21. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 31a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERA

Tasak eta prezio publikoen tarifen aldaketa 2020. ekitaldirako. Behin betiko onespena

2019ko urriaren 30ean Osoko Bilkurak egindako bileran, 2020. ekitaldirako tasak eta prezio publikoen tarifen aldaketa hasiera batez onartzea erabaki zuen.

Tarifa horiek jendaurrean egon dira 30 eguneko epealdian eta ez da erreklamaziorik egon.

Ondorioz, tasak eta prezio publikoak behin betikoz onartutzat jotzen dira.

Beran, 2020ko urtarrilaren 23an.–Alkatea, Aitor Elexpuru Egaña.

ERANSKINA

TASA ETA PREZIO PUBLIKOAK 2020

KONTZEPTUAK/TARIFAK

2020

LURZORUKO APROBETXAMENDU BEREZIAK

Mahaiak, aulkiak, mahaitxoak eta antzekoak, metro koadro/hiru hilabeteko-Miljar, Xanti, Todo a 100

6,10 euro

Merkatu txikietako saltokiak (herriko bestak), metro/egunean

10,56 euro

Edukiontziak eta antzekoak, metro koadro/egun bakoitzeko

0,67 euro

Mortero-siloa, obra-txabolak, hesiak, aldamioak, karga-jasogailuak, garabiak eta antzekoak, 10 metro koadro/egun bakoitzeko

0,63 euro

Aldamio eta hegalkinaren beste okupazioetan (ez dute lurra okupatzen, azpitik pasatzen ahal da) tasaren % 50eko beherapena ezartzen zaio

Mortero-siloak, orokorrean, 6 m² okupatzen dutela jotzen da

Etxe arteko lur publikoaren okupazioa

24,30 euro

Kalea moztea (egun bakoitzeko)

10,00 euro

Bestelako okupazioak, m² urtean

0,76 euro

Karpak erabiltzeko tasa egun bakoitzeko

320,30 euro

HEGALKIN, ZORU ETA ZORUPEKO APROBETXAMENDU BEREZIAK

Paratutako tanke bakoitzagatik, metro koadro eta urte bakoitzeko

10,56 euro

Hornidura zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten enpresak

Diru-sarrera gordinen %1,5

IBARDINGO BENTAK LUR PUBLIKOA OKUPATZEA

Azaleran eta hegalkinean lur publikoa okupatzea, metro koadro eta urte bakoitzeko

11,80 euro

Sotoekin lur publikoa okupatzea

7,08 euro

AGIRIAK EGIN ETA TRAMITATZEKO TASAK

Eskabideak eta agiriak

Edozein udal agiriren kopiak eta fotokopiak, orri bakoitzeko

Lizentzien, baimenen eta bestelakoen bikoizketak

4,96 euro

Ordainagirien bikoizketa

1,05 euro

A4 T/B

0,15 euro

A3 T/B

0,53 euro

A4 K

1,05 euro

A3 K

1,05 euro

Katastroko orriena

1,05 euro

Arma txartelen tramitazioa

5,85 euro

Ziurtagiriak

Artxiboan kontsultatu beharreko dokumentu edo datuei buruz udal bulegoek luzatzen dituzten ziurtagiriak

5,85 euro

Bestelako ziurtagiriak

2,75 euro

Dokumentuen konpultsak

1,05 euro

Lurzati zedula

2,75 euro

Planoen Kopiak

Metro lineala (0,6ko zabalera)

7,08 euro

Metro lineala (0,9ko zabalera)

8,14 euro

Udal P.O. (1,05 m)

7,60 euro

Hirigintzako kontsulta eta txostenak

116,90 euro

Kopiak C.D.an

5,40 euro

Udal Plan Orokorreko C.D.

