88. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 6a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

11/2022 FORU LEGEA, maiatzaren 4koa, neurriak ezartzen dituena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen hautapenari eta lanpostuen betetzeari begira.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

87/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 13koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Miren Edurne Maceira Martínez andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Berdintasunerako Gobernantzaren Zuzendariordetzako Ikerketarako, Berrikuntzarako eta Ezagutza Kudeatzeko Ataleko buru. Institutu hori Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuari atxikita dagoen erakunde autonomo bat da.

90/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 22koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Yolanda Zazo Gómez andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Lan Harremanen Ataleko buru, Lan Harremanen eta Prestazio Sozialen Zerbitzuan, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusian, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuan.

49/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 25ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Inmaculada Fortanet Cervera andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Kontabilitate Prozesu Berezien Ataleko buru. Atal hori Kontu-hartzailetzako Zuzendaritza Nagusiko Kontabilitate Orokorraren eta Aurrekontuetakoaren Zerbitzukoa da.

51/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 20koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, José Luis Goicoechea Velasco jauna, NBEUF-LGENF Funtsen Kontabilitate Bulegoko burua.

53/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 20koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez María Teresa Marquínez Ruiz de Gaona andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Nekazaritzako Ekoizpen Baliabideen eta Jasangarritasunaren Bulegoko buru.

54/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 21ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Lucía Eraso Goñi andrea izendatzen baita, bitarte baterako, NBEUF-LGENF Funtsen Kontabilitate Bulegoko buru.

920/2022 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Javier Jiménez Galindo jauna, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Nekazaritzako Ekoizpen Baliabideen eta Jasangarritasunaren Bulegoko burua (plantilla organikoan 9669 zenbakia duen lanpostua).

83/2022 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zerbitzu eginkizunetan aritzeko destinoa esleitzen diena Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroan (EIBZ) lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko merezimendu-lehiaketaren deialdian hautatu diren izangaiei.

3010E/2022 EBAZPENA, apirilaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Beatriz Eslava Lizaso andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Kontratuen eta Enplegu Eskaintzen Bulegoko buru.

799/2022 EBAZPENA, 2022ko apirilaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Ana Lacosta Jiménez andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Diruzaintzako Bulegoko buru izendatzen duena (74 zenbakiko lanpostua).

800/2022 EBAZPENA, 2022ko apirilaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, M.ª Pilar Mendi Aznárez andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Laguntza Administratiboko 3. Unitatearen arduradun izendatzen duena (642 zenbakiko lanpostua).

801/2022 EBAZPENA, 2022ko apirilaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Xabier Mikel Ezkieta Sorozabal jauna, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Laguntza Administratiboko 6. Unitatearen arduradun izendatzen duena (650 zenbakiko lanpostua).

802/2022 EBAZPENA, 2022ko apirilaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Luis Miguel Aranguren Martiarena jauna, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (705 zenbakiko lanpostua).

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

Deialdia, Nafarroako Foruzaingoko inspektoreordearen hogeita lau lanpostu betetzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzukoak. Izendapen proposamena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

AKATS ZUZENKETA, Kultura eta Kiroleko kontseilariaren martxoaren 17ko 30E/2022 Foru Aginduan; haren bidez deialdi bat onesten da 2022. urtean dirulaguntzak emateko Nafarroako arte eszeniko eta musikalen hirugarren sektoreko entitateei, jaialdiak, kontzertuak eta ikuskizunak finantzatzeko. DDBN identifikazioa: 615888.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BARAÑAIN

Deialdia, oposizio bidez betetzeko Udaltzaingoko udaltzain-agentearen 6 lanpostu (kopurua handitzen ahalko da). Izendapena eta borondatezko eszedentzia onartzea

LAKUNTZA

Deialdia, administrari laguntzaile lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

AMESKOABARRENA

Udal Planeko aldaketa, Ekalako Kontzejuko nekazaritzako biltegia deskatalogatzeko (San Miguel kalea, 53). Behin betiko onespena

ARANGUREN

Xehetasun-azterketa, Taxoareko 3. poligonoko 830. lurzatian. Behin betiko onespena

BASABURUA

Jarduera ekonomikoen gunea sortzeko plan partziala. Behin betiko onespena

BERA

Berako “Mukixu” Haur Hezkuntzako 0-3 urteko Ikastetxean oinarrizko gutxieneko zerbitzuen funtzionamendua bermatzea eta zerbitzu horiek emateko behar diren langileak zehaztea, maiatzaren 2ko 7:00etatik aitzina, eta iraupen mugagabearekin, deitutako greba dela-eta

BURLATA

Hiri-jarduketarako plan berezia, Udal Plan Orokorreko APD-R2 unitatea garatzeko. Hasierako onespena

CASCANTE

Gutxieneko zerbitzuak ezartzea, Coloretes haur-eskolako langileek greba egiteko deialdia dela eta

LIZARRA

Dirulaguntzak, 2022rako, eskola-jantokietarako. Laburpena

Oncineda Kirol Eremuko Plan Berezia (SGD-12/AR-1 gisa zedarritua). Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Eten da lizentziak ematea, lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko edo ezartzeko energia berriztagarrien instalazio berriak (instalazio fotovoltaikoak, eolikoak edo gisakoak) eta haien ebakuazio azpiegiturak

LEDEA

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 407. lurzatian. Behin betiko onespena

OBANOS

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 136. lurzatiak katalogoan duen fitxa aldatzeko. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, AE-9 exekuzio eremuan. Behin betiko onespena

ERRIBERRI

Akats zuzenketa, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioei aplikatu beharreko koefizienteen eguneratzean

UXUE

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

VIANA

Egoitza elektronikoa sortzea

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1672. lurzatian. Behin betiko onespena

ZABALTZA

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Enagás Transporte SAUri administrazio baimena ematea, exekuzio proiektua onestea eta, zehazki, onura publikoa deklaratzea instalazioen proiektu honetarako: “Gasbideen oinarrizko sarean komunikazioen segurtasuna hobetzeko plana; Zaragoza-Haro BVV gasbidea: 24. POS. (E.C. Zaragoza) - 31. POS. (Villar de Arnedo) tartea, Nafarroako, Errioxako eta Zaragozako probintzietan”

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2022-OC-147

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Jendaurreko informazioa
A/31/04281 JV/da espedientea

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Subasta de bien inmueble

Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente

Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente

Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente

Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente

ARRÓNIZ

Periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2022

BAZTAN

Izen-ematea iraungitzeagatik emandako bajak biztanleen udal erroldan

BURLADA

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial y tasa de vados. Primer semestre 2022

CORTES

Período de pago voluntario
de la contribución urbana y rústica de 2022

MURILLO EL FRUTO

Baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

ULTZAMA

Bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

VALLE DE EGÜÉS

Comunicación de la posibilidad de solicitud de no sujeción al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CONSORCIO DE DESARROLLO DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA

Corrección de los estatutos de la entidad

CÁMARA DE COMERCIO DE NAVARRA

Extracto de ayudas a la contratación PICE Cámara de Comercio de Navarra 2022

Extracto de convocatoria ciberseguridad 2022

Extracto de convocatoria TICCámaras 2022

Extracto de convocatoria Programa Innoxport 2022

Extracto de convocatoria Programa Int e-Comm 2022

COMUNIDAD DE REGANTES SAN SEBASTIÁN

Junta general extraordinaria