25. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 6a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

VIANA

2020ko tasak eta prezio publikoak

Vianako Udalak, 2019ko abenduaren 30ean egin osoko bilkura berezian, ondotik argitaratzen den erabakia hartu zuen, orok jakin dezan:

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean xedatuari jarraikiz, erabaki dira honako tasa eta prezio hauek 2020rako:

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Garajeko plazak saltzea

7.762,35 + BEZa

Garajeko plazak alokatzea

30 euro + BEZa

Udalaren aretoak / eraikin publikoak erabiltzea

39,00 euro

Ezkontzak

39,00 euro

Ezkontzak (erroldatu gabeak)

120,00 euro

Ezkontza Udalaren aretoetan

39,00 euro

San Pedro inguruko parkea erabiltzea

400,00 euro

Mahaia erabiltzea

2,00 euro

Aulkia erabiltzea

0,50 euro

Tapakirik gabeko nitxoa alokatzea (20 urte)

420,00 euro

Nitxo tapakiduna alokatzea (20 urte)

700,00 euro

Nitxo txikia alokatzea (20 urte)

275,00 euro

Panteoia alokatzea (50 urte)

3.000,00 euro

Kuboaren alde bat alokatzea (3 nitxo, 50 urte)

4.200,00 euro

Telebanaketa

30 euro/etxebizitza

Erio mahastia

30 euro/erregua

Erio lehorreko zereala

6 euro/erregua

Erio lehorreko barazkiak

15 euro/erregua

Erio ureztalurra

30 euro/erregua

Erio olibondoak

15 euro/erregua

Erio larreak

3 euro/erregua

Erio erleak

1 euro/erlauntza

LOTEAK

SOTO

LEHENTASUNEZKOA

ZUZENEKOA

1. maila berezia

29,81 euro

59,61 euro

1.

24,09 euro

48,19 euro

LOTEAK

LA GRANJA-LA LASTRA

LEHENTASUNEZKOA

ZUZENEKOA

1.

14,57 euro

29,14 euro

LOTEAK

LEHORREKO ALORRA

LEHENTASUNEZKOA

ZUZENEKOA

1.

5,24 euro

10,47 euro

2.

3,52 euro

7,04 euro

3.

2,34 euro

5,27 euro

HERRI-LURRAK LARREAK

EURO/URTEA

1. Valdebarón, Valdecuevas, Lecinedo (errepidetik gora)

2.437,52 euro

2. Salobre

1.846,76 euro

3. Valderrobles, Dehesa ezk., La peña, Lecinedo (errepidetik behera)

4.139,07 euro

4. El soto

3.002,76 euro

Katastroko ziurtagiria

1,70 euro

Ordainagiri bikoiztuak (kontribuzioa, Erio...)

1,85 euro

Planoak (Casañal)

1,50 euro

Katastroko orri bikoiztuak

1,85 euro

Lurzati zedula

1,30 euro

Pasabideen plaka

20,00 euro

Pasabideak urtebete

80,00 euro

Terrazak (mahai hankabakarrak)

66,00 euro/unitatea

Arbelak

10,00 euro/unitatea

Hizkuntza eskola (Ikasturte guztiko matrikula)

62,00 euro

Hizkuntza eskola (2. hiruhilekoko matrikula)

41,00 euro

Hizkuntza eskola (3. hiruhilekoko matrikula)

21,00 euro

Hiruhilekoa (Hizkuntza Eskola)

102,00 euro

Musika eskola (matrikula)

31,59 euro

Musika eskola (hiruhilekoa, Musika Hizkuntza)

68,28 euro

Musika eskola (hiruhilekoa, Instrumentua)

