52. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 5a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

Taxi-bonua erabiltzeko 2021. urtean banakako laguntzak emateko oinarri arautzaileak. Laburpena

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/549708). DDBN: 549708.

Diru-laguntzak Tokiko Gobernu Batzarrak otsailaren 8an hartutako erabakiaren bidez onartu dira 2021erako banakako laguntzak emateko oinarri arautzaileak, mugikortasun-desgaitasun larria duten pertsonek taxi-bonua garraio egokituaren ordezko baliabide gisa erabiltzeko.

Barañainen, 2021eko otsailaren 18an.–Barañaingo Alkate-udalburua, María Lecumberri Bonilla.

Iragarkiaren kodea: L2102696