52. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 5a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

METAUTEN

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 150. lurzatian. Behin betiko onespena

Metautengo Barrutiko Udalak, 2021eko otsailaren 17ko bilkuran, behin betiko onetsi zuen Metautengo 1. poligonoko 150. lurzatiaren xehetasun-azterketa, Carlos Ignacio Lana Vegak eta Natalia Errazkin Ronkalek sustatuta.

Argitara ematen da, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74 artikuluan xedatuarekin bat.

Metautenen, 2021eko otsailaren 22an.–Alkate udalburua, Oihana Beraza Martínez.

ERANSKINA

Xehetasun-azterketa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2103117