12. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 19a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

1/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 4koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, behin-behineko onespena ematen diona proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 40+900 KPtik 52+430 KPra bitarte (Arrigazteluko tuneleko hegoaldeko ahoa)”.

Proiektu hau aurkeztu da behin-behineko onespena emateko: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 40+900 KPtik 52+430 KPra bitarte (Arrigazteluko tuneleko hegoaldeko ahoa)”.

N-121-A errepide arrunta da, eta interes orokorreko errepide gisa dago sartuta Nafarroako Errepideen Katalogoan.

Haren funtzionamendua eta bide segurtasuna hobetzeko asmoz, erabaki da 2+1 motako errepide bihurtzea.

Proposatu den diseinuarekin, ezin izanen da kontrako noranzkoko erreia erabiliz aurreratu, eta bidegurutzeetan baizik ezin izanen da ezkerretara biratu.

2019ko martxoaren 28an, arestian aipatutako proiektua jendaurrean jarri zen, ingurumen prozeduraren barruan. Jasotako alegazioak aztertu ondoren, teknikoki egokitzat jo diren aldaketa batzuk egin zaizkio proiektuari.

Aurreikusi den behin betiko diseinuak ezaugarri hauek ditu:

40+900 KP-41+720 KP (Oieregiko tuneleko hegoaldeko ahoa): loturaren barneko konexioak (NA-1210 eta N-121-B errepideekikoak) aldatzen dira eta biribilgune bat proiektatu da, mugimendu guztiak erraztu eta segurtasuna handiagotzen duena.

42+300 KP (Oieregiko tuneleko iparraldeko ahoa) - 45+000 KP: sekzioaren konfigurazioa aldatzen da, halako moldez non errei gehigarria hegoalderako noranzkoan ezarriko baita, 2 m zabal den eta metalezko hesia duen erdibitzailearekin.

45+000 KP-46+500 KP: sekzioak bi errei ditu Irungo noranzkoan eta errei bat Iruñeko noranzkoan, 2 m zabal den eta metalezko hesia duen erdibitzailearekin. 45+400 KPren eta 46+000 KPren artean, zerbitzu-bide bat eraikitzen da, azpiestazio elektrikoaren eta hondakinen transferentziagunearen inguruan gertatzen diren sartu-irtenak seguruagoak izan daitezen.

46+500 PK-48+200 PK: tarte horretan istripu ugari gertatzen dira. Horregatik, gaur egun dagoen zeharkako sekzioa aldatuko da. Noranzko bakoitzean errei bakar bat utziko da, eta 2 m zabal den eta metalezko hesia duen erdibitzaile bat paratuko da.

48+200 PK-49+150 PK: tarte horretan zerbitzugune bat, IAT bateko instalazioak eta zenbait etxebizitza daude, zeinetara N-121-A errepidetik sartzen baita. Tarte hori berrantolatzeko hauek eginen dira: biribilgune bat jarri da 48+700 PKn, IATrako sartu-irtenak errazago egiteko, eta zerbitzugunetik ezkerreko aldetik ateratzen diren ibilgailuek noranzkoa aldatu ahal izan dezaten; 49+100 KPko biribilgune zatitua kendu da; eta ezkerreko aldean zerbitzu-bide bat eginen da, zerbitzuguneak eta ezkerreko aldeko etxebizitzek sortzen duten mugimendua jasoko duena. 2 m zabal den eta metalezko hesia duen erdibitzaile batek bereiziko ditu bi noranzkoak.

49+150 KP-49+600 KP: Sunbillara sartzeko biribilgune zatitua kenduko da, eta lotura berria N-121 A errepide azpian eginen da, beste biribilgune baten bidez, noranzko bakoitzean errei bat edukiko duena.

49+600 KP-51+200 KP: noranzko bakoitzean errei bat daukan zeharkako sekzioa, 2 m zabal den eta metalezko hesia duen erdibitzaile batekin.

51+000 KPn NA-1210 errepidearekiko bidegurutzea dago, Sunbillara iparraldetik sartzeko. Hartu den konponbidea izan da gaurko biribilgune zatitua bere horretan uztea, baina N-121 A errepidearen enborrean bakarrik bi errei utzirik. Horrela, errepidea zeharkatzeko behar diren mugimenduen segurtasuna handiagotzen da.

Iruñerako noranzkoan sartzeko erreia luzatu egin da, eta gainerako mugimenduetarako, abiadura aldatzeko erreiak diseinatzen dira, dagoen espazioak uzten duen bezain luzeak.

51+200 KP-tartearen amaiera: Iruñerako noranzkoan zeharkako sekzioa 2 erreiekin, eta errei bat Irungo noranzkoan. 2 m zabal den erdibitzailea, hesi bertikalarekin, Bidasoa ibaiaren gaineko egituretan eta ondoko aldeetan izan ezik, non erdibitzailea metro batekoa izanen baita aski zabalera ez dagoelako.

Proiektua jendaurrean jartzeko idatzi den dokumentuak jasotzen ditu Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta hark proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,

AGINTZEN DUT:

1. Behin-behineko onespena ematea proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 40+900 KPtik 52+430 KPra bitarte (Arrigazteluko tuneleko hegoaldeko ahoa)”.

2. Hasiera ematea proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari (eranskinean ageri da ondasun eta eskubide horien zerrenda).

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez, bai proiektuaren eduki teknikoari, bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko. Epe horretan, egokitzat jotzen diren ohar edo alegazioak egiten ahalko dira, idatziz. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Lurralde Kohesiorako Departamentuko Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiaren web-orrian eta Baztango, Bertizaranako, Doneztebeko eta Sunbillako udaletxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web-orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Baztango, Bertizaranako, Doneztebeko eta Sunbillako udalei, eta azken horiek premiatzea beren udaletxeko iragarki-tauletan argitara dezaten.

Iruñean, 2021eko urtarrilaren 4an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

Trazatuaren proiektua, N-121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzeko, 40+900 KPtik 52+430 KPra bitarte (Arrigazteluko tuneleko hegoaldeko ahoa)

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

BAZTANGO UDAL-MUGARTEA

BA-01

Nafarroako Foru Komunitatea (Ingurumena)

384

6

115A

Elkorra

1

6

115F

Larreak

BA-02

Iturralde Arratxe, Fernando

96

6

153A

Larreak eta zuhaitzak

Iturralde Echeverría, Javier

Arrechea Maritorena, Itxaso

BA-03

Ezezagunak

53

6

154A

Larreak

BA-04

Nafarroako Foru Komunitatea (Ingurumena)

50

6

221A

Larreak

BA-05

Arregui Igoa, José Ramón

28

7

228A

Elkorra

BERTIZARANAKO UDAL-MUGARTEA

BE-03

Bostargi SL

5

4

448A

Lurzorua

BE-04

Bostargi SL

27

4

118A

Lurzorua

BE-06

Argain Vergara, Lourdes

17

1

319A

Belardia

BE-07

Andresena Echeverría, Miguel

15

1

320A

Belardia

BE-10

Canals-Echenique de Febrer, Eugenio José

58

1

323A

Larreak

DONEZTEBEKO UDAL-MUGARTEA

DO-01

Maderas Zabala SA

99

1

61A

Elkorra

DO-02

Maderas Zabala SA

26

1

60A

Elkorra

DO-05

Ruiz de Alda Moreno, Andrea

144

1

272A

Almendrondoak

Ruiz de Alda Moreno, Carolina

Ruiz de Alda Moreno, Juan Ignacio

Ruiz de Alda Moreno, María Loreto

Ruiz de Alda Moreno, María Pilar

Ruiz de Alda Moreno, Ana

Ruiz de Alda Moreno, Julio

DO-07

Zabala Loyarte, Emilio

12

1

254A

Makaldiak

280

1

254D

Elkorra

DO-08

Iberdrola SA

119

1

481A

Elkorra

DO-09

Gracenea Zugarramurdi, Mercedes

173

1

226A

Askot. zuhaitzak

DO-10

Doneztebeko Udalaren herri-lurrak

10

1

407A

Hariztia

DO-11

Garro Iparraguirre, Modesto

29

1

223A

Hariztia

DO-12

Garro Iparraguirre, Modesto

44

1

224A

Hariztia

DO-13

Garro Iparraguirre, Modesto

438

1

217A

Hariztia

DO-14

Garro Iparraguirre, Modesto

994

1

214A

Larreak

64

1

214B

Lurzorua

986

1

214D

Hariztia

166

1

214F

Lurzorua

DO-15

Garro Iparraguirre, Modesto

612

1

502A

Lurzorua

81

1

502B

Lurzorua

DO-16

Garro Iparraguirre, Modesto

45

1

213A

Makaldiak

DO-17

Garro Iparraguirre, Amparo

1.125

1

57A

Belardia

9

1

57B

Makaldiak

DO-18

Garro Iparraguirre, Modesto

1.629

1

210A

Belardia

DO-19

Garro Iparraguirre, Vicente

179

1

56A

Belardia

DO-20

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

3.343

1

132A

Elkorra

DO-21

Salaverria Biurrarena, José Manuel

431

1

479A

Lurzorua

DO-22

Salaverria Biurrarena, José Manuel

108

1

478A

Lurzorua

Salaverria Biurrarena, Miguel María

DO-23

Salaverria Biurrarena, María Magdalena

285

1

477A

Lurzorua

DO-24

Garro Iparraguirre, Araceli

7

1

206B

Lurzorua

DO-25

Salaberria Larralde, Igone

57

1

475A

Lurzorua

Salaberria Larralde, Sara

Goicoechea Salaberria, Ainhoa

Goicoechea Salaberria, Imanos

DO-26

Otero Bardón, Laurentino

263

1

476A

Lurzorua

Salaverria Biurrarena, María Magdalena

DO-27

Arrechea Damboriena, Pedro María

213

1

204A

Lehorreko alorra

DO-28

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

44

1

201A

Belardia

DO-29

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

752

1

131A

Elkorra

SUNBILLAKO UDAL-MUGARTEA

SUN-01

Gaztelumendi Galzagorri, María Victoria

251

2

430A

Belardia

SUN-02

Nafarroako Foru Komunitatea (errepidetik kanpo)

876

2

560A

Lurzorua

SUN-03

Nafarroako Foru Komunitatea (errepidetik kanpo)

62

2

3A

Lurzorua

SUN-04

Apezteguia Juancorena, José

154

2

433A

Belardia

SUN-05

Apezteguia Juancorena, José

23

2

91A

Lurzorua

SUN-06

Baztarrica Taberna, Inés María

37

2

434A

Lurzorua

SUN-07

Apezteguia Juancorena, José

315

2

90A

Lurzorua

SUN-08

Gaztelumendi Galzagorri, Juan

94

2

7A

Lurzorua

Gaztelumendi Galzagorri, María Victoria

SUN-09

Gamboa Ibarra, Carlos

58

2

8A

Lurzorua

SUN-10

Arrechea Manterola, José María

35

2

9A

Lurzorua

SUN-13

Alzuri Bertiz, Francisco

45

2

94A

Pinudia

SUN-14

Guerrero Manterola, María Amalia

83

2

159A

Larreak

Guerrero Manterola, María Magdalena

Guerrero Manterola, María del Pilar

Guerrero Manterola, Juan Francisco Javier

Guerrero Manterola, Valentín

SUN-15

Irazoqui Manterola, Fernando

77

2

161A

Belardia

SUN-16

Irazoqui Manterola, Fernando

14

2

69A

Ibarbasoa

SUN-17

Apezteguia Vertiz, María Isabel

1

33

2

2

160C

160A

Elkorra

Larreak

Apezteguia Vertiz, José

Apezteguia Vertiz, José Antonio

Apezteguia Vertiz, María Lourdes

SUN-18

Gutiérrez Cancela, María Montserrat

116

1

651A

Belardia

Tellechea Vertiz, Javier María

SUN-19

Vertiz Gamboa, María Jesús

400

1

649A

Belardia

19

1

649C

Askot. zuhaitzak

SUN-20

Inda Arregui, Isabel

45

1

684A

Pinudia

SUN-24

Galzagorri, Juan

82

2

4A

Lurzorua

Instalazio osagarriek eta bilketek ukitutako lurzatiak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUP. m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

BERTIZARANAKO UDAL-MUGARTEA

BE-01

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

3.281

2

196A

Lurzorua

DONEZTEBEKO UDAL-MUGARTEA

DO-01

Maderas Zabala SA

2.234

1

61A

Elkorra

DO-02

Maderas Zabala SA

1.939

1

60A

Elkorra

SUNBILLAKO UDAL-MUGARTEA

SUN-21

Etxebeste Arretxea, Miren Iosune

10.693

2

101A

Lehorreko alorra

Etxegia Telletxea, Pello

Hondakindegiek ukitutako lurzatiak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUP. m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

DONEZTEBEKO UDAL-MUGARTEA

DO-03

Maderas Zabala SA

2.302

1

292A

Elkorra

DO-04

Zabala Loyarte, Emilio

583

1

490A

Elkorra

SUNBILLAKO UDAL-MUGARTEA

SUN-22

Etxebeste Arretxea, Miren Iosune

2.137

2

102A

Belardia

Etxegia Telletxea, Pello

5.358

2

102B

Iralekua

3.184

2

102D

Larreak eta zuhaitzak

SUN-23

Etxebeste Arretxea, Miren Iosune Etxegia Telletxea, Pello

13.235

2

103A

Iralekua

Ukitutako telekomunikazio zerbitzuak berrezartzea

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

EUSKARRIA-KUTX.

