53. ALDIZKARIA - 2018ko martxoaren 15a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

10/2018 FORU AGINDUA, urtarrilaren 24koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariaren urtarrilaren 8ko 4/2018 Foru Aginduan atzemandako akatsa zuzentzen duena. 4/2018 Foru Aginduaren bidez, jasotako ekarpenen eta dohaintzen eta egindako erabileren informazio-aitorpenaren eredua (182 eredua) aldatu zen.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

426/2018 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez bukaera ematen baitzaio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko turismoko jardueretako ofizialen lanpostu hutsak lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko prozedurari.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

850/2018 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartzeko eta bertara igotzeko eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko hautapen prozedurak onesten dituena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

diru-laguntzak emateko Nafarroako Foru Komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzen dituzten emakumeen elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko bestelako elkarte edo entitateei."> 15E/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 21ekoa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, deialdi bat onesten duena Nafarroako Berdintasunerako Institutuak diru-laguntzak emateko Nafarroako Foru Komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzen dituzten emakumeen elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko bestelako elkarte edo entitateei.

12E/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 22koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, deialdi bat onesten duena “Enpresa eta profesionalek, ARTEM Festival delakoaren barnean, antolatutako arte eszenikoen eta musikaren arloko jaialdiak eta lehiaketak egiteko diru-laguntza 2018rako” izeneko laguntzetarako.

14E/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 22koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, kultur hedapenerako proiektuak egiteko kultur entitateei diru-laguntzak emateko 2018ko deialdia (Ideia) onesten duena.

62/2018 EBAZPENA, otsailaren 22koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2018ko udan irakasleek prestakuntza ikastaroak atzerrian egiteko laguntzen deialdia onesten duena.

Laburpena, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak otsailaren 21ean emandako 15E/2018 Foru Aginduarena. Foru Agindu horren bidez, deialdi bat onetsi da Nafarroako Berdintasunerako Institutuak diru-laguntzak emateko 2018. urtean Nafarroako Foru Komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzen dituzten emakumeen elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko bestelako elkarte edo entitateei.

Laburpena, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak otsailaren 22an emandako 12E/2018 Foru Aginduarena. Foru agindu horren bidez, deialdi bat onetsi da “Enpresa eta profesionalek, ARTEM Festival delakoaren barnean, antolatutako arte eszenikoen eta musikaren arloko jaialdiak eta lehiaketak egiteko diru-laguntza 2018rako” izeneko laguntzetarako.

laguntzak emateko 2018ko deialdia (Ideia) onetsi da."> Laburpena, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak otsailaren 22an emandako 14E/2018 Foru Aginduarena. Foru agindu horren bidez, kultur hedapenerako proiektuak egiteko kultur entitateei diru-laguntzak emateko 2018ko deialdia (Ideia) onetsi da.

Laburpena, Hezkuntzako zuzendari nagusiak otsailaren 22an emandako 62/2018 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, 2018ko udan irakasleek prestakuntza ikastaroak atzerrian egiteko laguntzen deialdia onetsi da

1.7. BESTELAKOAK

4/2018 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Bateria, Klarinete eta Koru espezialitateak Musika eta Dantza Eskolen Berariazko Erregistroan inskribatzen dituena, Zarrakazteluko Udalaren Musika Eskolak eman ditzakeen ikasketa gisa.

11/2018 EBAZPENA, urtarrilaren 26koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Hezkuntzako zuzendari nagusiaren abenduaren 5eko 600/2017 Ebazpenean hautemandako akatsa (zerbait falta da) zuzentzen duena. Ebazpen horren bidez, 2018-2019 ikasturtean Bigarren Hezkuntzako programa eleaniztunak emateko oinarriak ezarri ziren.

63/2018 EBAZPENA, otsailaren 23koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baita zein izanen den, ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozeduraren baitan, hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain, zein diren prozeduraren jarraibideak, egutegia eta eskabide ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egiteko 2018-2019 ikasturtean.

3E/2018 EBAZPENA, urtarrilaren 9koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona Lodosako udal-mugartean La Lomba parke eolikoko neurketa dorrea tokiz aldatzeko proiektuari. Sustatzailea M. Torres Desarrollos Energéticos SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

NOAIN (ELORTZIBAR)

Deialdia, Kontu-hartzailetza Alorreko Zerga Ikuskapeneko eta/edo Premiamendu bidezko Diru-bilketako Atalari atxikitako diplomadunaren lanpostua, aldi baterako kontratuarekin eta oposizio-lehiaketa bidez, betetzeko izangaien zerrenda hautaproben bidez eratzeko

IRUÑA

Deialdia, iruñeko udaltzaigoaren 4 inspektore-lanpostu barne igoerako txandan betetzeko, kategoriaz igotzeko lehiaketa-prozeduraz baliatuta. Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea. 2018. urtea

ARESO

2018ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BAZTAN

Udalaren zerbitzuko langileendako 2018ko lan egutegia eta epeak kontatzeko egun baliogabeen egutegia

BERA

2018ko Plantilla Organikoa. Behin betiko onespena

CORTES

Udalaren zerbitzuko langileentzako 2018ko lan egutegia eta epeak kontatzeko egun baliogabeen egutegia

LIZARRA

Laburpena, 2018an gazte jarduerak sustatzeko
laguntzen deialdiarena

ETXALAR

Alkatetzaren ordezkapena

GOIZUETA

2018ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ITUREN

2018ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑA

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea 2018an

AZKOIEN

Nahitaezko desjabetze espedientearen hasiera, 1. poligonoko 285. lurzatiari dagokionez

EGUESIBAR

Laburpena, 2018. urtean gizarte gaien arloko helburuen barrenean gizarte ekintzaren alorrean proiektuak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko erakunde, instituzio, elkarte, talde eta kolektiboendako diru-laguntzak emateko deialdiarena

1/2018 zenbakiko aldaketa aurrekontuan.
Behin betiko onespena

VILLATUERTA

5/2017 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena