111. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 13a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

35/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 5ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

96E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 26koa, Osasuneko kontseilariak emana, deialdi bat onesten duena Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan erizainen 494 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

39E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, “Beste autonomia erkidego batzuetan dauden nafar biltokientzako 2021eko laguntzak” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 554396.

43E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 24koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, “Nafarroan ezarrita dauden erkidegoen etxeentzako 2021eko laguntzak” izeneko dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 555179.

72/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 29koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, honako hauen deialdia egiten duena 2021eko kanpainarako: eskaera bakarra, xede dituena nekazaritzarako eta abeltzaintzarako ordainketa zuzenak, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak finantzatuak, eta, orobat, xede dituena Landa Garapenerako Programaren eta Estatuaren laguntza batzuk, erreserba nazionalerako eskubide eskaerak, SIGPACen aldaketa egiteko eskaeren aurkezpena eta urteko jakinarazpena, Nekazaritzako Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean inskriba dadin. DDBN identifikazioa: 560779.

541/2021 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, urriaren 16ko 234/2020 Ebazpenaren bidez baimendutako gastua aldatzen duena. Ebazpen horren bidez lehendik dauden eraikinetan birgaitze energetikoko jarduketak egiteko dirulaguntzaren deialdia onetsi zen (PREE programa), 737/2020 Errege Dekretuaren arabera, baita dirulaguntza horren oinarri arautzaileak ere. DDBN identifikazioa: 529043.

1.7. BESTELAKOAK

163/2021 EBAZPENA, martxoaren 25ekoa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onartzen baita Nafarroako lehiaketa ofizialak hastea, kontaktu edo aurkakotasuneko kiroletan, oraindik baimenduta ez zeuden kategorietan, eta aldatzen baitu Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen otsailaren 25eko 105/2021 Ebazpena. Ebazpen horren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitatean garatzen diren kirol jardueretarako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan zuen bilakaeraren ondorioz.

125/2021 EBAZPENA, apirilaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, araubide bereziko hizkuntza irakaskuntzetako ziurtapen probak egiteko egutegi alternatiboa ezartzen duena 2020-2021 ikasturterako, COVID-19a dela kausa.

146/2021 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan musikako goi mailako arte ikasketak egiteko sarrera proben deialdia egiten duena.

173/2021 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesurako deialdia egin eta garatzen duena, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egiteko 2021-2022 ikasturtean.

174/2021 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesurako deialdia egin eta garatzen duena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egiteko 2021-2022 ikasturtean.

JENDAURREKO INFORMAZIOA Urdazubiko udal-mugarteko “Alkerdi” meategia leheneratzeko planari buruz.

140/2021 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2022ko jaiegunen egutegi ofiziala ezartzen duena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Urteko baimen bateratua, 2021. urtean behean adierazten diren Nafarroako Foru Komunitateko udalerrietan eta herriguneetan petrolio-gas likidotua hodi bidez banatzen duten instalazioentzat.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOZAR

Deialdia, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda bat osatzeko, Musika Eskolan, pianoko espezialitatean, euskara jakitea nahitaezkoa den irakasle lanpostuan aritzeko

CASTEJÓN

Deialdia, gizarte-langile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen
behin-behineko zerrenda

UHARTE

Deialdia, udaltzain-agentearen hiru lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

ZIZUR NAGUSIA

Berraztertzeko errekurtsoa, atezain lanpostua aldi baterako kontratazioarekin betetzeko izangaien bi zerrenda oposizio bidez osatzeko deialdiaren aurka

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Deialdia, 2021ean arte entitateak sustatzeko laguntzena. Laburpena

ANTSOAIN

Deialdia, ikastetxeetan jateko dirulaguntzak emateko
2021-2022 ikasturtean. Laburpena

AIEGI

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

BERRIOBEITI

Hirigintza-hitzarmena, Etxebakar konpentsazio batzordearekin

BERTIZARANA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

BETELU

Kudeaketarako hirigintza hitzarmenaren aldaketa.
Hasierako onespena

CÁRCAR

Behin betiko likidazio-kontua, APD-2 sektoreko 1. fasea birpartzelatzeko proiektuan. Behin betiko onespena

Soberako lurzatiaren kalifikazioa, 5. poligonoko 54. lurzatiarekin elkartzeko. Behin betiko onespena

ERROIBAR

UE-15.1 eta UE-15.2 exekuzio unitateen borondatezko birzatitze proiektua. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Xehetasun azterketa 1. poligonoko 29. lurzatian.
Hasierako onespena

EZKAROZE

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, Ezkarozeko Udal Planeko UE 2.2 exekuzio unitatean. Behin betiko onespena

FALTZES

Ordenantza, aparteko laguntzak arautzen dituena COVID-19aren ondoriozko osasun krisiaren eraginez ostalaritzaren eta jatetxeen sektorean sortutako ondorio ekonomiko kaltegarriei aurre egiteko. Behin betiko onespena

FUNES

Aldaketa, Arau Subsidiarioetako hirigintzako determinazio egituratzaileetan. Hasierako onespena

GALIPENTZU

Aldaketa, Hirigintzako Arau Orokorren 94. artikuluan.
Hasierako onespena

LAKUNTZA

Aldaketa, S1 sektorerako Udal Plan Orokorraren determinazio xehatuetan. Hasierako onespena

ERRIBERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia 16. poligonoko 750. lurzatian, San Francisco kaleko 8. zenbakian. Hasierako onespena

IRUÑA

Behin betiko zerrenda, Barkazio Gurutzeko kaleko 3ko eraikinean oztopo arkitektonikoak kentzeko plan bereziak ukitutako titular, ondasun eta eskubideena. Onespena

Deialdia, dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko kultur- eta arte-entitateei, kultur eta arte proiektu eta jarduera berariazkoetarako eta/edo urtekoetarako

Deialdia, dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko kultura-, arte- eta sormen-industriei, 2021 urtean zehar kultura- eta arte-jarduerak egin eta programatu ditzaten

Aldaketa, Aparkatze mugatuko eta murriztuko eremuak arautzen dituen ordenantzan. 2021eko apirila

SUNBILLA

Xehetasun-azterketa, Sunbillako 1. poligonoko 865. lursailean. Hasierako onespena

UHARTE ARAKIL

Borondatez birzatitzeko proiektua, UO-27 unitatean.
Behin betiko onespena

ULTZAMA

Beka deialdia, gradu amaierako edo masterreko lanak
edo proiektuak Ultzamako bailarari buruz egiten dituzten ikasleendako (2021-2022 ikasturtea). Laburpena

EGUESIBAR

Aldaketa, Elkano-Ibiriku-Egues eremuko AR-1eko 1. sektoreko A-2ri dagokion xehetasun-azterketan. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, Badostaingo 18. poligonoko 59. lurzatian. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa, Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoruan, lurgainean eta lurpean aprobetxamendu bereziak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena