52. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 5a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Errebokatzea gidari peoiaren deialdia

Belen Cerdán Leónek, Nafarroako Erriberagoieneko Hiri Hondakin Solidoak kudeatzeko Mankomunitateko buruak, ebazpen hau eman du:

Ikusirik espedientean dagoen dokumentazioa,

EBAZTEN DUT:

1. Errebokatzea deialdi bat, Nafarroako Erriberagoieneko Hiri Hondakin Solidoak kudeatzeko Mankomunitatearen zerbitzura jardungo duen gidari peoi lanpostu bat oposizio bidez betetzekoa. Deialdia, hain zuzen, Mankomunitateko buruaren 20201eko urtarrilaren 20ko Ebazpenaren bidez onetsi zen, eta 2021eko 33. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, otsailaren 11n.

2. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

Nafarroako Erriberagoieneko Hiri Hondakin Solidoak Kudeatzeko Mankomunitateko buruak onetsia, agindua eta sinatua.

Azkoienen, 2021eko otsailaren 12an.–Mankomunitateko burua, Belén Cerdán León.

Iragarkiaren kodea: L2102682