94,77 euro

Erroldaren eta EJZren ziurtagiriak

1,70 euro

Isun arinak I

40,00 euro

Isun arinak II

70,00 euro

Isun arinak III

100,00 euro

Egungo katastroko planoen kopia, Arau Subsidiarioak, beste batzuk

0,75 euro

DIN A4 papera, alde bat, kopiak

0,30 euro

DIN A4 papera, bi aldeak, kopiak

0,35 euro

DIN A3 papera kopiak

0,35 euro

CDen kopiak, CD bakoitza

6,00 euro

Oposizioetan parte hartzeko proposamen bakoitza

7,20 euro

Arma txartela

3,60 euro

Hirigintzako tasak: antolamendurako plan partzial edo bereziak. Udal planeko aldaketak, plan partzial eta berezietako aldaketak, unitatearen mugaketak, erabilera aldaketak eta xehetasun-azterketak:

  • 5000 m²-ra bitarte: 7,33 euro/100 m² bakoitzeko.
  • 5.000 m²-tik 10.000 m²-ra: 6,63 euro/100 m² bakoitzeko.
  • 10.000 m²-tik 50.000 m²-ra: 5,93 euro/100 m² bakoitzeko.
  • 50.000 m² baino gehiago: 5,17 euro/100 m² bakoitzeko.

Birzatitzeko proiektuen eta kudeaketaren beste figuren tramitazioa:

  • Espediente bakoitza tramitatzea eta ebaztea: 6,94 euro/m² eraikigarria.
  • Kudeaketaren figurak tramitatzea: tarifen %50: 3,47 euro/m² eraikigarria.
  • Urbanizazio proiektuak: proiektuaren zenbatekoaren %1,5.

GUTXIENEKO ESKUBIDEAK

EPIGRAFEA

EUROAK

Udal Planeko aldaketaren tramitazioa, plan partzial edo berezien erredakzioa

1.210,00 euro

Plan partzial edo berezietako aldaketak tramitatzea

1.075,55 euro

Xehetasun-azterketak

556,00 euro

Banantzeak (lurzati bakoitzeko)

130,00 euro

Lerrokaduren azterlanak, unitate-mugaketak, erabileren aldaketak

500,00 euro

Kudeaketako figuren (birzatitzeak...) tramitazioa

1.133,00 euro

Batzarren estatutuak

880,00 euro

Hirigintzako kontsulten tramitazioa

150,00 euro

Ikuskapen eta errekerimenduak

110,00 euro

Urbanizazio proiektuak

420,00 euro

Eremu publikoa obretarako okupatzea

0,16 euro/m² eguna

Banantzeko lizentzia

130,00 euro

Hirigintzako kontsulta

150,00 euro

Etxebizitza berriak

131,60 euro

Birgaitzea, handitzea edo eraberritzea

98,70 euro

Erabilerarik gabeko lokalak (100 m baino gehiagoko azalera, 0,30 euro m² bakoitzeko)

98,70 euro

–Lehen 50 m²-ak

183,60 euro

–51 - 100 m² artean

257,01 euro

–101 - 300 artean

367,15 euro

–301 - 600 artean

550,75 euro

–601 - 1.000 artean

734,30 euro

–1.000 baino gehiago (lehenbiziko 1.000 m²-ak)