70,14 euro

JARDUERA BAIMENA

Lokalaren azaleraren arabera

50 m² bitarte

267,00 euro

51tik 100 m²-ra

355,00 euro

101etik 200 m²-ra

531,00 euro

201etik 400 m²-ra

798,00 euro

401etik 700 m²-ra

1.066,00 euro

700 m²-tik goiti

1,59/m²

IREKITZE BAIMENA

Lokalaren azaleraren arabera

50 m² bitarte

195,00 euro

51tik 100 m²-ra

242,00 euro

101etik 200 m²-ra

389,00 euro

201etik 400 m²-ra

585,00 euro

401etik 700 m²-ra

780,00 euro

700 m²-tik goiti

1,04/m²

Jarduera kaltegaberako irekiera lizentzia edo erantzukizuneko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa

Jarduera sailkatuetarako irekiera lizentziei dagokienaren %50a

Irekitzeko lizentziaren aldaketa, espediente bakoitzeko

98,00 euro

Irekitzeko lizentziaren eskualdaketa

98,00 euro

ZAKUR ARRISKUTSUEN LIZENTZIA

71,00 euro

EZKONTZA ZIBILAK

84,48 euro

HILERRIA

6 urterako

140,00 euro

Titulartasuna aldatzea

101,00 euro

MUSIKA ESKOLA 2020-2021

TASA
ARRUNTA

BERAKO
IKASLEEN
TASA

ALKAIAGAKO ETA ZALAIN ZOKOKO IKASLEEN TASA*

MUSIKA HIZKUNTZA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

268,80

168,00

193,20

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

340,05

212,53

244,41

MUSIKA TRESNA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

738,35

461,47

530,69

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

809,60

506,00

581,90

MUSIKA ETA MUGIMENDUA (3-5 URTE)

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

187,83

117,39

135,00

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

259,08

161,92

186,21

MUSIKA ETA MUGIMENDUA 6 URTE + MUSIKA TRESNA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

714,07

446,29

513,24

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

785,32

490,82

564,45

PANDEROA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

187,83

117,39

135,00

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

259,08

161,92

186,21

HAUR BEREZIENTZAKO MUSIKA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

187,83

117,39

135,00

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

259,08

161,92

186,21

ERRETIRATUENTZAKO MUSIKA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

187,83

117,39

135,00

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

259,08

161,92

186,21

TXALAPARTA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

187,83

117,39

135,00

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

259,08

161,92

186,21

PRESTAKUNTZA + MUSIKA TRESNA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

801,50

500,94

576,08

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

872,75

545,47

627,29

HARMONIA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

291,46

182,16

209,48

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

362,71

226,69

260,69

FORMA MUSIKALAK

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

291,46

182,16

209,48

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

362,71

226,69

260,69

MUSIKARAKO INFORMATIKA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

291,46

182,16

209,48

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

362,71

226,69

260,69

KULTURA MUSIKALA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

236,40

147,75

169,91

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

307,65

192,28

221,12

MUSIKA H. + MUSIKA TRESNA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

816,08

510,05

586,56

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

887,33

554,58

637,77

MUSIKA H. + 2 MUSIKA TRESNA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

1138,30

711,44

818,15

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

1209,55

755,97

869,36

IRAKASGAI OSAGARRIA + MUSIKA TRESNA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

1020,10

637,56

733,19

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

1091,35

682,09

784,40

IRAKASGAI OSAGARRIA + 2 MUSIKA TRESNA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

1337,46

835,91

961,30

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

1408,71

880,44

1012,51

2 MUSIKA TRESNA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

1058,96

661,85

761,13

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

1130,21

706,38

812,34

KULTURA MUSIKALA + MUSIKA TRESNA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

801,50

500,94

576,08

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

872,75

545,47

627,29

KULTURA MUSIKALA + 2 MUSIKA TRESNA

Aurrematrikula

71,25

44,53

51,21

Matrikula

1123,72

702,33

807,68

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

1194,97

746,86

858,89

TALDEA

Matrikula

27,88

17,43

20,04

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

27,88

17,43

20,04

MUSIKA TRESNA MAILEGUAN UZTEA

Matrikula

242,90

151,80

174,57

Ikasturte osoa (aurrematrikula + matrikula)

242,90

151,80

174,57

FAMILIA UGARIAGATIK DESKONTUA

%50,00

%50,00

%50

(*) 2018-2019 kurtsoan jadanik matrikulatuak zeudenen tasa.

UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUA

KONTZEPTUAK / TARIFAK

2020

UR HORNIDURA

A) Horniduraren kuota finkoa

Etxeko eta industriako erabilera (lau hilabetekoa)

13 mm arteko kontagailua

10,90 euro

15 mm arteko kontagailua

10,90 euro

20 mm arteko kontagailua

12,25 euro

25 mm arteko kontagailua

21,05 euro

30 mm arteko kontagailua

21,86 euro

40 mm arteko kontagailua

31,50 euro

50 mm arteko kontagailua

98,80 euro

65 mm arteko kontagailua

112,90 euro

80 mm arteko kontagailua

125,00 euro

C) A-1) Etxean erabiltzeko uraren horniduran, m³ bakoitza, 51 m³ bitarte

0,47 euro

C) A-1) Etxean erabiltzeko uraren horniduran, m³ bakoitza, 52 m³ -tik goiti

0,58 euro

C) A-2) Industrian erabiltzeko hornidura, m³ bakoitzeko

0,58 euro

E) e-2) Behin-behinekotasun kuota finkoa (lau hilabetekoa), kontagailu guztientzat

47,51 euro

E) e-3) Alta emate puntuala, etxean nahiz industrian erabiltzeko (15 egun gehienez)

42,20 euro

Kopuru hori handituko da, etxean erabiltzeko eskatzen den denboraren arabera, aste bat

9,30 euro

Kopuru hori handituko da, industrian erabiltzeko eskatzen den denboraren arabera, aste bat

45,40 euro

Hargune bakarra hainbat onuradunentzat

42,20 euro

Kontsumoa bakoitzari aplikatuko zaio

SANEAMENDUA

B) Saneamenduko kuota finkoa, etxekoa nahiz industriakoa

4,35 euro

D) S-1) Saneamenduko kuota aldakorra, etxekoa nahiz industriakoa, metro kubikoa

0,22 euro

ALTA EMATEA ZERBITZUAN

E) e-1) Behin betiko altaren kuota

13 mm arteko kontagailua

115,20 euro

15 mm arteko kontagailua

115,80 euro

20 mm arteko kontagailua

128,20 euro

25 mm arteko kontagailua

173,00 euro

30 mm arteko kontagailua

230,30 euro

40 mm arteko kontagailua

358,60 euro

50 mm arteko kontagailua

538,00 euro

65 mm arteko kontagailua

972,50 euro

80 mm arteko kontagailua

1.408,00 euro

E) e-2) Behin behineko altaren kuota

13 mm-tik 50 mm arteko kontagailua

62,00 euro

65 mm-tik 80 mm arteko kontagailua

110,90 euro

HORNIDURARAKO BALDINTZEN ALDAKETA

F) f-1) Kuota finkoa

92,30 euro

F) f-3) Eginbehar administratiboen kostua

32,20 euro

ZERBITZUARI LOTZEKO TASA

G) g-1) Hargune bakunetarako (hornidura edo saneamendua)

153,10 euro

G) g-2) Hargune bikoitzetarako (hornidura eta saneamendua)

ETXEBIZITZA BLOKEAK

1) Eraikinaren lotuneagatik, eta etxebizitza bakoitzagatik

166,00 euro

2) Etxebizitza bakoitzeko lotunea, obra burutu ondotik

44,40 euro

G) g-3) Negozioko lokal edo etxebizitza bakar baten lotuneagatik

213,50 euro

ERABILTZAILEAK ESKATURIK EGITEN DIREN IKUSKATZE AKASTUNEN TASA

H) Kontagailuko kontsumoa berrikustea

10,59 euro

H) Gainerako berrikusteak

46,50 euro

UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEKO TASAK

KONTZEPTUAK/TARIFAK

2020

BEZ-ik gabe (euro)

BEZ-arekin

(%21) (euro)

