119. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 21a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

69/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 7koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez baldintzak eta betekizunak garatzen baitira kenkaria aplikatzeko ekoizpen zinematografikoetan eta ikus-entzunezko sailetan egindako inbertsioengatik. Kenkari hori arautua dago Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legearen 65.1 artikuluan.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

36/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 5ekoa, Genoveva Ochando Ortiz andrea Osasun Departamentuko Osasun arloko Herritartasunaren, Aseguramenduaren eta Bermeen Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

37/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 5ekoa, Vanesa Eguíluz González andrea, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko LGTBI+ arloko Berdintasunerako zuzendariordea, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu; institutua Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuari atxikita dago.

69/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 3koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Milagros Abaigar Luquin andrea, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Emakumeen Herritartasun, Ahalduntze eta Partaidetzarako Zuzendariordetzako Programen Ataleko burua.

70/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 3koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Irisgarritasun Unibertsala eta Pertsona Ororentzako Aukera-berdintasuna Sustatzeko Kontseiluko kideak izendatzen dituena.

71/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 5ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Nafarroako Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordearen osaera eguneratzen duena.

127/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 7koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez Jorge González Cabello jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Enpleguaren Jarraipenerako Bulegoko buru. Bulego hori dago Eskubide Sozialetako Departamentuko Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusian.

55E/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 7koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, Isabel María Macías González andrea izendatzen duena Kanpo Ekintzarako Zuzendaritza Nagusiko Europako Gaiak Koordinatzeko eta Bultzatzeko Ataleko burua.

39E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 27koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako Lurraldeari buruzko Informazio Sistemaren (SITNA) Koordinaziorako Batzordeko kideak.

35/2021 EBAZPENA, maiatzaren 5ekoa, Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez epaimahaiko kideak izendatzen baitira Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko prestakuntza zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko proben deialdian aurreikusitako sarbide probak koordinatzeko (deialdia Lanbide Heziketako zuzendari nagusiaren otsailaren 24ko 11/2021 Ebazpenaren bidez onartu zen), eta ebaluazio epaimahaietako kideak eta aholkulariak izendatzeko prozedura arautzen baitu.

446E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Zuberoa Fernández Marco Oinarrizko Osasun Laguntzako Profesionalen Kudeaketa Administrazioaren Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

422E/2021 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Marta Erroz Echeverría andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Haurren Operazio Gelako eta ospitaleratu gabeko Kirurgia eta Anestesiako Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena, berak hala eskatuta.

439E/2021 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Pedro Crespo Grijalba jauna Nafarroako Ospitaleguneko Zainketa Intentsiboetako Erizaintzako II. Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

440E/2021 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, M.ª Aránzazu Elizondo Sotro andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kritiko eta Urgentziazkoetako Zainketen Erizaintza Arloko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

411E/2021 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, M.ª Aránzazu Elizondo Sotro andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Osasun Laguntzaren Kalitatearen eta Segurtasun Klinikoaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

442E/2021 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Javier Antomás Osés jauna Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kritiko eta Urgentziazkoetako Zainketen Erizaintza Arloko buru izendatzen duena.

443E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Sara Marcén Goñi andrea, Oinarrizko Osasun Laguntzako Profesionalen Ordainsarien Kudeaketarako Ataleko burua kargutik kentzen duena, berak hala eskatu baitu.

444E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Nieves Arbeloa Pascual andrea, Profesionalen Kudeaketa Administratiboaren Unitateko burua, kargutik kentzen duena.

445E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Nieves Arbeloa Pascual andrea Oinarrizko Osasun Laguntzako Profesionalen Ordainsarien Kudeaketarako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

450E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita María José Lasheras Martínez andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Pool eta Guardiako Buruen Koordinaziorako Erizaintza Unitateko burua.

451E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María José Lasheras Martínez andrea Nafarroako Ospitaleguneko 3-M Solairuko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

833/2021 EBAZPENA, apirilaren 21ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Aránzazu Marín Losua andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Estatistika, Informatika eta Matematika Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (702. lanpostua).

839/2021 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Santos Alastuey Candellas jauna, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoaren eta Komunikazio Ingeniaritzaren Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (704. lanpostua).

849/2021 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Gaizko Novoa Gorraiz jauna, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Kirol Praktika Antolatuaren Bulegoko buru izendatzen duena (269. lanpostua).

850/2021 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Izaskun Zabalza Sánchez andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Zientzien Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (706. lanpostua).

857/2021 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, M.ª Puy Pascual Iglesias andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Agronomia, Bioteknologia eta Elikadura Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (705. lanpostua).

858/2021 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Rogelia Hernández Blanco andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Laguntza Administratiboko 4. Unitatearen arduradun izendatzen duena (644. lanpostua).

863/2021 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Jesús M.ª Aguirre Ocáriz jauna, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Irakaskuntza Zerbitzuko Graduko Ikasketen Ataleko administrari arduradun izendatzen duena (164. lanpostua).

864/2021 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, M.ª Ángeles Sánchez Gorraiz andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Ingeniaritza Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (703. lanpostua).

865/2021 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, M.ª Paz Álvarez Monge andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Giza eta Hezkuntza Zientzien Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (708. lanpostua).

866/2021 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Juan Carlos Espinal Espinal jauna, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Soziologiako eta Gizarte Laneko Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (709. lanpostua).

867/2021 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, M.ª Pilar Yuba Lacalle andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Ekonomia Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (710. lanpostua).

873/2021 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Cristina Alonso Gorostieta andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, AZLen Bulegoko buru izendatzen duena (142. lanpostua).

874/2021 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Laida Muruzabal Valencia andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Enpresen Kudeaketa Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (711. lanpostua).

886/2021 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Olga Ruiz Cacho andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Zuzenbide Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (707. lanpostua).

933/2021 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Emilia Cia Lecumberri andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Tuterako campuseko koordinatzaile izendatzen duena (598. lanpostua).

941/2021 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, M.ª Jesús Martínez de Lizarrondo Galañena andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Ikastegiak eta Sailak Koordinatzeko Unitateko buru izendatzen duena (437. lanpostua).

943/2021 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Camino Oria Mundin andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa, Osasun Zientzien Sailari laguntzeko koordinatzaile izendatzen duena (712. lanpostua).

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

947E/2021 EBAZPENA, martxoaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Profesionalen zuzendariak apirilaren 6an emandako 700E/2021 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, honako deialdi honetan onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onetsi zen: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan obstetrizia eta ginekologiako erizain espezialista (emagina) izateko 24 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

43E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 21ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, espediente honen testu bategina onesten duena: Ezkabarteko udal plana aldatzeko espedientea, hirigintzako araudiaren 66. artikuluan ezarritako baso-lurzoruaren araubidea eguneratzeko Ezkabarteko udal-mugarterako. Sustatzailea Joaquín Elizalde Urdanoz da.

17E/2021 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Arazuri-Orkoien industria eremuaren Udalez gaindiko Plan Sektorialaren araudia eta plan hori aldatzeko espedienteetako arauak, orain arte argitaratu gabekoak, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

22E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita “Generazinema Emanaldia 2021” izeneko dirulaguntzaren deialdia. DDBN identifikazioa: 553146.

27E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, “Generazinema Sustapena 2021” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 554695.

34E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 16koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, “Generazinema Garapena 2021” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 558220.

157/2021 EBAZPENA, apirilaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita udal poligono eta lokalak sustatzeko dirulaguntzen 2021eko deialdia, jarduera ekonomikoak garatzeko. DDBN identifikazioa: 559001.

1667E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, aldatzen duena Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen maiatzaren 5eko 1511E/2021 Ebazpena, zeinaren bidez onetsi baitzen laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonen kontratazioa sustatzeko dirulaguntzen deialdia. DDBN identifikazioa: 557548.

1717E/2021 EBAZPENA, apirilaren 13koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, honako honen I. eranskineko 6. oinarria aldatzen duena: 1035E/2021 Ebazpena, martxoaren 4koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, irabazi-asmorik gabeko toki erakundeei, fundazioei, kooperatibei eta elkarteei 2020ko abenduaren 1etik 2021eko azaroaren 30era bitartean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, osasuna sustatzeko programetarako.

50E/2021 EBAZPENA, apirilaren 14koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntza honetarako deialdia onesten baita: “Nekazari gazteak beren gain hasteko laguntza, 2014-2020 LGPren esparruan. 06.01 neurria”. DDBN identifikazioa: 557922.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

6D/2021 EBAZPENA, apirilaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, iragartzen duena “AEI-HOTURNA Agrupación Empresarial Innovadora Hostelería y Turismo de Navarra” izeneko enpresa elkartea eratu dela (gordailu zenbakia: 31100051).

