155. ALDIZKARIA - 2022ko abuztuaren 4a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

49/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitatean Uraren kudeaketako goi mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena.

71/2022 FORU DEKRETUA, ekainaren 29koa, Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren etapako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1908/2022 EBAZPENA, uztailaren 22koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara igortzen baita Ana Carmen Chávarri Ancín andreak, enplegu eta prestakuntzako erdi mailako tituludunen lanpostu batzuk betetzeko deialdia dela-eta, jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko administrazio espedientea (204/2022 prozedura arrunta).

646/2022 EBAZPENA, uztailaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 116/2022 prozedura laburtuari dagokion administrazio espedientea Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegira igortzen duena. Espedientea Amaia Garatea Esteban andreak jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari dagokio.

1400/2022 EBAZPENA, 2022ko uztailaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da jarduera zientifiko-teknikoen kontratu bidez honako ikerketa-proiektu hau garatzeko: “PID2020-113558RB-C42” (MCIN/ AEI/10.13039/501100011033).

1401/2022 EBAZPENA, 2022ko uztailaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da jarduera zientifiko-teknikoen kontratu bidez honako ikerketa-proiektu hau garatzeko: “PID2020-113494RB-100”, MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

1402/2022 EBAZPENA, 2022ko uztailaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da jarduera zientifiko-teknikoen kontratu bidez honako ikerketa-proiektu hau garatzeko: “PID2019-107258RB-C32”, MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, deialdi honetako oposizioaldiko bigarren ariketaren behin betiko emaitzen aurka: deialdia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko koordinazioko operadore laguntzaileen hogei lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, 1. mailako ofizialen eta mantentze-lanetako ofizialen oposizioaren bigarren ariketaren behin betiko emaitzen aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 22ko 145/2022 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoetan interesdun direnei. Ebazpen horren bidez, lehiaketaldiko merezimenduen behin betiko balorazioa onetsi zen maisu-maistren kidegoan sartzeko hautapen prozeduran, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuak betetzeko deitutakoan. Hautapen prozedura hori Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren abenduaren 2ko 324/2021 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, deialdi honetako oposizioaldiko behin betiko emaitzen aurka: deialdia, batetik, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko osasun publikoko ikuskatzaileen lanpostu bat (sendagilea-farmazialaria) oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proba horien bidez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez. Deialdi hori Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen urriaren 29ko 251/2021 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

326E/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 27koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita 2022. urterako dirulaguntza baten deialdia, gazte kooperanteak sentsibilizatzeko “Joan, parte hartu eta konta iezaguzu” programarako. DDBN identifikazioa: 636055.

113E/2022 EBAZPENA, uztailaren 12koa, Industriaren, Energiaren eta S4 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez laguntzen deialdi bat onesten baita aliantza digitalak sor daitezen enpresen trantsizio digitaleko I+G+b proiektuak garatzeko. DDBN identifikazioa: 638845.

10764E/2022 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita martxoaren 11ko 1316E/2022 Ebazpena, deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena “Landa eta hiri eremuetako emakumeei laguntzeko programa” dirulaguntza publikoen bidez finantzatzeko. Programa hori Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren baitan dago. DDBN identifikazioa: 611539

1.7. BESTELAKOAK

231/2022 EBAZPENA, ekainaren 10ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua 2022-2023 ikasturtean arautuko dituzten jarraibideak.

265/2022 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2022-2023 ikasturterako jarraibideak onesten dituena honako hauek arautzeko: batetik, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoen eta ikasgelen antolaketa eta funtzionamendua, eta bestetik, ikastetxe publiko baimenduetan Helduen Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emateko modua, hala modalitate presentzialean nola urrutikoan.

279/2022 EBAZPENA, uztailaren 1ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez iraungitzen baita, titularrak eskatuta, Lizarrako “Mater Dei-Puy-Andéraz” Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena, eta aldatzen baita Lizarrako “Nuestra Señora del Puy” Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena, baimendutako unitate kopurua handitzeko.

