35. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

6/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa.

7/2020 FORU DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko 2020ko BERDINNA Saria Astelehen Lilak Nafarroa Elkarteari ematen diona.

1.1.3. Foru Aginduak

13/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 4koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Zerga Berezien Erregelamenduaren 26. artikuluan xedatutakoa garatzeko arauak onesten dituena (erregelamendu hori Edari deribatuentzat aurreikusitako marka fiskalei buruzko uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen).

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

AKATS ZUZENKETA, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak urtarrilaren 20an emandako 171/2020 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zenbait funtzionario izendatu ziren, erizain lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitu zitzaien.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

10/2020 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, merezimendu lehiaketarako deia egiten duena Irakasleari Laguntzeko Zentroetako (ILZ) aholkulari eta zuzendari lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko.

273/2020 EBAZPENA, 2020ko otsailaren 7koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko atal, bulego eta antzeko unitateetako burutzak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko deialdiko 503 lanpostuaren izena aldatu, eta deialdian aurkitutako akatsa zuzentzen da –Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzailearen 2018ko abenduaren 16ko 2564/2019 Ebazpenaren bidez onetsia–.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA haur-hezitzaile izateko oposizioaren lehendabiziko ariketaren behin betiko emaitzen aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

6/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira 2020ko Vianako Printzea Kulturaren Sariaren oinarriak.

7/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez deialdia egiten baita 2020ko Talentu Artistikoa Sustatzeko Sarirako.

5E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, laguntza deialdia onesten duena 2020-2022 aldian I+G proiektu estrategikoak egiteko. DDBN identifikazioa: 496403.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren 5ean hartua, zeinaren bidez deklaratzen baita presakoa dela, nahitaez desjabetzeko, “Oinezkoentzako pasabidea PA-30 errepidearen gainetik, Iruña eta Orkoien artean, Nafarroan” izeneko proiektuaren lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOZAR

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Giza Baliabideen kudeatzaile lanpostu bat kontratatzeko deialdiaren aurka

IRUNBERRI

Deialdia, Irunberriko Udalean zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat, lan-kontratu finkoarekin eta lanaldi osoan, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

TUTERA

Deialdia, lan-harremanetako gradudun lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko

Deialdia, erdi mailako teknikari lanpostuan aldi baterako aritzeko bi izangai zerrenda osatzeko

LOS ARCOS ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, familia-langile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

AURITZ

Aldaketa, Udal hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

AZAGRA

Akats zuzenketa, Gregorio Berisa etorbideko xehetasun-azterketaren hasierako onespenean

OLTZA ZENDEA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

Dirulaguntzen plan estrategikoa 2020-2021 aldirako. Onespena

LIZARRA

Ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda, Nafarroa Beherea kaleko 12an igogailua paratzeko desjabetzapenerako, onetsitako Plan Bereziaren exekuzioaren ondorioz

LESAKA

2020. urteko tarifak

IRUÑA

Deialdia, 0 eta 12 urte bitarteko haurrak edo, desgaitasunik izanez gero 16 urte bitartekoak, haien kargura dituzten familiei dirulaguntzak emateko 2020. urtean, bizitza pertsonala, lana eta familia bateragarri egite aldera. Laburpena

VIANA

11/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Udal Musika Eskolaren 2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Kristalez ixteko lizentziak ematea etenik

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa, 2020rako lan egutegian eta egun baliogabeen deklarazioan

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2017-A-134

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de bien inmueble

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

S.A.T. NÚMERO 666 ELKARTE

Acuerdo de disolución