186. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

154C/2021 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, TID Técnicas Industriales en Decoración SL enpresaren Berriobeitiko lantokiko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

TID Técnicas Industriales en Decoración SL enpresaren Berriobeitiko lantokiko hitzarmen kolektiboaren testua aztertu da (kode zenbakia: 31008152012002), erregistro honetan 2021eko maiatzaren 12an sartu zena, enpresaren ordezkariek eta sindikatu batzuetako ordezkariek (ELA) 2021eko maiatzaren 5ean izenpetu eta 2021eko maiatzaren 26an zuzendua, jarraikiz Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan eta Laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan eta berdintasun planetan ezarritakoari. Horrenbestez,

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako Hitzarmen Kolektiboen, Lan Akordio Kolektiboen eta Berdintasun Planen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2021eko uztailaren 5ean.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

TID Técnicas Industriales de Diseño SL enpresaren hitzarmen kolektiboa Berriobeitiko lantokirako (PDF).

Iragarkiaren kodea: F2110889