212. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 9a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

75/2021 FORU DEKRETUA, irailaren 1ekoa, Osasun Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 269/2019 Foru Dekretua aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1765/2021 EBAZPENA, abuztuaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onesten da Nafarroako Unibertsitate Publikoan Liburutegiko laguntzailearen hiru lanpostu, B mailakoak, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdirako.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Odol eta Ehun Bankuan biologo kliniko izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

925/2021 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean polinizazioa bultzatzeko emanen diren nekazaritza eta ingurumen arloko “de minimis” laguntzen oinarri arautzaileak ezarri, eta 2021eko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 581305.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko irailaren 1ean hartua, zeinaren bidez adierazten baita presakoa dela “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI-EGA 3 sektorean, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” izeneko proiektuko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko.

55/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 31koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, jendaurreko aldia ebazten duena “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI-EGA 4 sektorean, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako.

72/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 18koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan hezkuntza jarduera aurrera eramateko prebentzio eta antolaketa protokoloa onesten duena 2021-2022 ikasturterako.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “Amaya Solar 3” eguzki-instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio azpiegiturak, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico SLk sustatua Zizurko, Oltzako Zendeako eta Orkoiengo udal mugarteetan. (5101-CE espedientea).

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “Amaya Solar 2” eguzki-instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio azpiegiturak, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico SLk sustatua Zizurko, Oltzako Zendeako eta Orkoiengo udal mugarteetan. (5100-CE espedientea).

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “Amaya Solar 1” eguzki-instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio azpiegiturak, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico SLk sustatua Zizurko, Oltzako Zendeako eta Orkoiengo udal mugarteetan. (5099-CE espedientea).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LESAKA

2021. urterako lan publikoaren eskaintza

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udalaren Bide-garbiketako zerbitzuburuaren lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Iruñeko Udalaren Bide Publikoko obretako zerbitzuburuaren lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Iruñeko Udalaren Kultur hedapeneko zerbitzuburuaren lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Iruñeko Udalaren Hiri-altzarietako zerbitzuburuaren lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Iruñeko Udalaren Bulegoetako Mandatarien arduradun-lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko

TUTERA

Deialdia, izangaien bi zerrenda egiteko, aldi baterako bete dadin Perkusioko eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostua

Deialdia, izangaien bi zerrenda egiteko, aldi baterako bete dadin Gitarrako eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostua

Deialdia, izangaien bi zerrenda egiteko, aldi baterako bete dadin Biolontxeloko eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostua

Deialdia, izangaien bi zerrenda egiteko, aldi baterako bete dadin Akordeoiko eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostua

Deialdia, izangaien bi zerrenda egiteko, aldi baterako bete dadin Pianoko eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostua

Deialdia, izangaien bi zerrenda egiteko, aldi baterako bete dadin Biolineko eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostua

Deialdia, erdi mailako teknikari lanpostuan (B maila/taldearekin parekatua) aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez osatzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko

Deialdia, izangaien bi zerrenda osatzeko, gizarte-hezitzailearen lanpostuan aritzeko aldi baterako (B maila/taldearekin parekatua). Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

Plangintzako hirigintza-hitzarmena Adiosko San Andrés nekazaritzako kooperatiba-sozietatearekin (AAD-1 eta SU-2 eremuak). Jendaurrean jartzea

BARAÑAIN

Plangintza eta kudeaketako hirigintza-hitzarmena, Eultza sektorea garatzeko. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

Xehetasun-azterketa, Ororbiako 3. poligonoko 496. lurzatian. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Xehetasun-azterketa. Hasierako onespena

LIZARRA

Diru-laguntzen deialdia, laguntza emateko larrialdiko laguntza humanitariorako eta/edo laguntza humanitarioko proiektuak finantzatzeko, 2021 urterako. Laburpena

FUSTIÑANA

Plan partziala AR003 SE006 unitatean. Hasierako onespena

Deialdia, aparteko laguntzak emateko ardi-aziendarako eta zezenketetako behi-aziendarako (COVID-19). Laburpena

GARAIOA

Aldaketa egituratzailea, Udal Planeko araudiaren 75. artikuluan. Hasierako onespena

LEOTZ

Deialdia, laguntza ekonomikoak emateko, Orbaibarko udako igerilekuen abonurako eta Tafallako kiroldegiko matrikularako (2021). Laburpena

Deialdia, laguntza ekonomikoak emateko, 2020-2021 ikasturteko musika ikasketen matrikularako. Laburpena

Deialdia, dirulaguntzak emateko, 2020-2021 ikasturtean euskara ikasteko. Laburpena

Deialdia, laguntza ekonomikoak emateko, 2021eko garraiorako. Laburpena

MILAGRO

UE-R 4.5.A urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

MURCHANTE

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko 1999. lurzatian, UC.2 Zabalgunea unitatean. Hasierako onespena

IRUÑA

Aparkatze mugatuko eta murriztuko eremuak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa. 2021eko abuztua

UHARTE ARAKIL

Balorazio txostena berrikusteko proiektua. Jendaurrean jartzea

UTERGA

Arau Subsidiarioen aldaketa egituratzailearen proiektua, 1. poligonoko 1019. lurzatian (UC-1C). Hasierako onespena

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1758. eta 1759. lurzatietan. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 309. eta 313. lurzatietan. Hasierako onespena

ZUBIETA

Udal Hirigintza Planaren aldaketaren hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Notificación de inicio de expedientes administrativos

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

Oficio circular 4/2021. Normas de obligado cumplimiento en el traslado de mostos y movimiento de vinos durante la vendimia