25. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 6a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

1/2020 FORU LEGEA, urtarrilaren 23koa, Nafarroako 2018ko Kontu Orokorrei buruzkoa.

2/2020 FORU LEGEA, urtarrilaren 23koa, zeinaren bidez indarraldia luzatzen baitzaio 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Plana arautzen duen abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legeari, eta aldaketak egiten baitzaizkio.

1.1.2. Foru Dekretuak

1/2020 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 15ekoa, zeinaren bidez Frantzisko Xabierkoa saria ematen baitzaio José María Zabala Martínez jaunari, Zabala Innovation Consulting enpresaren sortzaile eta zuzendariari.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

2E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Berrikuntzako zuzendari nagusiak emana, ikertzaileak eta langile teknologikoak kontratatzeko laguntzen 2020ko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 483295.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko urtarrilaren 22an hartua, onesten duena mugarriak berritzea eta inbentarioa egitea Tuterako udal-mugarteko 5. adarrean, 11. iraganbidean, Alfaroko errepideko iraganbidean, 6. adarrean eta Corellako El Villarretik Ejea de los Caballerosko Portillo de Santa Margaritara doan errege altxonbidean, eta trazadura aldatzea Deustiatik Urbasa-Andiara doan errege altxonbidean, Tuteratik Cabanillasko udal-mugarteraino doan tarte batean.

44/2019 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dei egiten baita Lanbide Heziketako Teknikari tituluak lortzeko probetarako, 2019-2020 ikasturterako, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

IRAGARKIA. Epe irekiera, honako honetan parte hartzeko eskaerak aurkezteko: Nafarroako Gobernuak Mexiko Hirian antolatutako enpresa-misioa, gourmet eta bio elikaduraren eta Nafarroako turismoaren sektoreetarako.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, Gizarte Laneko erdi mailako tituludunen 17 lanpostu osagarridun oposizio bidez betetzeko, Iruñeko Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzurako. Argibideak oinarrien inguruan

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Obretarako eta irekitzeko lizentziak apustu establezimenduetarako, joko aretoetarako eta bingoetarako. Tramitazioa etetea

ARAS

Bake epailearen eta haren ordezkoaren kargua hutsik

ARGUEDAS

Alkateordeen izendapena

Akats zuzenketa, 2019ko plantilla organikoaren behin betiko onespenean

BARAÑAIN

Aldaketa, Lagunak Udal Zerbitzuaren ordenantzan eta 2020. urterako prezio publikoak. Behin betiko onespena

CASCANTE

2019ko Plantilla Organikoa. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

EZKURRA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

FUSTIÑANA

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

GARAIOA

Bake epaile titularraren eta haren ordezkoaren karguak hutsik

ITZA

Bake epailearen kargua hutsik

ITZAGAONDOA

Ordenantza, Bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa
eta funtzionamendua arautzen dituena. Behin betiko onespena

Ordenantza, arautzen duena desgaitasuna dutenei aparkatzeko txartelak ematea. Behin betiko onespena

MAÑERU

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

MENDABIA

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

MIRANDA ARGA

Bake epaile titularraren eta haren ordezkoaren karguak hutsik

OROTZ-BETELU

Bake epaile titularraren eta haren ordezkoaren karguak hutsik

IRUÑA

Iruñeko Udaleko Haur Eskolak erakunde autonomoaren 2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

SANTAKARA

Akats zuzenketa, 2020ko plantilla organikoan

SESMA

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

TAFALLA

Dirulaguntzako 1. deialdia: laguntza ekonomikoak emateko, banakako ebaluazioaren araubideari jarraikiz, 2020. urtean gizarte-larrialdiko egoeran dauden Tafallako pertsonei
eta/edo familiei. Laburpena

UHARTE ARAKIL

18/2019 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

VALTIERRA

2020ko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak

11. poligonoko 92. herri-lurzatiaren desafektazioa. Jendaurrean jartzea

VIANA

2020ko tasak eta prezio publikoak

AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIA

Batzarrekideak hautatzeko deialdia

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

2020ko Aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko Plantilla Organikoa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

FUSTIÑANA

Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

MARCILLA

Requerimiento de reclamación