ALDI BAT. OKUP.

ZERB. MOTA

KATASTROKO DATUAK

m

Pol.

Lurz.

Alorra

BAZTANGO UDAL-MUGARTEA

BA-04

Nafarroako Foru Komunitatea (Ingurumena)

-

-

-

289

TE

6

221A

Larreak

BERTIZARANAKO UDAL-MUGARTEA

BE-06

Argain Vergara, Lourdes

-

-

-

40

TE

1

319A

Belardia

DONEZTEBEKO UDAL-MUGARTEA

DO-05

Ruiz de Alda Moreno, Andrea

-

-

-

137

TE

1

272A

Almendrondoak

Ruiz de Alda Moreno, Carolina

Ruiz de Alda Moreno, Juan Ignacio

Ruiz de Alda Moreno, María Loreto

Ruiz de Alda Moreno, María Pilar

DO-07

Zabala Loyarte, Emilio

9

13

0,16-1

61

TE

1

254D

Elkorra

DO-08

Iberdrola SA

-

-

-

167

TE

1

481A

Elkorra

DO-19

Garro Iparraguirre, Vicente

2

7

-

19

TE

1

56A

Belardia

DO-21

Salaverria Biurrarena, José Manuel

23

30

0,75-3

61

TE

1

479A

Lurzorua

DO-22

Salaverria Biurrarena, José Manuel

13

19

0,25-1

64

TE

1

478A

Lurzorua

Salaverria Biurrarena, Miguel María

Ukitutako telefonia zerbitzuak berrezartzea

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

EUSKARRIA-KUTX.

ALDI BAT. OKUP.

ZERB. MOTA

KATASTROKO DATUAK

ml

Pol.

Lurz.

Alorra

BERTIZARANAKO UDAL-MUGARTEA

BE-03

Bostargi SL

26

76

1-4

126

TL

4

448A

Lurzorua

4

12

-

83

TL

4

448B

Lurzorua

DONEZTEBEKO UDAL-MUGARTEA

DO-14

Garro Iparraguirre, Modesto

2

5

-

8

TL

1

214A

Larreak

94

122

1-4

327

TL

1

214D

Hariztia

3

12

-

35

TL

1

214F

Lurzorua

DO-17

Garro Iparraguirre, Amparo

7

20

0,5-2

53

TL

1

57A

Belardia

2

3

0,5-2

11

TL

1

57B

Makaldiak

DO-18

Garro Iparraguirre, Modesto

6

8

0,75-3

42

TL

1

210A

Belardia

Ukitutako elektrizitate zerbitzuak berrezartzea

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

EUSKARRIA-KUTX.

ALDI BAT. OKUP.

ZERB. MOTA

KATASTROKO DATUAK

ml

Pol.

Lurz.

Alorra

DONEZTEBEKO UDAL-MUGARTEA

DO-06

Sarratea Arregui, José Diego

4

17

-

-

LE

1

257A

Askot. zuhaitzak

DO-07

Zabala Loyarte, Emilio

7

29

1-6

236

LE

1

254A

Makaldiak

24

90

1-6

172

LE

1

254D

Elkorra

DO-14

Garro Iparraguirre, Modesto

20

80

-

-

LE

1

214A

Larreak

7

25

-

-

LE

1

214D

Hariztia

DO-17

Garro Iparraguirre, Amparo

1

3

-

23

LE

1

57A

Belardia

10

22

1-6

83

LE

1

57B

Makaldiak

DO-18

Garro Iparraguirre, Modesto

5

9

1-6

162

LE

1

210A

Belardia

1

1

-

35

LE

1

210B

Larreak

Ukitutako hornidura zerbitzuak berrezartzea

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

EUSKARRIA-KUTX.

ALDI BAT.

ZERB. MOTA

KATASTROKO DATUAK

ml

Pol.

Lurz.

Alorra

DONEZTEBEKO UDAL-MUGARTEA

DO-28

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

-

-

-

146

AB

1

201A

Belardia

DO-29

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

-

67

-

155

AB

1

131A

Elkorra

Iragarkiaren kodea: F2100177