25. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 6a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARGUEDAS

Alkateordeen izendapena

Ikusirik 2019ko ekainaren 15ean eratu zela Arguedasko Udala 2019-2023 legegintzaldirako, eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 46.1 artikuluari jarraikiz.

Aintzat harturik 2020ko urtarrilaren 14an egin osoko bilkuran José María Pardo Ayala alkate udalburu karguaz jabetu zela, Fernando Mendoza Rodríguezek uko egin ondoren, eta uko egite horren berri jaso izanaren erabakia 2019ko abenduaren 30ean egin osoko bilkuran hartu ondoren.

Alkate honek, erabiliz eman zaizkidan eskudantziak, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 21.2 artikuluaren bidez eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 46.1 artikuluaren bidez, Udal honetako alkateorde izendatzen ditut ondoko zinegotzi hauek:

EBAZTEN DU:

Lehena.–Alkateordeak izendatzea ondoko taularen arabera:

Lehen alkateordea: Jose Manuel Domínguez Bronte.

Bigarren alkateordea: M.ª Victoria Sanz Calvo.

Hirugarren alkateordea: M.ª Luz Labiaga Baños.

Bigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialera eta Udalaren osoko bilkurara igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Arguedasen, 2020ko urtarrilaren 16an.–Alkatea, José M.ª Pardo Ayala.

Iragarkiaren kodea: L2000700