52. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 5a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

Dirulaguntzen deialdia, banakako ebaluazio-araubidean Iruñeko Haur eta Lehen Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko eta Helduen Oinarrizko Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetako eskola-liburutegiak hornitzeko eta ikasmaterial suntsikorra erosteko. 2020-2021ko ikasturtea. Laburpena

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da deialdiaren laburpena; haren testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean. (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/549398). DDBN (Identifikazioa): 549398.

Deialdi honen xedea da dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko prozedura garatzea, deialdi honetako B) letran zehaztutako jarduketak egiteko, horrela betez Iruñeko Udalaren Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorrak xedatutakoa, zeina Iruñeko Udaleko Osoko Bilkurak 2005eko azaroaren 3an hasiera batez hartutako erabakiaren bidez onartu baitzuen –erabaki hori behin betiko bihurtu zen, jendaurreko epean erreklamaziorik aurkeztu ez zelako–. Deialdi honetan aurreikusi gabeko orotan, Dirulaguntzei buruzko Ordenantza Orokorreko aginduak izanen dira aplikagarri. (2006ko 21. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, otsailaren 17koan, argitaratua).

Iruñean, 2021eko otsailaren 16an.–Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako zinegotzi ordezkaria. Fernando Sesma Urzaiz.

Iragarkiaren kodea: L2102673