42. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 2a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

1/2020 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, otsailaren 19koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, zeinaren bidez aldatzen baitira Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua, martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsia.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

296/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, gidari lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez osatzeko deialdiak onesten dituena. Zerrendetako bat prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko da, eta bestea, aldi baterako kontratazioak egiteko.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

37E/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita dirulaguntza hauen deialdirako gastua: “Ekonomia sozialeko enpresak sortu eta sustatzeko dirulaguntzak”. DDBN identifikazioa: 493760.

43E/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita dirulaguntza hauen deialdirako gastua: “Ekonomia sozialeko enpresa eredua sustatzea, bazkide berriak sar daitezen lagunduz”. DDBN identifikazioa: 493731.

56E/2020 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita deialdi honen gastua: “Errenta bermatua jasotzen dutenak kontratatzeko dirulaguntzak”. DDBN identifikazioa: 494414.

1.7. BESTELAKOAK

23/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Nabaskozeko udal-mugartean goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa ematen baitira, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

2019ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ACEDO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ALLIN

2019ko 4., 5., 6. eta 7. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ALTSASU

Ordenantza fiskalak eta prezio publikoak aldatzeko espedientea, tarifak 2020rako eguneratzeagatik. Behin betiko onespena

Jarduera-lizentzia. Eskaera

AMESKOABARRENA

Balorazio txostenaren hirugarren berrikuspena. Jendaurrean edukitzeko beste epe bat

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARTZIBAR

Aldaketa, Ikasketetarako laguntzak arautzen dituen udal ordenantzan. Hasierako onespena

AZAGRA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

BARAÑAIN

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren 2020ko koefizienteak eta karga-tasak

BARASOAIN

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

CAPARROSO

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren koefizienteak 2020rako

CORELLA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

DONAMARIA

Ezkontza egiteko eskuordetzea

ESPARTZA ZARAITZU

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Arau subsidiarioetako aldaketa egituratzailea 6. poligonoko 368. lurzatian. Hasierako onespena

IBARGOITI

Akats zuzenketa, 2020ko aurrekontuaren behin betiko onespenean

IMOTZ

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ITZAGAONDOA

Akats zuzenketa, 2020ko aurrekontuaren behin betiko onespenean

LEKUNBERRI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LEOTZ

9/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LUKIN

2020rako zerga-tasak

MIRANDA ARGA

Aldaketa, Herriko jabari publikoan intereseko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

MURCHANTE

Akats zuzenketa, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen ordenantza argitaratzean

ORKOIEN

Laburpena, enplegua kontratatzeko dirulaguntzen 2020ko deialdiarena

Laburpena, autoenplegurako dirulaguntzen 2020ko deialdiarena

IRUÑA

Birpartzelazio-proiektua, Buztintxuri / Euntzetxiki / Santa Engrazia eremuko plan partzialeko 23C eta 24C etxe-sailetarako hiri-jarduketarako plan bereziarena. Hasierako onespena

SANTAKARA

2020rako egutegi fiskala

TUTERA

“Fernando Remacha” Udal Musika Eskolaren Plan Pedagogikoa. Behin betiko onespena

Erregelamendua, “Fernando Remacha” Udal Musika Kontserbatorioaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena. Behin betiko onespena

ULTZAMA

Herri-lurren desafektazioa, gero trukatzeko, 22. poligonoko 1. lurzatiaren zati batean

VALTIERRA

Jarduera lizentzia. Baimena

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa, Baratzeen erabilera arautzen duen ordenantzan, tarifak eguneratzeko. Behin betiko onespena

Autoenplegua sustatzeko eta laguntzeko dirulaguntzen deialdia, Inicia proiektua 2020. Laburpena.

Deialdi publikoa, dirulaguntzak emateko, banakako ebaluazioaren erregimenean, mugitzeko desgaitasun larriak dituzten Zizur Nagusiko herritarrei, egokitutako garraio alternatibo irisgarria erabil dezaten taxi-bonuaz baliatuta. Laburpena

ZUÑIGA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

CASCANTEKO, CINTRUENIGOKO ETA FITEROKO UR MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento de familia 783/2017

Procedimiento de familia 348/2019

Procedimiento de familia 449/2019

Procedimiento de familia 97/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio inmediato sobre delitos leves 853/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 2639/2019

Juicio de delito leves 286/2019

Juicio de delito leves 2822/2019

Juicio de delito leves 2946/2019

Citación. Juicio de delitos leves 2639/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 115/2019

Ejecución de títulos judiciales 1/2020

Citación. Despido objetivo individual 825/2019

Impugnación de actos administrativos en materia laboral y Seguridad Social, excluidos los prestacionales número 119/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Reconocimiento de derecho 563/2017

Citación. Reclamación de cantidad 981/2019

Ejecución de títulos judiciales 116/2019

Citación. Procedimiento ordinario 1015/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Procedimiento de oficio 931/2018

Ejecución de títulos judiciales 4/2020

Ejecución de títulos judiciales 8/2020

Ejecución de títulos judiciales 135/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos no judiciales 144/2019

Ejecución de títulos judiciales 148/2019

Ejecución de títulos judiciales 150/2019

Ejecución de títulos judiciales 116/2019

Citación. Procedimiento ordinario 484/2019

Procedimiento ordinario 178/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TAFALLA

Juicio verbal (250.2) 390/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA

Procedimiento de familia 193/2019

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE SECTOR IX
DEL CANAL DE NAVARRA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria