291. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 17a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

90/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 2koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

92/2020 FORU DEKRETUA, arautzen dituena, batetik, Nafarroako Foru Komunitateko gizarte zerbitzuen sistemaren barruan, egoitza zerbitzuen, eguneko zerbitzuen eta zerbitzu anbulatorioen funtzionamendua adinekoen, desgaitasuna dutenen, eritasun mentala dutenen eta gizarte-inklusioaren arloetan, eta bestetik, baimenen, aurretiazko komunikazioen eta homologazioen araubidea.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, zerbitzu orokorretako langileen lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdiko lehiaketaldiko behin betiko emaitzen aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

93/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 2koa, “José Lázaro Galdiano” 2020ko edizio saria ematen diona, kategoria orokorrean, Turner Publicaciones SL argitaletxeari, “Sportsmen, pioneros del deporte en España 1869-1939” lanaren argitalpenagatik, eta, bibliofiliako liburuaren kategorian, Millennium Liber SL argitaletxeari, “Leonardo da Vinci, arquitecto del universo” lanaren argitalpenagatik.

284/2020 EBAZPENA, abenduaren 1ekoa, Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdi bat eta haren oinarri arautzaileak onesten baitira dirulaguntza emateko Alokairuen Poltsa izeneko etxebizitza-programan sartzeko asmoz Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SAri (NASUVINSA) etxebizitza lagatzen dioten etxejabeei. DDBN identifikazioa: 536568.

1.7. BESTELAKOAK

90/2020 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, honako proiektu honek ukitutako ondasunak okupatu aurreko aktak egiteko deitzen duena: aireko linea elektrikoa, 13,2 kV-ekoa, Lodosa TBAko “Cárcar” 13,2 kV-eko aireko lineako 3. eta 501. euskarriak lotzen dituena (Sesmako itxiera).

190/2020 EBAZPENA, azaroaren 25ekoa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita industria segurtasunaren arloko lanbide gaikuntza eta txartel profesionalak lortzeko probak gainditu dituzten pertsonen zerrenda (2020ko urriaren 31n egin zen proba).

282/2020 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez kentzen baitira maisu-maistren kidegoko zenbait lanpostu, eta ikastetxeko lanpostu arruntetara atxikitzen baitira lanpostu ibiltariko izendapena duten maisu-maistren kidegoko irakasle batzuk.

287E/2020 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, iraungitzat deklaratzen duena Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariaren azaroaren 27ko 440/2006 Foru Aginduaren bidez emandako ingurumen baimen integratuaren 2. fasea (900 toki). Ugalketarako zerramen ustiategi bati eman zitzaion baimen hori, Mendigorriko udal-mugartean, eta Granja el Saso SL da haren titularra.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANDOSILLA

Jendaurrean jartzea Jarduera ekonomikoen eremuko UE-3 exekuzio unitateak desjabetzeko eremua mugatzeko proiektua

ARANO

Aurrekontu aldaketa 2-5/2020 aurrekontu orokor eta bakarraren aldaketa. Behin Betiko onarpena

ARROITZ

Aldaketa egituratzailea 1. poligonoko 308. lurzatian. Hasierako onespena

ATETZ

2021erako zerga-tasak eta tasak

BARAÑAIN

Prezio publikoen aldaketa Lagunak udal zerbitzuan 2021. urterako. Hasierako onespena

Aldaketa 4. ordenantza fiskalean, zeinak agiriak eman eta tramitatzeko tasak arautzen baititu, 2021. urterako.
Hasierako onespena

Partez etetea 12. ordenantza fiskala, zeinak arautzen baititu herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak.
Hasierako onespena

BARBARIN

Ordenantza, Eguzki energia jasotzeko instalazioak arautzen dituena. Hasierako onespena

CASTEJÓN

Egoitza elektronikoa sortzea

ZIZUR

UE-A1 exekuzio unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektua. Hasierako onespena

18/2020 eta 19/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

FONTELLAS

2021erako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

LAKABE

Baso aprobetxamenduaren enkante publikoa

LARRAUN

2021etik aurrerako karga-tasak, zergak eta tasak

2020ko aurrekontuaren 5/2020 eta 7/2020 aldaketak.
Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Ordenantza, arautzen duena Lagun egiteko animaliak eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzea.
Hasierako onespena

LEOTZ

Leozko Udalaren egoitza elektronikoa eta erregistro elektroniko orokorra sortzea

IRUNBERRI

9. poligonoko 1. herri-lurzatiaren okupazioari buruzko espedientea eta baldintzen agiria. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia 6. poligonoko 2. lurzatian (UE 1). Hasierako onespena

Udal ordenantza, bide publikoan terrazak eta beladoreak paratzea arautzen duena. Hasierako onespena

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa 2021erako zerga-tasa, tasa eta prezio publikoetan. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia 6. poligonoko 132. eta 139. arteko lurzatietan. Nahitaezko desjabetzearen hasierako onespena

MURCHANTE

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 975. lurzatian.
Hasierako onespena

OTSAGABIA

Eskumenak eskuordetzea

ERRIBERRI

Aldaketa, Udal igerilekuetako bainu zerbitzua erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

ERROMANTZATUA

Egoitza elektronikoa sortzea

UTERGA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

VIANA

14/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ALESBES

2020ko plantilla organikoa eta lan publikoaren eskaintza.
Behin betiko onespena

VILLATUERTA

Jarduera-lizentzia ematea

Jarduera-lizentzia ematea

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Oinarrizko Eskubideen gaineko 448/2020 Prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

PAMPLONA

Notificación de resolución

VILLAFRANCA

Baja de Oficio En El Padrón Municipal de Habitantes

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes