291. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 17a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANO

Aurrekontu aldaketa 2-5/2020 aurrekontu orokor eta bakarraren aldaketa. Behin Betiko onarpena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/95 Foru Legearen 212 artikuluak xedatutakoa betez, hasiera batean onetsitako 2020ko aurrekontuaren 2-5/2020 aldaketa, 2020ko azaroaren 11ko, 264 zenbakidun Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo hamabost egun balioduneko epea erreklamaziorik jaso gabe amaituta, aipatutako aurrekontuaren aldaketa behin betikoz onartutzat jo da

Horrenbestez, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 214 artikuloak xedatutakoa betetzeko, behin betikoz onetsitako aurrekontuaren aldaketa argitara ematen da honela zehaztua:

Kreditu gehigarriak.

1 kapituloa: 1.600,00 euro.

Honela finantziatzen da:

Baja ematen diren partidak.

2 kapituloa: 1.600,00 euro.

Kreditu bereziak.

6 kapituloa: 29.171,89 euro.

Honela finantziatzen da:

Baja ematen diren partidak.

2 kapituloa: 8.500,00 euro.

4 kapituloa: 2.500, 00 euro.

Nafarroako Gobernuko dirulaguntza.

7 kapituloa: 10.990,43 euro.

Gastu Orokorretarako gerakinak.

8 kapituloa: 7.181,46 euro.

Aditzera ematen da denek jakin dezaten.

Arano, 2020ko abenduaren 3an.–Alkatea. Jose Antonio Ruiz Miner

Iragarkiaren kodea: L2014996