7D/2021 EBAZPENA, apirilaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, iragartzen duena “ALNDH-Asociación Librerías de Navarra Diego de Haro” izeneko enpresa elkartearen estatutuen aldaketa gordailutu dela (gordailu zenbakia: 31000291; lehengo gordailu zenbakia: 31/177).

1.7. BESTELAKOAK

12/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 21ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio proiektu honek ukitutako ondasun eta eskubideak nahitaez desjabetzeko prozeduraren tramitazioari: Iruñerrian gai inerteen hondakindegiak ezartzeko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala eguneratzeko Proiektua, “Espartza Galarkoa handitzea” kokalekuari dagokionez.

26/2021 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, 2021ean Lanbide Heziketa Dualarekin loturiko jarduerak egiteko Nafarroako Merkataritza, Industria eta Zerbitzu Ganberari egindako esleipena formalizatzeko hitzarmenaren testua onesten duena.

139/2021 EBAZPENA, apirilaren 13koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ebazten baita Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako unitateen hezkuntza ituna berritzea 2021-2022 ikasturtetik aurrera.

141/2021 EBAZPENA, apirilaren 13koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baitira Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Hezkuntza Bereziko eta Lanbide Heziketako hezkuntza itunak 2021-2022 ikasturterako, bat etorriz eranskineko zerrendarekin.

51E/2021 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak SA sozietateak Aranoko udal-mugartean sustaturiko Añarbeko Urtegiaren Larrialdi Planeko neurriak ezartzeko obra proiektuari ingurumen ukipenetarako baimena ematen baitzaio .

101E/2021 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana; honen bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen zaio proiektu honi: 20 kV-eko Zudairi-Larragoa aireko linearen saihesbidea egitea Aranaratxe-Larragoa tartean, Aranaratxe eta Larragoako udal-mugarteetan; sustatzailea Electra Saltea SL da.

104E/2021 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Iruñerriko Zerbitzuak SA sozietateak sustaturiko “SM-287041: Markalain-Gartziriain kolektorea” proiekturako, Txulapaingo udal-mugartean.

368E/2021 EBAZPENA, apirilaren 20koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Garraio Zuzendaritza Nagusiak sustatutako “Nafarroako Mugikortasun Jasangarriaren Plan Zuzentzailea 2030” planaren ingurumen ondorioen adierazpena egiten duena.

DEIALDIA, MÉDICA 2021 azokan parte hartzeko.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

Oposizio-lehiaketa, C mailako administrari lanpostu bat barne igoera murriztuaren bidez betetzeko, lanpostu kopurua handitu gabe. Izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 94. lurzatian. Behin betiko onespena

ANTSOAIN

Hiri-jarduketarako plan berezia 22. poligonoko 310. lurzatian, Jurramendi zeharkaleko 3. zenbakian. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Xehetasun-azterketa, Mutiloako 2. poligonoko 1974. eta 1975. lurzatietan. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, Taxoareko 3. poligonoko 47. lurzatian. Behin betiko onespena

LARRAGA

Aldaketa xehatua, UA-21 unitateko Plan Partzialean. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Hiri-jarduketarako plan berezia 1. poligonoko 747. lurzatian. Behin betiko onespena

ORKOIEN

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Behin betiko onespena

ZANGOZA

Aldaketa, Udal Planeko hirigintzako araudi partikularraren 2. artikuluan (UC-1 “Zabalgune estentsibo finkatua”). Behin betiko onespena

TAFALLA

Xehetasun-azterketa, AR-2 banaketa eremuko UB-10 unitatean. Behin betiko onespena

TUTERA

Xehetasun-azterketa UI.4 unitateko 1. sektoreko U.2.7-1 lurzatian. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko 133., 134., 135. eta 137. lurzatietan. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU

Ur hornidura zerbitzuaren tasak borondatez ordaintzeko epea, 2021eko lehen lauhilekoa

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de trámite de audiencia previo a liquidación de impuesto de plusvalía

AOIZ

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ARRÓNIZ

Periodo de pago voluntario
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2021

BERRIOPLANO

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial urbana y rústica primer semestre de 2021

CORTES

Periodo de pago voluntario
de la contribución urbana y rústica de 2021

MILAGRO

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE NAVARRA

Extracto de Convocatoria Programa Ciberseguridad 2021

Convocatoria Programa de Competitividad Turística 2021

Convocatoria Programa TICCámaras 2021

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE TRASLAPUENTE

Junta General Ordinaria

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN SAT NÚMERO 307 EL VIVERO

Transformación de la Sociedad Agraria de Transformación
SAT número 307 El Vivero