25. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 6a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CASCANTE

2019ko Plantilla Organikoa. Behin betiko onespena

Cascanteko Udalak, 2019ko abenduaren 30ean egin osoko bilkuran, behin betiko onetsi zuen 2019ko Plantilla Organikoa.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 235.2 artikuluan eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuko testu bateginaren 20. artikuluan xedatuari jarraikiz, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira onetsitako plantilla organikoa eta langileen zerrenda. Ohartarazten da errekurtso hauek aurkezten ahal direla plantilla organikoa behin betiko onesteko erabakiaren aurka:

1. Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

2. Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, erabaki hau jakinarazi eta hilabeteko epean.

3. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

Cascanten, 2020ko urtarrilaren 13an.–Alkate udalburua, Alberto Añón Jiménez.

I. ERANSKINA

Funtzionarioak

1.–IDAZKARIA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

A

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%25

Lanaldiaren luzapenekoa

%10

Bateraezintasunekoa

%35

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,58 + %0,58

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,72

EGOERA

Hutsik

2.–KONTU-HARTZAILEA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

B

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%25

Bateraezintasunekoa

%35

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,58 + %0,58

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,57

EGOERA

Betea

3.–ADMINISTRARI-OFIZIALA, DIRUZAINTZAKO EGINKIZUNEKIN

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

C

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%60

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,58 + %0,58

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,36

EGOERA

Betea

4.–ADMINISTRARI-OFIZIALA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

C

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%27,63

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,58 + %0,58

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,36

EGOERA

Hutsik

5.–ADMINISTRARI-OFIZIALA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

C

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%27,63

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,58 + %0,58

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,36

EGOERA

Hutsik

6.–ESKOLA MULTZOKO ESKOLAZAINA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

D

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%25

Mailakoa

%12

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,68 + %0,68

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%2,99

EGOERA

Betea

7.–UDAL AGENTEA, ARGITERIAREN ARDURADUNAREN EGINKIZUNEKIN

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

C

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%25,01

Berariazko osagarria

%45

EGOERA

Betea

8.–UDAL AGENTEA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

C

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%18,8

Berariazko osagarria

%45

EGOERA

Betea

9.–UDAL AGENTEA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

C

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%18,8

Berariazko osagarria

%45

EGOERA

Betea

10.–UDAL AGENTEA, KATASTROKO EGINKIZUNEKIN

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

C

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%18,8

Berariazko osagarria

%45

EGOERA

Betea

11.–UDAL AGENTEA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizioa

MAILA

C

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%18,8

Berariazko osagarria

%45

EGOERA

Hutsik

12.–UDAL AGENTEA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizioa

MAILA

C

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%18,8

Berariazko osagarria

%45

EGOERA

Hutsik

13.–ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA/ITURGINA, OBRETAKO LANTALDEAREN ARDURADUNAREN EGINKIZUNEKIN

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

D

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%47,63

Mailakoa

%12

Lanaldiaren luzapenekoa

%10

Arriskukoa

%5

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,68 + %0,68

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%2,99

EGOERA

Hutsik

Lan-kontratudunak

1.–GARBIKETAKO PEOIA

Lanpostu 1, lanaldiaren %50,94

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

Garbiketako peoia, eraikin eta lokalen garbiketako Nafarroako hitzarmena

EGOERA

Hutsik

2.–GARBIKETAKO PEOIA

Lanpostu 1, lanaldiaren %50,94

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

Garbiketako peoia, eraikin eta lokalen garbiketako Nafarroako hitzarmena

EGOERA

Hutsik

3.–ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA/LOREZAINA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

Lorezaintzako arduraduna edo maisua, lorezaintzako Estatuko hitzarmena

EGOERA

Hutsik

4.–ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

E

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%18,44

Lanaldiaren luzapenekoa

%10

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,78 + %0,78

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,21

EGOERA

Hutsik

5.–ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA/EHORZLEA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

E

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%60

Lanaldiaren luzapenekoa

%10

Arriskukoa

%10

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,78 + %0,78

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,21

EGOERA

Hutsik

6.–TERAPEUTA OKUPAZIONALA

Lanpostu 1 (lanaldiaren %12,56)

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

B

EGOERA

Hutsik

7.–GERIATRIAKO LAGUNTZAILEA

Lanpostu 1 (lanaldiaren %55,68)

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

D

EGOERA

Hutsik

8.–GERIATRIAKO LAGUNTZAILEA

Lanpostu 1 (lanaldiaren %55,68)

