52. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 5a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

2021ean autoenplegua sustatzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak. Laburpena

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549115). DDBN (Identif.): 549115.

Barañaingo Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko otsailaren 8an hartutako erabakiaren bidez onetsi dira 2021ean autoenplegua sustatzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak. Haien bidez sostengu eta bulkada eman nahi zaio autoenpleguari, diruz laguntzen diren zenbait jarduketa-lerroren bitartez.

Oinarri arau-emaileak eta eskabideak eskura egonen dira bai Barañaingo Udaleko Herritarrak Hartzeko Bulegoan bai Udalaren web orrian: www.barañain.eus

Barañainen, 2021eko otsailaren 8an.–Alkate udalburua, María Lecumberri Bonilla.

Iragarkiaren kodea: L2102750