko aurrekontuko aldaketa. Behin betiko onespena

MURILLO EL CUENDE

2004ko aurrekontu orokor eta bakarrean kreditu bereziak sortzeko espedientea. Hasierako onespena

F I T E R O

2004ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

C O R E L L A

Aurrekontuetako aldaketa behin betiko onetsirik

A N D O S I L L A

Andosillako Udalaren 2004ko aurrekontu orokorreko 1. aldaketa hasiera batean onetsirik

T U T E R A

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga

2.3.5. Beste batzuk

L O D O S A

Herrilurretako aprobetxamenduak

T A F A L L A

UAO-2 urbanizatzeko kuotak behin betiko likidatzeko kontuaren proiektua. Hasierako onespena