144. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 22a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1164/2021 EBAZPENA, ekainaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko atal, bulego eta antzeko unitateetako burutzak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onesten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

124E/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 28koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, oinarriak onesten dituena aplikatu beharreko prozedura ezartzearren laguntzak ematean Nafarroako lurreko telebista digitaleko (LTD) lizentzia pribatuen titularrek ikus-entzunezko edukiak ekoizteko.

45E/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 6koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, 2021eko deialdia onesten duena dirulaguntzak ematearren Nafarroako arte eszeniko eta musikalen hirugarren sektorean, Nafarroako Foru Komunitatean garrantzitsuak izan eta estatuan emanaldiak izaten dituztenei. DDBN identifikazioa: 562534.

46E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 18koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita toki-erakundeentzako dirulaguntza deialdia merkataritza biziberritzeko jarduketak egin ditzaten. DDBN identifikazioa: 564501.

1951E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, maiatzaren 16ko 795/2013 Ebazpena aldatzen duena. Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emandako ebazpen haren bidez, desgaitasuna duten pertsonak lan merkatu arruntean sar daitezela errazteko dirulaguntzen deialdia onetsi zen. DDBN identifikazioa: 547585.

578/2021 EBAZPENA, maiatzaren 27koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira abeltzaintzako toki azpiegiturak sortzeko eta hobetzeko laguntzen 2021eko deialdia eta oinarri arautzaileak. DDBN identifikazioa: 566829.

1.7. BESTELAKOAK

103/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 27koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, 2021-2022 denboraldirako ehiza debekualdiei buruzko xedapen orokorra onesten duena.

542/2021 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dei egiten baita proiektu honetako lanek ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko: “Orkoiengo saihesbidea-Arazuriko lotunea tartearen bikoizketa”.

45/2021 EBAZPENA, ekainaren 9koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, deitzen duena okupazio aurreko aktak egiteko Buñuelgo udal-mugartean energia elektrikoa ekoizteko Pestriz izeneko parke eolikoaren instalazioa jartzeko proiekturako. (SEMSI-CE-1153).

98E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 12koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Oltza Zendeako udal-mugartean grafito artifiziala eta bigarren mailako beste produktu batzuk fabrikatzeko instalazio batean aldaketa nabarmena egiteko baimena ematen duena. Jardueraren titularra Graftech Iberica SL da.

161/2021 EBAZPENA, maiatzaren 26koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, Berriobeitiko udalerrian (Nafarroa) dagoen Berriogoitiko gurutzea izeneko monumentuaren babes eremua behin-behinekoz mugatu eta haren interes kulturaleko ondasunaren espedientea jendaurrean egoteko epea irekitzen duena.

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. Eguzki ENSari dagokion inskripzioa (603 NA) deuseztatzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARANARATXE

2021eko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

BALLARIAIN

Herri-partzelak aprobetxatzeko eskaera

BERA

2021eko plantilla organikoaren aldaketa.
Hasierako onespena

BERBINTZANA

Herri-lurren desafektazioa, karga eta bide-zor elektrikoa eratzeko. Hasierako onespena

BERIAIN

Aldaketa, Zirkulazioari buruzko ordenantzan eta Agiriak egiteko eta tramitatzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BIURRUN-OLKOTZ

Xehetasun-azterketa, Olkozko 3. poligonoko 62. lurzatian.
Behin betiko onespena

BURLATA

4/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Toki-erakundeen arteko kudeaketa-hitzarmena, euskara-teknikariak aldi baterako kontratatzeko hautaketa-deialdien arloan

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

CASTEJÓN

Akats zuzenketa, 2/2021 aurrekontu-aldaketaren behin betiko onespenean

3/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

CINTRUÉNIGO

Jarduera-lizentzia. Eskaera

Jarduera-lizentzia. Eskaera

DONAMARIA

Oihan enkantea

ERROIBAR

Jarduerarako lizentzia eskaera

LIZARRA

Aldaketa, Bideen garbiketari buruzko udal ordenantzan.
Hasierako onespena

FUNES

1/2021 eta 2/2021 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

IBARGOITI

Ordenantza, instalazio fotovoltaikoen ezarpena arautzen duena. Hasierako onespena

ITURMENDI

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

TXULAPAIN

Aldaketa, Herri-ondasunak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

LEOTZ

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Indargabetzea

LOS ARCOS

Herri-lurretako aprobetxamenduak enkante publikoan

MENDABIA

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 1837. lurzatitik 1843.era bitarteko lurzatietan, ZO-2.5 eremuan. Behin betiko onespena

NABASKOZE

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa, Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantzan (16.ean). Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, Noaingo 5. eremuko SB.1 azpieremuan. Behin betiko onespena

Argitaratzea Zuluetako UE 3.7 exekuzio unitatearen xehetasun-azterketaren araudia eta Zuluetako 3. eremuko 3.7.1 UE exekuzio unitatea mugatzeko araudia

ERRIBERRI

2021eko 7., 8., 9. eta 11. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

OROTZ-BETELU

Jarduera-lizentzia. Baimena

ORREAGA

Jarduera-lizentzia ematea

SAN ADRIÁN

Jarduera-lizentzia. Baimena

Jarduera-lizentzia. Baimena

SUNBILLA

Udal Plan Orokorreko Eraikingintzaren ordenantzaren aldaketa. Hasierako onespena

UHARTE ARAKIL

Formatu unibertsaleko belaunaldi berriko telekomunikazio-zerbitzuetarako sarbide-sareak hedatzeko udal-ordenantza. Hasierako onespena

Uharte Arakil udalerrian uhin erradioelektrikoak jaso
eta transmititzeko telekomunikazio-instalazioei buruzko
udal-ordenantza. Hasierako onespena

VILLATUERTA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 884., 885., 886.
eta 887. lurzatiena. Behin betiko onespena

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

2021 ekitaldiko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ARAKIL

Resolución de alcaldía número 110 de 10 de junio de 2021

ARGUEDAS

Baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes

ZIZUR MAYOR

Requerimiento de retirada de vehículo del depósito municipal