734,30 euro

–Gainerakoak, 10 m²-tik

1,83 euro

Lehen aipatutakoaren %50

Gutxieneko eskubideak

927,38 euro

KIROLDEGIA

Dantza modernoa, urteko

80,00 euro

Txiki erritmoak, urteko

80,00 euro

Chikung sendagarria, urteko

120,00 euro

Buztina familian, urteko

30,00 euro

Sukaldaritza familian, urteko

30,00 euro

Ludoteka Eguberrietan eta Aste Santuan

10,00 euro

Ludoteka udan (6,5 ordu) 1-3 urte

50 euro/astea

Ludoteka udan (5 ordu) 1-3 urte

40 euro/astea

Ludoteka udan (3 ordu) 1-3 urte

25 euro/astea

Ludoteka udan, jantoki zerbitzua, 1-3 urte

10 euro/astea

Ludoteka udan (6,5 ordu) 4-10 urte

40 euro/astea

Ludoteka udan (5 ordu) 4-10 urte

30 euro/astea

Ludoteka udan (3 ordu) 4-10 urte

20 euro/astea

Ludotekako jantoki zerbitzua, 4-10 urte

10 euro/astea

Pista alokatzea, erroldatuak, ordubete

15,50 euro

Pista alokatzea, erroldatu gabeak, ordubete

23,50 euro

Pilotalekua alokatzea, erroldatuak, ordubete

8,00 euro

Pilotalekua alokatzea, erroldatu gabeak, ordubete

12,00 euro

Hileko kuota mantentze gimnastika adinekoak-erretirodunak

5,00 euro

Hileko kuota mantentze gimnastika adinekoak-erretiratu gabeak

10,00 euro

Aerodance hiruhilekoa 2 egun astean

66,00 euro

Aerodance hiruhilekoa egun 1 astean

33,00 euro

Zumbako ikastaroa, hiruhilekoa

33,00 euro

Entrenatu lasterka hiruhilekoa egun 1 astean

30,00 euro

Entrenatu lasterka hiruhilekoa 2 egun astean

60,00 euro

Entrenatu lasterka hiruhilekoa egun 1 astean VIA-T bazkidea

27,00 euro

Entrenatu lasterka hiruhilekoa 2 egun astean VIA-T bazkidea

54,00 euro

Uretako jarduerak hiruh. erretirod. egun 1 astean

30,00 euro

Gihar-luzatzeak hiruhilekoa egun 1 astean

40,00 euro

Gihar-luzatzeak hiruhilekoa 2 egun /astean

60,00 euro

Yoga hiruhilekoa 1,15 ordu, egun 1 astean

55,00 euro

Yoga hiruhilekoa ordu 1, egun 1 astean

50,00 euro

Yoga hiruhilekoa 1,15 ordu, 2 egun astean

95,00 euro

Atletismoa haurrentzat, hiruhilekoa 2 egun astean

30,00 euro

Karatea haurrentzat, hiruhilekoa egun 1 astean

48,00 euro

Haurren karatea hiruhilekoa 2 egun/astean

66,00 euro

Irristaketa haurrentzat, egun 1 astean

25,00 euro

Yoga haurrentzat, hiruhilekoa egun 1 astean

25,00 euro

Eskubaloia hiruhilekoa

48,00 euro

Defentsa pertsonaleko ikast. hiruh. 2 egun/hilean

30,00 euro

Osasuna sustatzeko jard. hiruh. egun 1 astean

40,00 euro

Osasuna sustatzeko jard. hiruh. 2 egun astean

60,00 euro

Luzatzeak + yoga, hiruhilekoa 2 egun astean

75,00 euro

Luzatz. + yoga, hiruh. (ordubete) 2 egun astean

70,00 euro

Luzatzeak + yoga, hiruh. (2 ordu) 2 egun astean

115,00 euro

PREZIO PUBLIKOAK TURISMOA ETA KULTURA

Libretoa-Brujas y brujos

6,50 euro

Libretoa-Camino de Santiago-Guía del peregrino

18,00 euro

Zintzilikaria-Kuia

3,00 euro

Zintzilikaria-Maskorra

3,00 euro

Zintzilikaria-Tau

3,00 euro

Svaroski lepokoa

10,00 euro

Maskorra

2,00 euro

Imana

3,00 euro

Imana argazkia

1,00 euro

Txarro handia

25,00 euro

Txarro txikiak

20,00 euro

Libretoa-Leyendas del camino

6,50 euro

Liburua-Doce estudios sobre Navarro Villoslada

6,00 euro

Liburua-Arquitectura de la muerte

3,00 euro

Liburua-Certamen de cuentos

Euro 1,00

Liburua-Cesar Borgia

6,00 euro

Liburua-Guía ilustrada

10,00 euro

Liburua-Historia gráfica de Viana

1,00 euro

Liburua-La banda municipal de Viana

6,00 euro

Liburua-El Príncipe de Viana (Mariona Ibars)

9,00 euro

Liburua-Textos y Pretextos (Pablo Antoñana)

