186. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 10a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAITZ

Aurrekontuko 02/2021 aldaketaren espedientea.
Behin betiko onespena

Jendaurrean egoteko epea inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iraganda, behin betiko onetsirik gelditu da aurrekontuko 02/2021 aldaketa, 2021eko ekainaren 4an eginiko bilkuran hasiera batean onetsi eta 2021eko 143. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, ekainaren 21ean. Hona hemen laburpena:

Sailkapen ekonomikoa.

Gastuak handitzea:

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 86.300,00 euro.

II. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 1.550,00 euro.

Guztira: 87.850,00 euro.

Diru-sarrerak handitzea:

III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 450,00 euro.

VII. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrerak: 66.700,00 euro.

VIII. kapitulua.–Finantza aktiboak: 20.700,00 euro.

Guztira: 87.850,00 euro.

Argitara ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 276. artikuluan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan eta irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 18. artikuluan ezartzen dena betez.

Araitzen, 2021eko abuztuaren 5ean.–Alkatea, Jose Manuel Zubillaga Muguerza.

Iragarkiaren kodea: L2112165