52. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 5a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UHARTE

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 388. eta 391. lurzatietan. Behin betiko onespena

Alkatetzak, Osoko Bilkurak 2021eko otsailaren 8an hartu erabakiaren bidez, behin betiko onetsi zuen hiri-jarduketarako plan berezia Uharteko 2. poligonoko 388. eta 391. lurzatietan, Promotora Constructora Pedroarena SLk sustatua.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 79.1. artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, argitara ematen dira behin betiko onespenaren erabakia eta hirigintzako araudia.

Uharten, 2021eko otsailaren 11n.–Alkate udalburua, Alfredo Javier Arruiz Sotes.

ERANSKINA

Hiri-jarduketarako plan berezia (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2103093