709E/2022 EBAZPENA, uztailaren 22koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez baimentzen baita, salbuespenez, makineria astuna erabiltzea eskatzen duten nekazaritzako lanak egitea Estatuko Meteorologia Agentziak muturreko gehieneko tenperaturengatik ematen dituen meteoalerta egoeretan (abisu-maila laranja). Makineria astun hori zein den zehaztuta dago Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren ekainaren 16ko 222/2016 Foru Aginduaren 10. artikuluaren 5. apartatuan (foru agindu horren bidez sua lurzoru urbanizaezinean nola erabili arautu zen, oihaneko suteak prebenitzeko).

212/2022 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez interes sozialeko deklaratzen baitira zenbait proiektu, kultur jarduera eta ereduko programa, Nafarroako Foru Komunitatean kultur mezenasgoa eta haren zerga-pizgarriak arautzen dituen maiatzaren 16ko 8/2014 Foru Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Galipentzun goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko administrazio baimenari buruzkoa, exekuzio proiektuaren onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. SAT11377 espedientea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BAZTAN

Deialdia, oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko langileriaren administrazioko teknikariaren lanpostu bat

CINTRUÉNIGO

Akats zuzenketa, egonkortze-tasari dagokion lan publikoaren eskaintza partzialean, abenduaren 28ko 20/2021 Legean xedatutakoaren arabera (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko Legea)

IRUÑA

Deialdia, 14 udaltzain-lanpostu oposizio bidez betetzeko, Iruñeko Udalaren Udaltzaingorako. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

TUTERA

Deialdia, familia-langilearen lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda eratzeko

Deialdia, diruzainaren lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda eratzeko

Deialdia, Biolako eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda eratzeko

Gora jotzeko 22-0123 errekurtsoa, 2022ko lan publikoaren eskaintzari buruzkoa

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, udaltzain-agentearen 4 lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

ETXARRI ARANATZ ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa, 2022rako lan publikoaren eskaintzan

NAFARROAKO ERDIALDEKO KIROL ETA ZERBITZU SOZIOKULTURALEN MANKOMUNITATEA

Gora jotzeko 22-01273 errekurtsoa, 2022ko lan publikoaren eskaintzari buruzkoa

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARROITZ

Arroizko Udal Planeko UD-33 unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektua. Hasierako onespena

IMOTZ

Hirigintzako aldaketa Latasako 9. poligonoko 17. lurzatian. Hasierako onespena

ITUREN

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 73. lurzatian. Hasierako onespena

LEITZA

Aldaketa Udal Planeko 2. poligonoko 363. lurzatian. Hasierako onespena

IRUNBERRI

Aldaketa UE 14-B unitatean, AR-5 banaketa eremuan. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Xehetasun-azterketa, Imarkoaingo UE 3.4 unitateko 2.1, 2.2, 2.3 ta 2.4 lurzatietan. Hasierako onespena

OLORIZKO KONTZEJUA

4. poligonoko 91. lurzatiaren desafektazioa, ondoren haren erabilera lagatzeko. Hasierako onespena

URRAULBEITI

Xehetasun-azterketa, Tabarko 4. poligonoko 30. lurzatian. Hasierako onespena

ATARRABIA

UO-4 unitatearen birpartzelazio proiektua. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GARRAIOETAKO, MUGIKORTASUNEKO ETA HIRI AGENDAKO MINISTERIOA-ADIF ABIADURA HANDIA

Jendaurreko informazioa, ondorengo proiektua dela-eta okupatu beharra deklaratzeko: “Zaragoza-Iruña (Nafarroa) abiadura handiko linearen plataforma eraikitzeko proiektuaren aldaketa. Tartea: Castejón - Iruñerria. Azpitartea: Erriberri-Tafalla (s)”

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LESAKA

Biztanleen udal erroldan ofizioz baja ematea

VALLE DE YERRI

Baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLAFRANCA, BARRANCO DE AGUA SALADA, CADREITA Y HONDO DE ESPARTOSA

Junta general extraordinaria