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

D

EGOERA

Hutsik

9.–ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

Lanpostu 1

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

MAILA

D

OSAGARRIAK

Lanpostukoa, %33,02

EGOERA

Hutsik

FUNTZIONARIOEN, LAN-KONTRATUDUNEN ETA ADMINISTRAZIO-KONTRATUDUNEN IZENEN ZERRENDA,
2018KO ABENDUAREN 31KOA

Funtzionarioen zerrenda

ADMINISTRARI-OFIZIALA

ANA ISABEL RUPEREZ VAQUERO

FORMA DE ACCESO

OPOSIZIO-LEHIAKETA

Antzinatasuna

2000-02-20

MAILA

C

Gradua

3

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%60

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,58 + %0,58

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,36

EGOERA

Jardunean

UDAL AGENTEA

LUIS M.ª GUARDIA ULLATE

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

2000-10-16

MAILA

C

Gradua

3

OSAGARRIAK

Berariazkoa

%45

Lanpostukoa

%18,8

EGOERA

Jardunean

UDAL AGENTEA, ARGITERIAREN ARDURADUNA

FRANCISCO JAVIER VERA PÉREZ

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

2000-10-16

MAILA

C

Gradua

3

OSAGARRIAK

Berariazkoa

%45

Lanpostukoa

%25,01

EGOERA

Jardunean

ESKOLA MULTZOKO ESKOLAZAINA

MARIO MUÑOZ ROYO

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

2004-04-19

MAILA

D

Gradua

3

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%25

Mailakoa

%12

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,68 + %0,68

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%2,99

EGOERA

Jardunean

UDAL AGENTEA

IGOR GORRINDO GUERRA

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

2008-04-01

MAILA

C

Gradua

2

OSAGARRIAK

Berariazkoa

%45

Lanpostukoa

%18,8

EGOERA

Jardunean

UDAL AGENTEA

FRANCISCO RUIZ HERNÁNDEZ

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

2009-02-02

MAILA

C

Gradua

2

OSAGARRIAK

Berariazkoa

%45

Lanpostukoa

%18,8

EGOERA

Jardunean

KONTU-HARTZAILEA

ELISA GARCÍA LERANOZ

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

1996-10-28

MAILA

B

Gradua

4

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%25

Bateraezintasunekoa

%25

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,58 + %0,58

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,57

EGOERA

Eszedentzian 2013-08-01etik

Bitarteko administrazio-kontratudunen izenen zerrenda

IDAZKARIA

MARÍA TERESA PERALES DIAZ

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

1989-02-01

MAILA

A

Gradua

5

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%25

Lanaldiaren luzapenekoa

%10

Bateraezintasunekoa

%35

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,58 + %0,58

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,72

EGOERA

Jardunean

KONTU-HARTZAILEA

ANA BELÉN LANDA ELIZALDE

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

1996-03-08

MAILA

B

Gradua

4

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%25

Bateraezintasunekoa

%35

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,58 + %0,58

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,72

EGOERA

Jardunean

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA/ITURGINA/OBRETAKO LANTALDEAREN ARDURADUNA

JOSÉ LUIS BALDANTA PETRIRENA

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

2014-03-11

MAILA

D

Gradua

1

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%47,63

Mailakoa

%12

Lanaldiaren luzapenekoa

%10

Arriskukoa

%5

OSAGARRIAK

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,68 + %0,68

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%2,99

EGOERA

Jardunean

UDAL AGENTE LAGUNTZAILEA

DIEGO HEREDIA CANO

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

2010-01-10

MAILA

D

Gradua

2

OSAGARRIAK

Berariazkoa

%45

Lanpostukoa

%18,8

UDAL AGENTE LAGUNTZAILEA

ANTONIO GREGORIO GONZÁLEZ PÉREZ

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

2017-02-01

MAILA

D

Gradua

1

OSAGARRIAK

Berariazkoa

%45

Lanpostukoa

%18,8

ADMINISTRARI-OFIZIALA

AMAYA IGEA GARCÍA

SARBIDEA

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

2014-06-20

MAILA

C

Gradua

1

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%27,63

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

0,58%+0,58%

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,36

ADMINISTRARI-OFIZIALA

EVA HERNÁNDEZ SORIA

FORMA DE ACCESO

Oposizio-lehiaketa

Antzinatasuna

2017-03-21

MAILA

C

Gradua

1

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%27,63

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,58 + %0,58

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,36

Aldi baterako lan-kontratudunen izenen zerrenda

ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA/EHORZLEA

JOSÉ LUIS TORTAJADA FERNÁNDEZ

MAILA

E

Antzinatasuna

1994-02-01

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%60

Lanaldiaren luzapenekoa

%10

Arriskukoa

%10

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,78 + %0,78

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, Foru Dekretua

%3,21

ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA

MARÍA ESTHER MIRAMÓN ARBIOL

MAILA

E

Antzinatasuna

2007-12-01

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%18,44

Lanaldiaren luzapenekoa

%10

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,78 + %0,78

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%3,21

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

MARÍA ÁNGELES PLANILLO VICENTE

MAILA

D

Antzinatasuna

2002-04-20

OSAGARRIAK

Lanpostukoa

%32,53

Ordainsari osagarria, 17/2006 Foru Legea

%0,68 + %0,68

Ordainsari osagarria, lanpostukoa, 19/2008 Foru Dekretua

%2,99

GARBIKETAN ESPEZIALIZATUTAKO PEOIA

MARÍA ÁNGELES MIRAMÓN LEÓN

MAILA

PEOI ESPEZIALIZATUA (LANALDIAREN %50,94)

ERAIKINEN ETA LOKALEN GARBIKETAKO HITZARMENA

Antzinatasuna

2003-04-09

GARBIKETAN ESPEZIALIZATUTAKO PEOIA

MARÍA JOSÉ MORENO MUNARRIZ

MAILA

PEOI ESPEZIALIZATUA (LANALDIAREN %50,94)

ERAIKINEN ETA LOKALEN GARBIKETAKO HITZARMENA

Antzinatasuna

2011-07-19

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

JUAN IGNACIO ALONSO PLANILLO

MAILA

LOREZAINTZAKO ARDURADUNA

LOREZAINTZAKO ESTATUKO HITZARMENA

Antzinatasuna

2006-03-06

TERAPEUTA OKUPAZIONALA

IRENE FELIPE ROYO

MAILA

B (LANALDIAREN %12,55)

Antzinatasuna

2013-12-18

GERIATRIAKO LAGUNTZAILEA

MARÍA INÉS GÓMARA RUÍZ

MAILA

D (LANALDIAREN %55,68)

Antzinatasuna

2013-06-28

GERIATRIAKO LAGUNTZAILEA

ESTHER CASADO MORENO

MAILA

D (LANALDIAREN %55,68)

Antzinatasuna

2014-03-28

L2000322

Iragarkiaren kodea: L2000322