AEROBIKA

Hiru hileko kuota-2 egun astean

52,10

63,04

MANTENTZE-GIMNASIA (2 EGUN ASTEAN ETA ORDU BAT EGUNEAN)

Kuota

40,69

49,23

INDOOR ZIKLOA

Hiru hileko kuota-2 egun astean

58,55

70,85

IPURMASAILAK, ABDOMINALAK ETA HANKAK

Hiru hileko kuota-egun 1 astean

58,55

70,85

ESKOLAKO KIROLA

Hiru hileko kuota-2 egun astean

22,92

27,73

GIMNASTIKA AEROBIKOA

Hiru hileko kuota-2 egun astean

40,69

49,23

PILATES

Hiru hileko kuota-2 egun astean

63,60

76,96

SUSPENSIOKO ENTR.

Hiru hileko kuota-2 egun astean

52,15

63,10

ZUNBA-ZUNBA STRONG

Hiru hileko kuota-2 egun astean

52,15

63,10

PSIKOMOTRIZITATEA

Hiru hileko kuota-2 egun astean

22,94

27,76

DANTZA MIX

Hiru hileko kuota-2 egun astean

27,00

32,67

GAZTE ZIKLOA

Hiru hileko kuota- egun bat astean

19,00

22,99

GAZTE FITNESS

Hiru hileko kuota- egun bat astean

21,00

25,41

Hiru hileko kuota- bi egun astean

52,15

63,10

BAZKIDEAREN KUOTA, BAINUETXERAKO, PILOTALEKU TXIKIRAKO ETA GIMNASIORAKO ESKUBIDEA DUENA

Saio bakoitza

5,95

7,20

Hileko matrikula (kuota batean bakarrik)

15,70

19,00

Hileko kuota

26,80

32,43

Hiru hileko matrikula (kuota batean bakarrik)

20,85

25,23

Hiru hileko kuota

67,48

81,65

Bonua (10 saio)

48,63

58,84

Neguko matrikula (kuota batean bakarrik)

41,67

50,42

Denboraldi osoko kuota (urritik maiatzera)

145,90

176,54

Urteko matrikula (kuota batean bakarrik)

62,53

75,66

Urteko kuota (igerilekua barne)

188,54

228,13

KIROLDEGIA KIROLAZ APARTEKO EKITALDIETARAKO ERABILTZEA

Jaiegunean, egun erdia

144,89

175,32

Jaiegunean, egun osoa

290,76

351,82

KIROLDEGIA ALOKATZEA

Pista osoa argi artifizialarekin, orduko

20,85

25,23

Pistaren 1/3 argi artifizialarekin, orduko

7,84

9,49

PILOTALEKUA

Ordu baten erreserba

4,96

6,00

Ordu baten erreserba hilean

17,67

21,38

Ordu baten erreserba hiru hilean

52,10

63,04

Argi artifiziala, osorik

5,22

6,32

Argi artifiziala erreserbarekin

2,68

3,24

TENIS PISTA

Ordu baten erreserba

4,96

6,00

Ordu baten erreserba hilean

17,67

21,38

Ordu baten erreserba hiru hilean

52,10

63,04

Argi artifiziala, osorik

5,22

6,32

Argi artifiziala erreserbarekin

2,68

3,24

IGERILEKUAK

DENBORALDIKOA

Familiarra

72,94

88,26

Erretiratuak

18,85

22,81

16 urtetik gorakoak

39,09

47,30

10etik 15 urte arte

28,09

33,99

4tik 9 urte arte

18,85

22,81

HILABETEKOA

Erretiratuak

13,60

16,46

16 urtetik gorakoak

30,75

37,21

10etik 15 urte arte

16,68

20,18

4tik 9 urte arte

13,60

16,46

EGUNEKOA

Erretiratuak

2,10

2,54

16 urtetik gorakoak

4,17

5,05

10etik 15 urte arte

3,18

3,85

4tik 9 urte arte

2,10

2,54

Iragarkiaren kodea: L2001132