35. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 20a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LESAKA

2020. urteko tarifak

Udalak, 2019ko urriaren 31n eginiko osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen ordenantza fiskaletako aldaketa, 2020. urteko tarifak paratzeko.

Erabaki hori jendaurrean egon da hogeita hamar egunez, aldez aurretik ediktuak argitaratuta bai Udalaren iragarki-taulan bai 2019ko 229. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 20an.

Alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onespena jaso du automatikoki.

Horrenbertzez,

EBATZI DUT:

1. Tarifa berrien behin betiko testua argitaratzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

2. Tarifa horiek jakinaraztea Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiari.

2020. urteko tarifak

1. AGIRIAK LUZATU ETA TRAMITATZEA

1.1.

Fotokopiak

1.1.1.

DIN-A 4 neurrikoak zuri-beltzean, unitatea

0,15 euro

1.1.2.

DIN-A 4 neurrikoak koloretan, unitatea

1,00 euro

1.1.3.

DIN-A 3 neurrikoak zuri-beltzean, unitatea

0,20 euro

1.1.4.

DIN-A 3 neurrikoak koloretan, unitatea

1,50 euro

1.2.

Ziurtagiriak eta bolanteak

1.2.1.

Arruntak, unitatea

1,00 euro

1.2.2.

Udal agiritegian kontsulta egin behar bada, unitatea

4,00 euro

1.2.3.

Ordainagirien eta katastroko orrien kopiak

1,00 euro

1.2.4.

Konpultsak, unitatea:

(Lesakako Udalak berak eskatu badu konpultsa egitea, ez da konpultsa horregatik deus ordainduko)

0,70 euro

1.2.5.

Udalaren web orriaren bidez eskatzen diren ziurtagiriak dohainik izanen dira, baita gizarte zerbitzu publikoek eskatzen dituztenak ere

1.3.

Zedula partzelarioak, unitatea

1,00 euro

1.4.

Arma txartelak tramitatzea, txartel bakoitza

5,00 euro

1.5

Arriskutsuak izaten ahal diren animaliak izateko txartelaren tramitazioa

25,00 euro

1.6.

Jarduera ekonomikoen gaineko zergan altak, bajak edo aldaketak tramitatzea, bakoitza

4,00 euro

1.7.

Hirigintzako Udal Plana edo bertze agiri batzuk dituzten CD ROM diskak

10,00 euro

1.8.

Udalaren aitzinean espedienteak sustatzen dituztenek, eta espediente horiek tramitatzeko beharrezkoa bada legalki ediktuak paratzea Nafarroan argitaraturiko egunkarietan edota bertze argitalpen batean, iragarki horien kostua oso-osorik ordaindu beharko diote Udalari

1.9.

Lur ez urbanizagarrian etxebizitzak eraikitzeko aukerarengatik informazioa eskatzen dutenei, txosten horiek egiten dituzten enpresak fakturatutako zenbateko osoa kobratuko zaie

2. JARDUERA SAILKATU ETA KALTEGABEETAN ARITZEKO ETA JARDUERAK ESKUALDATZEKO LIZENTZIAK ETA ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK

2.1.

700 metro koadro bitarteko lokalak

2.1.1.

Jarduera lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, lokalaren azaleraren arabera

50 metro koadro bitarte

290,45 euro

51tik 100 metro koadro bitarte

388,12 euro

101etik 200 metro koadro bitarte

642,32 euro

201etik 400 metro koadro bitarte

963,55 euro

401etik 700 metro koadro bitarte

1.284,69 euro

2.1.2.

Irekitzeko lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, lokalaren azaleraren arabera

50 metro koadro bitarte

195,03 euro

51tik 100 metro koadro bitarte

243,21 euro

101etik 200 metro koadro bitarte

428,37 euro

201etik 400 metro koadro bitarte

642,97 euro

401etik 700 metro koadro bitarte

856,45 euro

2.2.

700 metro koadrotik goitiko lokalak

Jarduera lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, metro koadro bakoitzeko

1,92 euro

Irekitzeko lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, metro koadro bakoitzeko

1,26 euro

2.3.

Jarduera lizentzia edo irekitzekoa aldatzeko, espediente bakoitzeko (titulartasun aldaketak edo aldaketa txikiak direnean, proiektua prestatzea eskatzen ez dutenak)

97,01 euro

2.4.

Jarduera kaltegabeetako irekitze-lizentzietan, edo mota honetako lizentzien eskualdaketa denean, tarifaren % 50eko hobaria aplikatuko da

3. LEKU PUBLIKOAK MODU PRIBATIBOAN ERABILTZEKO ESKUBIDEAK ETA TASAK

3.1.

Zirkua edo antzeko ikuskizun ibiltariak paratzeagatik, leku publikoa erabiltzen duten eguneko

160,22 euro

4. UR HORNIDURA (TARIFAK LAU HILEAN BEHIN KOBRATUKO DIRA)

4.1.

Hornidura zerbitzua eskura izateagatik (etxeko erabilera)

6,14 euro

4.2.

Etxeko erabilera, kuota finkoa 60 m³-ra bitarte. Ez bada kontagailua leitu, kuota finkoa kobratuko da

18,73 euro

4.3.

Etxeko erabilera, 60 m³-tik goiti 75 m³ bitarte, m³ bakoitzeko

0,36 euro

4.4.

Etxeko erabilera, 75 m³-tik goiti 90 m³ bitarte, m³ bakoitzeko

0,47 euro

4.5.

Etxeko erabilera, 90 m³-tik goiti 120 m³ bitarte, m³ bakoitzeko

0,63 euro

4.6.

Etxeko erabilera, 120 m³-tik goitiko m³ bakoitzeko

0,68 euro

4.7

Hornidura zerbitzua eskura izateagatik (erabilera industriala)

13,94 euro

4.8.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, 0tik 700 m³-ra, m³ bakoitzeko

0,47 euro

4.9.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, 700 m³-tik goiti 3.000 m³-ra bitarte, m³ bakoitzeko

0,57 euro

4.10.

Erabilera industriala edo ureztatzeko, 3.000 m³-tik goitiko m³ bakoitzeko

0,68 euro

4.11.

Etxeko erabilerarako hartunea

98,04 euro

4.12.

Erabilera industrialerako hartunea

245,01 euro

4.13.

Behin-behineko lotunea, ura kontsumitzeko

48,71 euro

4.14.

Behin-behineko lotunea paratzeagatik, ur-kontagailurekin, lotura bakoitzeko (kontsumoa, erabileraren arabera kobratuko da)

20,81 euro

4.15.

Ur kontagailua partikularrari kostaprezioa soilik kobratuko zaio

5. UDALAREN KIROL- ETA KULTURA-INSTALAZIOEN ERABILERA

5.1.

Pilotalekua (erabilera orduak gehi argia)

Erabilera-ordu bakoitzeko

6,00 euro

Argi guztiak piztuta

7,00 euro

Argien erdiak piztuta

4,00 euro

Argien herena piztuta

3,00 euro

Dutxaren erabilera

1,00 euro

5.2.

Futbol zelaia (erabilera orduak gehi argia)

Erabilera-ordu bakoitzeko

31,00 euro

Argiak, ordu bakoitzeko (erabiltzen diren fokoen arabera)

28 foko

27,50 euro

16 foko

16,50 euro

12 foko

14,50 euro

Zazpiko futbola, 14 fokorekin

16,00 euro

Zazpiko futbola, 8 fokorekin

10,00 euro

Zazpiko futbola, 6 fokorekin

8,00 euro

5.3.

Igerilekuak

Adin-tarteak:

–Infantilak, 4tik 10 urtera (gimnasiora sarrera debekatua).

–Jubenilak, 11tik 15 urtera (gimnasiora sarrera debekatua).

–Helduak, 16tik 64 urtera.

–Erretiratuak, 65etik goiti

5.3.1.

Hasierako matrikula

Helduak

113,72 euro

Jubenilak

85,03 euro

Infantil

67,71 euro

Bertzeak

84,50 euro

5.3.2.

Urteko bonua (hileko kuota)

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

28,61 euro

Jubenilak

20,17 euro

Infantilak

15,44 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

19,16 euro

Eguneko sarrera bigarren zerbitzurako (igerilekua edo gimnasioa)

3,04 euro

5.3.3.

Neguko bonua, 9 hilabete (hileko kuota)

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

31,36 euro

Jubenilak

23,35 euro

Infantilak

18,55 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

22,26 euro

Eguneko sarrera bigarren zerbitzurako (igerilekua edo gimnasioa)

3,04 euro

5.3.4.

Bonu osagarria bi zerbitzuetarako (igerilekua eta gimnasioa), hilerokoa (16 urtetik goiti)

Urteko bonuaren kuota

7,29 euro

Neguko, udako eta hilabeteko bonuen kuota

9,23 euro

5.3.5.

Hileko kuota

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

63,65 euro

Jubenilak

48,00 euro

Infantilak

39,48 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

47,38 euro

5.3.6.

Udako abonamendua

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

88,52 euro

Jubenilak

77,83 euro

Infantilak

58,26 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

77,37 euro

5.3.7.

Eguneko sarrerak, laneguna, egun osoa

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

11,40 euro

Jubenilak

8,00 euro

Infantilak

6,28 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

7,45 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

17,12 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

11,14 euro

5.3.8.

Eguneko sarrerak, laneguna, egun erdia (udako arratsaldeetan bakarrik)

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

7,39 euro

Jubenilak

5,12 euro

Infantilak

3,95 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

4,56 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

11,09 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

6,84 euro

5.3.9.

Eguneko sarrerak, jaieguna, egun osoa

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

13,17 euro

Jubenilak

10,28 euro

Infantilak

8,00 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

9,17 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

19,80 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

13,78 euro

5.3.10.

Eguneko sarrerak, jaieguna, egun erdia (udako arratsaldeetan bakarrik)

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

8,21 euro

Jubenilak

6,28 euro

Infantilak

4,81 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

5,37 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa)

12,31 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa)

8,05 euro

5.3.11.

Gastuak

Itzultze gastuak erreziboaren % 10a

2. txartela

9,03 euro

5.3.12.

Kirol jardueren tarifak enpresa kudeatzaileak zehaztuko ditu denboraldiko programen arabera

5.3.13.

Gastuak, eszedentzian daudenen kuoten mantenimendua, urte guztiko kuotan, hilero

Helduak

9,16 euro

Jubenilak

6,60 euro

Infantilak

5,18 euro

Bertzeak

6,08 euro

5.3.14.

Gastuak, eszedentzian daudenen kuoten mantenimendua, neguko kuotan, (9 hilabete) hilero

Helduak

9,91 euro

Jubenilak

7,51 euro

Infantilak

6,08 euro

Bertzeak

6,99 euro

5.3.15.

Urteko abonamendu familiarra, matrikula

Helduak

102,34 euro

Jubenilak

76,53 euro

10 urte

60,94 euro

4-9 urte

60,94 euro

Bertzeak

76,06 euro

5.3.16

Urteko abonamendu familiarra, hileko kuota

Helduak (igerilekua edo gimnasioa)

28,61 euro

Jubenilak

20,17 euro

10 urte

15,44 euro

4-9 urte

0,00 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa)

19,16 euro

5.4.

Koskontako bidea 7, 2.ean dagoen lokala erabiltzea

Erreserbaturiko ordu bakoitzeko:

(Ordua baino guttiagoko erreserbagatik ordu erdia ordainduko da)

20,26 euro

Osasun eta gizarte zerbitzuak eskaintzen dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateek ordaintzetik libre izanen dira

5.5.

Burdinaren etxea. Sarrera

2,00 euro

5.6.

