186. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

151C/2020 EBAZPENA, uztailaren 5koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Mondelez España Galletas Production SLU enpresak Vianan duen lantegiaren hitzarmen kolektiboko soldaten 2020ko berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Mondelez España Galletas Production SLU enpresak Vianan duen lantegirako hitzarmen kolektiboko 2020rako soldaten berrikuspenari buruzko akordioaren testua aztertu da (kode zenbakia: 31004902011981), erregistro honetan 2021eko maiatzaren 21ean sartu zena, enpresaren eta sindikatuen ordezkariek 2020ko urtarrilaren 29an zuzendua, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan eta Hitzarmen kolektibo, lan akordio kolektiboen eta berdintasun planen erregistro eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. Horrenbestez,

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako Hitzarmen Kolektiboen, Lan Akordio Kolektiboen eta Berdintasun Planen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2021eko uztailaren 5ean.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia. Izaskun Goñi Razquin.

Mondelez España Galletas Production SLU enpresak Vianan duen lantokirako hitzarmen kolektiboko soldaten berrikuspena 2020. urterako(PDF).

Iragarkiaren kodea: F2110888