10,00 euro

Liburua-Tres Arzobispos de Viana

9,00 euro

Liburua-Viaje al mundo de las matemáticas

0,50 euro

Liburua-Viana. Sancho el Fuerte argitaletxea

3,00 euro

Liburua-Viana. Panorama aldizkaria

7,20 euro

Liburua-Viana en la vida y obra de Navarro Villoslada

9,00 euro

Libro Negro-Viana ilustrada

1,00 euro

Liburua-“Retazos de Viana” poesia

6,00 euro

Giltzatakoa

3,00 euro

Libretoa-Mapa de Carreteras de España

6,00 euro

Metxeroa

1,50 euro

Libretoa-Miniguía del Camino de Santiago

6,00 euro

Zortziehungarren urteurrenaren zutoihala

12,00 euro

Printzerriaren zutoihala

10,00 euro

Libretoa-Peregrinación jacobea

6,00 euro

Pina

1,50 euro

Donejakue bideko planoa-gidaliburua

3,00 euro

Kodea

0,50 euro

Libretoa-Tarot jacobeo

6,00 euro

Baldosa handia

5,00 euro

Kopak - 12

20,00 euro

Kopak - 6

10,00 euro

Oroipen-txanpona

euro 1,00

Liburua-Catálogo 800 mujeres Vianesas

2,00 euro

Liburua-Viana-Cátedra de patrimonio

5,00 euro

Bisita gidatua gaztelaniaz. Gutxienez 15 lagun. Prezioa bakoitzeko

2,00 euro

Bisita gidatua ingelesez edo frantsesez. Gutxienez 15 lagun. Prezioa bakoitzeko

3,00 euro

Bisita gidatua gaztelaniaz. 15 lagun baino gutxiago. Prezioa taldeko

30,00 euro

Bisita gidatua ingelesez edo frantsesez. 15 lagun baino gutxiago. Prezioa taldeko

45,00 euro

Helduen sarrera

6,00 euro

Haurren sarrera

3,00 euro

Udalak prezio bereziak jar ditzake ikuskizunak ziklo baten barrenean antolatzen direnean. Merkeago jarriko ditu, abonamenduaren bidez, sarrera bat baino gehiago erosten direnean.

Ikuskizunak hitzartuak direnean jarduera horietan diharduten enpresekin, funtzionamendua baimendu daiteke txartelen portzentajearen araubideari jarraikiz. Irabazi-asmoa duten enpresa, entitate edo elkarteek sustatutako kultura ikuskizunen kasuan, modu hitzartuan egin daitezke, baldin ikuskizunak Udalaren kultura programaren osagarritzat hartzen badira. Kasu horietan Udalak lagako dio enpresari edo kolektiboari tokia eta/edo, behar bada, jardueraren kostuaren zati bat, baita txartelak ere. Horiek jarri beharko dituzte sarreren prezioak, Udalarekin hitzartzen duten mugen barrenean. Hala ere, funtzionamendua baimendu daiteke honela: tokiaren alokairua/lagatzearen araubidean gehi txartelen portzentajea, enpresak edo kolektiboak ezartzen dituen prezioen gainean. Organo eskudunari dagokio hori zehaztea. Gainerako kasuetan, organo eskudunari dagokio behin betiko zehaztea aplikatuko den tarifa. Kultura jardueren sustatzaileak edo antolatzaileak ezarriko du haien prezioa, kasu bakoitzean. Horretarako Udalaren aldez aurreko onespena beharko da.

BESTELAKO DIRU-SARRERAK

KOSTUAREN PREZIOA

Adibidez: garajeko agingailua

Adibidez: kaleetako zutoinak

Aditzera ematen da orok jakin dezan. Ohartarazten da ezen, erabaki honen aurka, bide administratiboan behin betikoa baita, errekurtso hauetako bat aurkez daitekeela, hautara:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, ebazpen hau eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita, edo,

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita.

Vianan, 2020ko urtarrilaren 3an.–Alkate udalburua, M.ª Blanca Yolanda González García.

Iragarkiaren kodea: L2000106