Alondegiko lokala, 2. solairua erabiltzea (Beheko Plaza 9)

Erreserbaturiko ordu bakoitzeko:

(Ordua baino guttiagoko erreserbagatik ordu erdia ordainduko da)

3,00 euro

Osasun eta gizarte zerbitzuak eskaintzen dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateak ordaintzetik libre izanen dira

5.7.

Harriondoako gelak erabiltzea

–“Alasta” gela:

Hilabetean (4 ordu astean)

Ordu bakoitza

151,95 euro

20,26 euro

–“Erkazti” gela:

Hilabetean (4 ordu astean)

Ordu bakoitza

151,95 euro

20,26 euro

–“Zumarra” gela:

Hilabetean (4 ordu astean)

Ordu bakoitza

151,95 euro

20,26 euro

–“Korua” gela:

Hilabetean (4 ordu astean)

Ordu bakoitza

202,60 euro

50,65 euro

–Erakusketa gela - Eliza-Komentua:

Hilabetean (4 ordu astean)

Ordu bakoitza

202,60 euro

50,65 euro

–“Txokobiko” gela:

Ordu bakoitza.

Zerbitzu teknikoa eskatzaileak ordainduko du

271,48 euro

5.8.

Ludoteka

Aste osoko bonua

30,00 euro

6. EREMU PUBLIKOKO, HERRI-LURRETAKO ETA ERABILERA PUBLIKORA ATXIKITAKO LUR PRIBATUEN ZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEKO APROBETXAMENDU BEREZIAK

6.1.

Ostatuetako terrazak eta aprobetxamendu jarraitua duten bertze tokietakoak, metro koadro bakoitzeko:

(Azalerak metro zatiren bat izanen balu, metro koadro oso gisa kobratuko da, tarifa kalkulatzean)

4,00 euro

6.2.

Merkataritza ez-egonkorra, (egun bakoitzekoa gehi metro lineal bakoitzekoa)

Saltoki eta egun bakoitzeko

7,00 euro

Saltokiaren luzera-metro bakoitzeko

1,00 euro

6.3.

Sanferminetan, ferietan eta inauterietan, bestak irauten duen denbora guztirako:

(Hemen aipatutakoaz gain, sanferminetan, ferietan, inauterietan eta beste edozein bestatan, espazio publikoak jardueretarako adjudikatzeko ahalmena berekin du Udalak, enkante bidez egiteko)

6.3.1.

Saltokiaren metro lineal bakoitzeko

14,00 euro

6.3.2.

Karabana, atoi edo zabalera antzekoa duten saltokiak, metro koadro bakoitzeko

32,00 euro

6.3.3.

Besta eta ferietako barrakak, okupatzen den metro koadro bakoitzeko

33,00 euro

6.4.

Erregai deposituak, urtean

6.4.1.

Okupatzen den metro koadro bakoitzeko

5,48 euro

6.4.2.

Deposituak hornitzeko hodiak, okupatzen duten metro lineal bakoitzeko

1,10 euro

6.5

Lizentziak herri-lurrak prekarioan erabiltzeko

6.5.1.

Hiri-lurzoruan edo lurzoru urbanizagarrian, metro koadro bakoitzeko

4,00 euro

6.5.2.

Lurzoru ez urbanizagarrian, metro koadro bakoitzeko

0,0664 euro

6.6

Kamioien aparkalekuan plaza batengatik urteko prezioa

319,10 euro

7. UDAL HILERRIKO KONTZESIOAK

7.1.

Hiru tokiko panteoia

4.121,88 euro

7.2.

Hobia

967,57 euro

7.3

Kolunbarioa

354,55 euro

8. MUSIKA ESKOLA

8.1.

Matrikula

8.1.1.

Inskripzioa eskolan

45,91 euro

8.1.2.

Ikasgai bakoitzeko

12,04 euro

8.2.

Oinarrizko gradua (1.etik 6.era). Ikasgaien hileko kuotak, urritik ekainera

8.2.1.

Musika eta mugimendua

19,51 euro

8.2.2.

Musika hizkuntza

19,51 euro

8.2.3.

Musika tresna

28,79 euro

8.2.4.

Abesbatza

8,16 euro

8.2.5.

Musika tresna taldea

8,16 euro

8.2.6.

Helduentzako tailerra + musika-tresna (13 urtetik aintzinera, hauek barne)

43,59 euro

8.2.7.

Helduentzako tailerra edo musika-tresna (13 urtetik aintzinera, hauek barne)

35,46 euro

8.2.8.

Ganberako musika

14,34 euro

8.3.

Gradu ertaina (7.a eta hurrengoak). Hileko kuotak, urritik ekainera

8.3.1.

Harmonia

43,38 euro

8.3.2.

Ganberako musika

43,38 euro

8.3.3.

Kultura musikala

43,38 euro

8.3.4.

Kontserbatoriorako errefortzua:

(Nafarroako Gobernutik dirulaguntza kobratuz gero, kuota hauek bueltatuko dira)

43,38 euro

8.4.

Hezkuntza-behar bereziak dituzten haurrentzako eskola egokituak

8.4.1.

Matrikula

70,03 euro

8.4.2.

Hileko ordainketak urritik ekainera

41,34 euro

8.5.

Musika eskolan matrikulatzearekin batera sortzen da ordaindu beharra eta hilabeteka emanen da dirua

8.6.

Familia ugariek ehuneko 20ko beherapena izanen dute, bai matrikulan bai gainerako kontzeptuetan

9. LARREAK ETA HERRI-LURRAK APROBETXATZEKO KANONA

Hektarea eta urte bakoitzeko

65,56 euro

Ardi aziendako buru bakoitzeko

0,27 euro

Behi edo zaldi aziendako buru bakoitzeko

1,63 euro

10. EHIZA BARRUTIKO LUXUZKO GASTUEN GAINEKO ZERGA

Zerga % 18koa izanen da

11. ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA. HIRIGINTZA

11.1.1.

Eraikin, instalazio eta obren gaineko zergaren karga-tasa % 5ekoa da, exekuzio materialaren aurrekontuaren gainean.

Hortik kanpo gelditzen dira onura industriala eta proiektua egiteari eta obra-zuzendaritzari dagozkien ordainsariak

11.1.2.

Tasa murriztua: % 3,5eko zerga-tasa izanen dute hurrengo jarduketek:

–Teilatuak eta fatxadak konpontzea.

–Igogailuak jartzea etxebizitzetan.

–Oztopo arkitektonikoak kentzea.

–Ur berorako eguzki sistema, mistoa bada: eguzkia + gasa edo elektrizitatea. (Berotze sistema osoari aplikatuko zaio)

11.1.3.

Tasa ultra murriztua: % 2ko zerga-tasa izanen dute hauek:

–Eguzki panelen instalazio fotovoltaikoak.

–Ur berorako eguzki sistema (mistoa bada: eguzkia + biomasa).

(Berotze sistema osoari aplikatuko zaio tasa hau).

–Etxebizitzen zaharberritzeko isolamendu termikoa hobetzen duten inbertsioak (proiektua behar da).

–Geotermia

11.2.

Gutxienez ere ordaindu beharreko tarifa, obra lizentzia eskatzen den aldiro

20,00 euro

12. HOBARIAK

12.1.

Lanbide Arteko Gutxieneko Soldata baino guttiagoko errenta duten pertsonek % 40ko hobaria izanen dute, bai igerilekuetako eta kiroldegiko bonuetan, bai kultura jardueretan

12.2.

18-25 urte arteko ikasleek % 40ko hobaria izanen dute igerilekuetako eta kiroldegiko bonuetan

12.3.

Bi kasuetan, jarritako baldintza guztiak bete beharko dira. (Baldintzak Udal bulegoetan eta kiroldegian ikusgai egonen dira)

Lesakan, 2020ko urtarrilaren 27an.–Alkatea, Ladis Satrustegui Alzugaray.

Iragarkiaren kodea: L2001477