186. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 10a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

88/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 23koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, aldatzen duena Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren otsailaren 16ko 41/2015 Foru Agindua. Agindu horren bidez “Elektrizitatearen gaineko zerga berezia. Autolikidazioa” izeneko 560 eredua onetsi zen, eta hori aurkezteko modua eta prozedura ezarri ziren.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

58E/2021 EBAZPENA, uztailaren 30ekoa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, Mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarrien programaren (MOVES III programa) deialdiaren 12. oinarria aldatzen duena. DDBN identifikazioa: 574654.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

146C/2021 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Garesko Servicios Arga Valdizarbe - Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

150C/2021 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Mondelez España Galletas Production SLU enpresaren Vianako lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

151C/2020 EBAZPENA, uztailaren 5koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Mondelez España Galletas Production SLU enpresak Vianan duen lantegiaren hitzarmen kolektiboko soldaten 2020ko berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

154C/2021 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, TID Técnicas Industriales en Decoración SL enpresaren Berriobeitiko lantokiko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

155C/2021 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea Grupodesa Fasteners SAU enpresaren hitzarmen kolektiboko soldatak (Orkoien eta Elkanoko lantokietakoak) 2021erako berrikusteari buruzko akordioa.

156C/2021 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako fruta, barazki, patata eta platanoen biltegizainen sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

157C/2021 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Uharteko EIS Ilundain Empresa de Inserción SLU enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko ekainaren 16an hartua, Antzingo Kontzejuaren izena aldatzea onesten duena. Hemendik aurrera “Ancín/Antzin” izanen da, eta ez “Ancín” orain arte bezala.

12/2021 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren eta Mugikortasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, errepideko garraiorako ibilgailu mota zenbaiten gidarien hasierako kualifikazioa frogatzen duen gaitasun profesionalaren agiria lortzeko probak gainditu dituzten izangaien zerrenda onesten duena. Probak 2021eko ekainaren 18an egin ziren.

141/2021 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, aurretiazko administrazio baimena ematen duena 2021ean Nafarroako Foru Komunitateko zenbait udalerri eta hirigunetan petrolio-gas likidotu kanalizatuaren sareak hedatzeko.

297/2021 EBAZPENA, uztailaren 6koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira Labor-ESO programaren deialdiko oinarri arautzaileak; programa horren hartzaileak dira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren mailako ikasleak, zehazki 2021-2022 ikasturtean arituko direnak Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programa batean (IEHP), Nafarroako Foru Komunitatean funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan.

157/2021 EBAZPENA, uztailaren 15ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Andia Mankomunitatearen alde ematen baita Nafarroako Foru Komunitateko baso ondareko Zunbeltz eta La Planilla finken erabilera erkide bereziaren baimena, bazka baliabideen aprobetxamendurako eta “Espacios Test Ganaderos” proiektua garatzeko.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BAZTAN

Deialdia, Baztango Udaltzaingoko udaltzain-agentearen 2 lanpostu oposizio bidez betetzeko

ATARRABIA

Deialdia, udaltzain-agentearen bi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Lanpostuen kopurua handitzea

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

1-5/2021 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ARAITZ

Aurrekontuko 02/2021 aldaketaren espedientea.
Behin betiko onespena

ARBIZU

Hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko 575. lurzatian. Behin betiko onespena

ARROITZ

Xehetasun-azterketa S3 sektorean, 2. poligonoko 598. lurzatian. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BAZTAN

AAldaketa, Hirigintzako araudi partikularreko
23. eta 24. artikuluetan. Behin betiko onespena

BERASKOAIN

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BURLATA

13/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Behin betiko onartzea 21. Udal Ordenantzaren aldaketa: “Tokiko jabari publikoko lurzoruaren, hegalkinaren eta lurpearen erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak, terraza eta mahaitxoei dagokienez”: aplikagarritasuna etetea

ZARRAKAZTELU

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

CASCANTE

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

ETXAGUE

Aldaketa, bide sarearen erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 29. lurzatian.
Behin betiko onespena

GORRITI

Hemezortzi usategi enkantean

UHARTE

Aldaketa, Auzo Zaharreko Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean. Behin betiko onespena. Araudia

LARRAUN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

LERIN

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

LESAKA

2021eko plantilla organikoaren aldaketa. Hasierako onespena.

LOS ARCOS

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MENDABIA

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MILAGRO

Milagroko Udalean Administrazio prozedura erkide elektronikoa arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena.

NOAIN (ELORTZIBAR)

Xehetasun-azterketa, 1. eremuko 1-85 eta 1-86 lurzatietan. Behin betiko onespena

ERRIBERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia, aldatzeko hirigintzako araudi partikularreko 4bis artikulua, UC3 unitateari dagokiona. Behin betiko onespena

ORKOIEN

Komunikazio inklusiboa eta hizkera ez-sexistaren erabilera sustatzeko ordenantza behin betiko onartzea

Aldaketa, Eraikingintza-ordenantzaren 7. eta 19. artikuluetan. Behin betiko onespena

IRUÑA

Xehetasun-azterketa, U.I. XIV-ko Z-1 eremuan (Larraina Kirol Zelaia). Behin betiko onespena

ERROMANTZATUA

Ordenantza, arautzen dituena Erromantzatuko toki berezietarako sarbideak eta horietan aparkatzea (Arbaiungo arroila, Ugarrongo arroila eta Napalgo haitza). Behin betiko onespena

SANTAKARA

Laborantzako herri-lurren aprobetxamendua arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia, Badostaingo 18. poligonoko 59. lurzatian. Behin betiko onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena. Kreditu-gehigarria. Birziklatzea hobetzeko kanpainak

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ERRONKARIKO IBAXAREN BATZORDEA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa, berdintasunaren arloan udalek eskuordetutako eskumenaren onespenean

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

CASCANTE

Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes por caducidad de inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente en España

CASTEJÓN

Baja de oficio del Padrón Municipal de Habitantes