12. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 19a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

91/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 2koa, araubide bereziko kirol ikasketen barrenean atletismoko kirol teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituena Nafarroako Foru Komunitatean.

1.1.3. Foru Aginduak

441/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 28koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Nafarroako gizarte zerbitzuen arloko Ikuskapen Plana onesten duena 2021. urterako.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

3021/2020 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, bukatutzat ematen duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzailearen lanpostu hutsak lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko prozedura.

3022/2020 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez bukaera ematen baitzaio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko arkitektoen lanpostu hutsak lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko prozedurari.

3023/2020 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Enpresa Zientzietako diplomadunaren lanpostu hutsak lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko prozedura bukatutzat ematen duena.

2023E/2020 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan fisioterapeuta izateko 24 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko sistema informatikoetako teknikari-ofizial izateko hogeita hemeretzi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan erizain izateko 108 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamen osagarria.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Anestesiologia eta Erreanimazioko barrutiko fakultatibo espezialisten 15 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamen osagarria.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

515/2020 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita Nafarroako Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleendako euskarazko eskolaz kanpoko kultur jarduerak egiteko 2020-2021 ikasturtean. DDBN identifikazioa: 539626.

263/2020 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, honako laguntza hauen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena 2021. urterako: basogintzako teknologietan nahiz basoko produktuen transformazio, mobilizazio eta merkaturatzerako jardueretan egiten diren inbertsioetarako laguntzak (2014-2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 08.06.01 azpineurria). DDBN identifikazioa: 529325.

LABURPENA, UHUNeko Tuterako zentro elkartuak 2020ko abenduaren 18an egin deialdiaren oinarri arautzaileena; deialdiaren helburua da ikerketarako laguntzak ematea. DDBN (identifikazioa): 541382.

LABURPENA, UHUNeko Tuterako zentro elkartuak 2020ko abenduaren 18an ikerketa sari berezirako egin zuen deialdiaren oinarri arautzaileena. DDBN (identifikazioa): 541383.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

105C/2020 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Eraikuntzaren eta Herri Lanen Industria sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

1/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 4koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, behin-behineko onespena ematen diona proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 40+900 KPtik 52+430 KPra bitarte (Arrigazteluko tuneleko hegoaldeko ahoa)”.

3/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez luzatzen baitira Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen urriaren 13ko 625/2020 Ebazpenaren bidez hartutako neurriak; ebazpen horren bidez, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitatean garatzen diren kirol jardueretarako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan zuen bilakaeraren ondorioz.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARBEITZA

Aurrekontuko 1etik 10era bitarteko aldaketak. Behin betiko onespena

ARGUEDAS

2020ko 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

AIEGI

2020ko 6tik 12ra bitarteko aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

BERBINTZANA

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BURLADA

2020ko 10. aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

Aldaketa, herri-lurren aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

FUNES

13/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

GESALATZ

2020ko aurrekontuko 10. eta 11. aldaketak. Behin betiko onespena

12/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ITZA

2020ko aurrekontuko 12. eta 13. aldaketak. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MÉLIDA

2020/VI aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MONTEAGUDO

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

OIZ

2020/02 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

OROTZ-BETELU

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

SANTAKARA

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

SESMA

Ordenantza, eguzki energia biltzeko instalazioak arautzen dituena. Behin betiko onespena

TEBAS

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

URROZ

8/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

VALTIERRA

2020ko 6., 7., 8., 9., 10., 11. eta 12. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskala, Hondakinak biltzeko zerbitzua arautzen duena 2021erako. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa Izarbeibarko Mankomunitatearen Estatutuetan. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-EXT-9

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Reclamación de cantidad 499/2019

Despido/Ceses en general 1040/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 83/2020

Procedimiento ordinario 594/2020

Ejecución de títulos judiciales 115/2020