52. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 5a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

24/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez 2021. urterako garatzen baita balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

16/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, Luis Ángel García Nicolás jauna, Zehapen Prozeduraren Ataleko burua. Atal hori Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Barneko Araubide Juridikoaren Zerbitzukoa da.

17/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, María Jesús Goiburu Imaz andrea Langileriaren Kudeaketarako Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako. Bulego hori Gai Administratiboak eta Langileria Kudeatzeko Atalekoa da, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusian.

4/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 18koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Gerardo Rodrigo Cabrerizo jauna, Bulego Judizial eta Fiskalaren Ataleko burua. Atal hori Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Giza Baliabideen eta Bulego Judizial eta Fiskal Berriaren Zerbitzukoa da.

13/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, José María Equisoain Gorriz jauna, Hezkuntza Departamentuko Hautatze Prozeduren Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

15/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 11koa, Hezkuntza Departamentuko kontseilariak emana, José María Equisoain Gorriz jauna Hezkuntza Departamentuko Hautatze Prozeduren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

69/2021 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, María Jesús Goiburu Imaz andrea, Nafarroako Kirolaren Institutuko Administrazio eta Kudeaketa Ataleko burua.

193E/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Francisco Javier de Prada Pérez jauna izendatzen baita Osasun Mentaleko Zainketa Asistentzialen Zerbitzuko buru.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

62/2021 EBAZPENA, otsailaren 23koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez merezimendu lehiaketa baterako deialdia egiten baita ikastetxeetan berariazko proiektuak edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko.

372/2021 EBAZPENA, 2021eko otsailaren 19koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, onetsi egiten da Nafarroako Unibertsitate Publikoan oinarrizko lanpostuko teknikari lanpostu bat (euskara) oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

50E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita 2021. urterako, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateek oporren programak garatu ditzaten. DDBN identifikazioa: 549223.

13E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, 2021eko deialdia onesten duena laguntzak emateko Nafarroako Foru Komunitateko lantoki pribatuetan euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko. DDBN identifikazioa: 548344.

14E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Herritarrekiko Harremanetako Departamentuko kontseilariak emana, irabazi-asmorik gabeko elkarteek 2021ean euskara sustatzeko jarduerak eta programak egiteko laguntzen deialdia onesten duena. BDNS zenbakia: 548338.

15E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Herritarrekiko Harremanetako Kontseilariak emana, “Euskara erabiltzeko eta sustatzeko laguntzak toki entitateentzako 2021” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 548304.

16E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 16koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntzen deialdi bat euskara erabiltzeko prentsa idatzian, irratietan eta online hedabideetan, eta ezartzeko bai Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT), bai hedabideak digitalizatzeko prozesuak, 2021. urterako. DDBN identifikazioa: 549259.

1.7. BESTELAKOAK

446/2021 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez igortzen baita Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios sindikatuak jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko administrazio espedientea (328/2019 prozedura arrunta).

6/2021 EBAZPENA, otsailaren 16koa, Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak emana, 2021-2022 ikasturtean enpresetan prestakuntza-egonaldiak egiteko deialdia onesten duena. Deialdiko egonaldiak honako irakasle hauentzat dira: Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan Lanbide Heziketako irakaskuntzan, arte plastikoen eta diseinuko lanbide-irakaskuntzan eta kirol-irakaskuntzan ari diren irakasleentzat.

62E/2021 EBAZPENA, otsailaren 9koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen eraginaren txostena ematen den Arraitzen (Nafarroa), Nafarroako Gobernuko Herri Lanen Zuzendaritza Nagusiak sustaturiko NA-4230 errepidearen saihesbidearen trazadura proiektuaren ingurumen inpaktuarentzat.

EPATZE DEIA, 29/2021 prozedura arruntaren barruan, Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 23ko 5/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa isiltasuna dela-eta ustez ezetsi izanaren aurka. Ebazpen hartan Oltza Zendeako Udalak udalerri horretako 4. poligonoko 123., 124. eta 126. katastroko lurzatien aldaketa grafikoa egiteko egindako proposamena baietsi zen.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udaltzaingoko agente leheneko 7 lanpostu betetzeko, kategoriaz igotzeko lehiaketa bidez - Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda eta azterketaren data

TAFALLA

Deialdia, arkitekto lanpostuan aritzeko aldi baterako kontrataziorako izangai zerrenda bat osatzeko

VILLATUERTA

Zerbitzu anitzetako enplegatua izendatzea

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, Udaltzaingoko lau udaltzain lanpostu oposizio bidez betetzeko. Onartuen behin betiko zerrenda

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Errebokatzea gidari peoiaren deialdia

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARTAXOA

Ordenantza, Etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak arautzen dituena. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Taxi-bonua erabiltzeko 2021. urtean banakako laguntzak emateko oinarri arautzaileak. Laburpena

Gizarteratze eta/edo gizarte-larrialdiko prozesuetarako 2021eko dirulaguntzak. Laburpena

2021ean autoenplegua sustatzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak. Laburpena

BERA

Hiri-jarduketarako plan berezia 10. poligonoko 135. lurzatian. Behin betiko onespena

CÁRCAR

Xehetasun-azterketa, UE 6 unitatean. Behin betiko onespena

CASTEJÓN

Ordenantza, Administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

Laburpena, mugikortasun arazoak dituzten pertsonei ordezko garraiobide irisgarria emateko banakako laguntzen deialdiarena

LIZARRA

Deialdia, bizitzaren arlo guztietan emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasuna erdiesteko proiektuak eta jarduerak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko Lizarrako elkarte eta entitateei diru-laguntzak emateko. Laburpena

AR-1 banaketa eremuko S-1 sektorearen (S1/AR-1, SGD-12/AR-1, SLZV-3, SLZV-4, SLV-5 eta SLV-6) plan partziala. Behin betiko onespena

UHARTE

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 388. eta 391. lurzatietan. Behin betiko onespena

LERGA

2021eko zerga-tasak

METAUTEN

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 150. lurzatian. Behin betiko onespena

IRUÑA

Dirulaguntzak banakako ebaluazioan emateko deialdia, 2020 2021eko ikasturtean eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko

Dirulaguntzen deialdia, banakako ebaluazio-araubidean Iruñeko Haur eta Lehen Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko eta Helduen Oinarrizko Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetako eskola-liburutegiak hornitzeko eta ikasmaterial suntsikorra erosteko. 2020-2021ko ikasturtea. Laburpena

GARES

Aldaketa, Tutoretzapeko apartamentuak eskuratzeko eta erabiltzeko arauak ezartzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

URDIAIN

Arau Subsidiarioen 58.C.1 artikuluaren aldaketa. Behin betiko onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Oinarrizko Eskubideen gaineko 56/2021 Prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de trámite de audiencia previo a liquidación de impuesto de plusvalía

ARESO

Biztanleen udal-erroldan ofizioz baja ematea

Biztanleen udal erroldan ofizioz baja ematea

Jakinarazpen ediktua

CASCANTE

Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes por caducidad de inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente en España

VILLAFRANCA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES
ANTIGUO REGADÍO DE PUENTE LA REINA

Junta General Ordinaria