21. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 31a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

102/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 31koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Estatistika Kontseiluko kideak izendatzen dituena.

4/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 20koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, Jesús Miguel Anta Morán jauna Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiko Enpresa Berrikuntzaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

5/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 20koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, Francisco Javier Larrea Larraz jauna, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiko Enpresa Berrikuntzaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

6/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 20koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, Francisco Javier Larrea Larraz jauna Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiko Administrazio Jasangarriaren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

7/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 20koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, Garbiñe Basterra Oloriz andrea Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiko Turismoko Behatokiaren eta Berrikuntzaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

2E/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, Gabriel Izpura Liberal jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Lizarrako Osasun Barrutiko Profesionalen Zerbitzuko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

3E/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, M.ª Isabel Rodrigo Rincón andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Kudeaketa Klinikoari Laguntzeko eta Laguntzaren Jarraitutasunerako Zerbitzuko burua, kargutik kentzen duena, berak hala eskatu baitu.

5E/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, M.ª Isabel Rodrigo Rincón andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentzial izendatzen duena bitarte baterako.

6E/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, Gabriel Izpura Liberal jauna Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendari izendatzen duena bitarte baterako.

8E/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa, Osasuneko kontseilariak emana, Susana Miranda Alcoz andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Iparraldeko Oinarrizko Osasun Laguntzaren eta Laguntzaren Jarraitutasunerako zuzendariorde izendatzen duena bitarte baterako.

9E/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 17koa, Osasuneko kontseilariak emana, Estrella Petrina Jáuregui andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko eta Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentzial izendatzen duena bitarte baterako.

12E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, María Martínez Bergasa andrea, Nafarroako Zerga Ogasuneko Zerga Kudeaketa Zerbitzuko BEZaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

13E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Iñaki Oroz Zabalza jauna Nafarroako Zerga Ogasuneko Zerga Kudeaketa Zerbitzuko BEZaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Kirurgia Endokrinoaren Unitate Klinikoko buru den Pilar Salvador Egea andrearen izendapena luzatzen duena, kargua bitarte baterako esleitu baitzitzaion merezimendu-lehiaketaren bidez.

2/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Hematologia Zerbitzuko Laguntza Klinikoaren Ataleko buru den M.ª Carmen Mateos Rodríguez andrearen izendapena luzatzen duena, kargua bitarte baterako esleitu baitzitzaion merezimendu-lehiaketaren bidez.

3/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Kirurgia Esofagogastrikoaren Unitate Klinikoko buru den M.ª del Coro Miranda Murua andrearen izendapena luzatzen duena, kargua bitarte baterako esleitu baitzitzaion merezimendu-lehiaketaren bidez.

4/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Gemma Muñoz Carreira andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Erizaintzako Guardiako burua, kargutik kentzen duena.

5/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Gemma Muñoz Carreira andrea Nafarroako Ospitaleguneko H-3 Solairuko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

10/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Estrella Petrina Jáuregui andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Dietetikaren eta Nutrizioaren Laguntza Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

33/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 9koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, merezimendu-lehiaketaren ondoren Alfredo Amatriain Martinez Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa Informatika Zerbitzuko Kudeaketa Korporatiboaren Ataleko buru izendatzen duena.

35/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 9koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, merezimendu-lehiaketaren ondoren Fernando Jiménez Lorente Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa Giza Baliabideen Zerbitzuko Langileria Kudeatzeko Ataleko buru izendatzen duena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

3/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, merezimendu lehiaketarako deia egiten duena Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendeko unibertsitatez kanpoko ikasketetako ikastetxe publikoetako zuzendariak hautatu eta izendatzeko.

128/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, hautaproben bitartez bi izangai-zerrenda egiteko deialdiak onesten dira, Informatika Zerbitzuko O.L. teknikari lanpostua betetzeko (A mailakoa), bata aldi baterako kontratazioak egiteko, eta bestea prestakuntzarako, zerbitzu berezietako egoeran, betiere Nafarroako Unibertsitate Publikoan sortzen diren beharrak betetzearren.

1.7. BESTELAKOAK

299E/2019 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen baimen integratua ematen duena Orkoiengo udal-mugartean aluminioaren aleazioko hagunak fabrikatzen dituen instalazio baterako. Instalazioaren titularra Manufacturas del Aluminio Pamplona Sector Automoción SA da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Esan eta Ledean goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari buruzkoa, proiektuaren onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. Espedientea: SAT11046.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AMESKOABARRENA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BERA

Xehetasun-azterketa, 9. poligonoko 237. lurzatian. Behin betiko onespena

Tasak eta prezio publikoen tarifen aldaketa 2020. ekitaldirako. Behin betiko onespena

BURLATA

Kultura eta Jaietako Patronatuaren 03/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Kirol Patronatuaren 03/2019 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

CABANILLAS

Hiri-jarduketarako plan berezia, hirigune historikoaren arau subsidiarioen aldaketa xehakatuak. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko 322. lurzatian aldaketa xehatuak egiteko. Behin betiko onespena

CÁRCAR

Xehetasun-azterketa, 4. poligonoko 942. lurzatian. Behin betiko onespena

Soberako lurzatiaren kalifikazioa. Hasierako onespena 4. poligonoko 943. lurzatia

ERROIBAR

2020rako zerga-tasak

MÉLIDA

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

OBANOS

AE-8 Plan Partzialaren aldaketa AR-4 banaketa eremuko
60tik 63ra bitarteko lurzatietan. Behin betiko onespena

ODIETA

OS-1.1 exekuzio unitatearen mugapena aldatzeko espedientea. Hasierako onespena

OROTZ-BETELU

2019ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

SESMA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

URDAZUBI

Xehetasun azterketa 1. poligonoko 27. lurzatian.
Behin betiko onespena

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ITZAGAKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskala, Ur horniduraren eta hustuketaren
2020ko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Hondakin taldeen koordinatzailearen izendapena

Hondakinen arduradunaren izendapena

Administrari-ofizialaren izendapena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU/ALSASUA

Resolución de alcadía

BAKAIKU

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

YERRI

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes