128. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 15a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

ERABAKIA. Nafarroako Parlamentuak hartutako Erabakia, 5/2020 Foru Lege-dekretua baliozkotzekoa.

1.1.3. Foru Aginduak

69/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 11koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita maiatzaren 20ko 61/2020 Foru Agindua, Nafarroako Gobernuko herritarren arretarako bulegoak irekitzea onesten duena.

29/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez ondoriorik gabe uzten baita Iruñeko “NH Iruña Park” hotelari osasungintzarako emandako gaikuntza.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko lehen mailako ofizial eta mantentze-lanetako ofizial izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian Epaimahai Kalifikatzaileak onetsitako behin betiko emaitzen aurkakoa.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

164/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 25ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, gastua baimendu eta aldizka ordaintzen diren zuzeneko laguntza ekonomikoen deialdia onesten duena, 2020rako, langileen lana eta familia bateratzeko neurri osagarri gisa, langile horiek eszedentzian daudenean lehen graduko ahaideak, adingabeak eta helduak, zuzenean, jarraian eta etengabe zaintzeko, eritasunagatik eta/edo istripuagatik. DDBN identifikazioa: 507976.

72/2020 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, 2020ko deialdia onesten duena Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko ehiza espezieek egindako kalteak prebenitzearren. DDBN identifikazioa: 501944.

77/2020 EBAZPENA, maiatzaren 21ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntza honen deialdia onesten baita: “Nafarroako ehiztarien tokiko elkarteei laguntzak, ehizazainak kontratatzeko, ehiza-espezieen habitata hobetzeko eta kalteak prebenitzeko 2020. urtean”. DDBN identifikazioa: 501900.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko maiatzaren 27an hartua, zeinaren bidez baimentzen baita Nafarroako Unibertsitate Publikoan ezar daitezen graduko eta masterreko unibertsitate-titulu ofizialak eskuratzeko irakaskuntzak; zehazki, “Enologia Berritzailea Unibertsitatearteko Masterra” eskuratzekoak.

70/2020 EBAZPENA, maiatzaren 26koa, Garraioko zuzendari nagusiak emana, bertan behera uzten duena uztailaren 20ko 1032/2007 Errege Dekretuaren aplikazio eremuan dauden gidarien hasierako kualifikazioaren eta etengabeko prestakuntzaren ikastaroen etenaldia Nafarroako Foru Komunitatean. Errege dekretu horren bidez, errepideko garraiorako ibilgailu mota zenbaiten gidarien hasierako kualifikazioa eta etengabeko prestakuntza arautzen da.

114E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita Mendigorriko udal-mugartean aurrerako zerrien ustiategi bat eta hondakin organikoen biometanizazio zentro bat hartzen dituen instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko eskaera. Instalazioaren titularra Bioenergia Mendi SL da.

JENDAURREAN JARTZEA. Ingurumen baimen integratuaren aldaketa funtsezkoa eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta egiteko prozeduraren aurretiazko fasea. Sustatzailea Huntsman Advanced Materials (Spain) SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

Deialdia, lorezaintzako ofizial lanpostu bat, C mailakoa, oposizio murriztuaren bidez betetzeko

TUTERA

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez eratu daitezen herri-lanetako ingeniari tekniko edo ingeniari zibil lanpostuan (B mailaren/taldearen parekoa) aritzeko izangaien bi zerrenda, bata prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko, sortzen diren beharrei erantzutearren

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

Herri-lurretako sail baten okupazioa, telefoniako instalazioak bertan jarrai dezan. Hasierako onespena

ARAKIL

Ordenantza, Herri-lurrak arautzen dituena. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BEINTZA-LABAIEN

Egoitza elektronikoa sortzea

Ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

CADREITA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Tasak, zergak eta prezio publikoak. Hasierako onespena

CASCANTE

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

CORELLA

Goragokoak eskumenak bereganatzea

CORTES

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

EKALA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LIZARRA

Aldaketa, Lizarrako “Julián Romano Musika Eskola” erakunde autonomoaren estatutuetan. Behin betiko onespena

ERRIBERRI

2019ko 6. eta 7. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ORORBIA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

SARTAGUDA

Bake epaile titularraren kargua hutsik

TUTERA

Ordenantza, Tuterako ekintzailetzarako, enplegua sustatzeko, merkataritza lokalak berritu, eraberritu eta irekitzeko eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

ZIORDIA

Borondatezko birpartzelazio eta urbanizazio proiektuak,
1. banaketa eremuko 3. exekuzio unitatean. Hasierako onespena

ABERINGO, ARELLANOKO ETA MORENTINGO UDALEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Egoitza elektronikoa sortzea

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-144

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-149

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-296

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LEKUNBERRI

Aprobación definitiva de la modificación
del calendario fiscal y ampliación del período
de pago voluntario de los tributos locales

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DIEZ DE PAMPLONA

Procedimiento de familia 5/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 171/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación.
Juicio de delitos leves 512/2020

Citación. Juicio de delitos leves 2699/19

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento ordinario 479/2019-D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Citación. Despido objetivo individual 899/2019 Sección A

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento de despido 825/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 202/2013

Ejecución de títulos judiciales 112/2019

Reclamación de cantidad 456/19

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 10/2020

Citación. Despido objetivo individual 291/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA

Juicio verbal 500/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CINCO DE BILBAO

Pieza de ejecución 21/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE GUADALAJARA

Ejecución de títulos judiciales 7/2020