6. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 12a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

1/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 8koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, murriztapenak ezartzen dituena pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren metodoaren bidez kalkulatutako etekin garbia zehazteko, baita balio erantsiaren gaineko zergaren laugarren hiruhilekoari dagokion kuota ere, biak 30/2020 Foru Agindua aplikatzearen ondorioz sortuak. Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren otsailaren 24ko 30/2020 Foru Aginduaren bidez, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua garatzen dira 2020. urterako.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1559E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez esleitzen baitira, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzea egin ondotik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako Obstetrizia eta Ginekologiako erizain espezialisten (emaginak) hainbat lanpostu huts.

1560E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan OOLTko medikuen, LZBko medikuen, LZAko medikuen, OOLTko laguntzako medikuen eta larrialdietako mediku ondokoen lanpostu hutsak esleitzen dituena, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzea eginda.

1561E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez zenbait lanpostu huts esleitzen baitira, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz, pediatriako fakultatibo espezialista, OOLTko pediatra eta ospitalez kanpoko larrialdietako pediatra izateko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1929E/2020 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Nafarroako Ospitaleguneko Obstetrizia eta Ginekologia Zerbitzuan biologo klinikoaren 2 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

1930E/2020 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoren Nafarroako Odol eta Ehun Bankuan biologo kliniko izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1931E/2020 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Genetika Medikoaren Zerbitzuan biologo klinikoaren lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

2175/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “PC091-092 FOREST2+-Aplikazio fotokatalitikoetarako mikroerreaktoreetan oinarritutako fotoerreakzio sistema esperimentala”.

2216/2020 EBAZPENA, 2020ko abenduaren 21ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaile doktore lanpostu bat bitarteko gisa betetzeko hautapen prozesurako deia egiten da.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, deialdi honen aurka: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko OOLTko medikuen 47 lanpostu huts, LZBko medikuen 6 lanpostu huts, LZAko medikuen 32 lanpostu huts eta larrialdietako mediku albokoen 5 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdia.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko barrutiko fakultatibo espezialista izateko 283 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren aurka.

1.7. BESTELAKOAK

2160/2020 EBAZPENA, abenduaren 14koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Enpresen Administrazioko eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-planaren aldaketa argitaratzea agintzen duena.

2161/2020 Ebazpena, 2020ko abenduaren 14koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ingeniaritza Mekanikoko Graduaren ikasketa-planaren aldaketa argitaratzea agintzen duena.

2162/2020 EBAZPENA, abenduaren 14koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Materialen eta Fabrikazioaren Ingeniaritzako Unibertsitate Masterraren ikasketa-plana argitaratzeko agintzen duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARRUAZU

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARTAXOA

2020ko 9. eta 10. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

BARASOAIN

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BASABURUA

2020ko aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

BAZTAN

Lekarozko ur-hornidurako sare berriaren proiektua. Behin betiko onespena

Francisco Joaquin de Irirarte Zaharren Egoitza. 1/2020. aldaketa 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

13/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ZIRAUKI

2020ko 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

FUNES

Arau Subsidiarioetako aldaketa xehakatua. Hasierako onespena

GIRGILLAO

2020ko aurrekontuko aldaketa. Hasierako onespena

IGANTZI

2020ko 5. eta 6. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena.

LESAKA

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena.

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MIRANDA ARGA

4, 5 eta 6/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

NARBARTE

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ORORBIA

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

OTEITZA

2020ko 8. eta 9. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

GARES

19/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

Urteko deialdia, dirulaguntzak emateko kulturaren, hezkuntzaren, kirolaren, berdintasunaren, gazteriaren eta landa garapenaren arloetan jarduerak egiten dituzten Tebas-Muru
Artederretako entitateei. Laburpena

TUTERA

Aldaketak, tasak arautzen dituzten ordenantza fiskaletan.
Behin betiko onespena

DEIERRI

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Zuntz optikoa zabaltzeko plana, Orange España Comunicaciones Fijas SLU enpresarena. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ABLITAS

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 1824/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento Seguridad Social 147/2020

Procedimiento ordinario 452/2020-D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Ejecución de títulos no judiciales 67/2020

Ejecución de títulos judiciales 72/2020

Ejecución de títulos judiciales 55/2016

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Procedimiento de Despidos / Ceses en general 921/2019

Citación. Procedimiento ordinario 549/2020