25. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 6a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

Aldaketa, Lagunak Udal Zerbitzuaren ordenantzan eta 2020. urterako prezio publikoak. Behin betiko onespena

Barañaingo Udalak, 2019ko urriaren 31n egin osoko bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zuen 2020rako aldaketa, Lagunak Udal Zerbitzuaren prezio publikoetan.

Erabakia argitaratu zen 2019ko 227. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 18an, eta Barañaingo Udalaren ediktuen taulan. Jendaurrean egoteko aldia iraganik inork inolako alegaziorik, kexarik edo oharrik aurkeztu gabe, eta aipatu Foru Legearen 325.1.c) artikuluko aginduak betetzeko, aipatu ordenantzetako aldaketak eta haietan ezarritako tarifak behin betiko onetsitzat jotzen dira, eta haien testu osoa ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan, Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 326. Artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Argitara ematen da, eta ohartarazten, erabaki honen aurka honako errekurtso hauek aurkezten ahal direla:

–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.b) artikuluari jarraikiz, bi hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

Barañainen, 2020ko urtarrilaren 13an.–Alkatea, María Lecumberri Bonilla.

I. ERANSKINA

ALDAKETAK ORDENANTZEN TESTUAN

Ordenantzen testuetan 1. araua aldatzen da 2019koen aldean. Egindako aldaketak eransten dira.

1. araua–9. artikulua

Testu berria:

9. artikulua. Kuota murriztuak izateko baldintzak:

Familia ugariendako %10eko murrizketa gauzatuko da baldin eta eskatzen bada, agiri ofizial baten bidez egiaztatua, eta Lagunak Udal Zerbitzuak baimentzen badu.

1. araua–16. artikulua

Testu berria:

16. artikulua. Abonatuek agiri ofizialen bidez frogatzen badute Nafarroako Foru Komunitatetik kanpora joan behar dutela ikastera, lan egitera edo antzeko zereginetara, bai eta Gizarte Ongizatearen bidez egoera ekonomiko ahula egiaztatzen dutenek ere, eszedentzia eskatzen ahalko dute abonatuaren kuota ez ordaintzeko, eta abonatu izaten jarraituko dute, baina instalazioak erabiltzeko eskubidea galduko dute eszedentziak iraun bitartean. Ez da urtebete baino gutxiago izanen, ezta bost urte baino gehiago ere. Ezin izanen da berriz eszedentziarik eskatu bi urteko epean, azkeneko altatik zenbatzen hasita.

1. araua–22. artikulua

22. artikulua. Gonbidatu-sarreraren prezioa aplikatuko zaie abonatuen udako gonbidapenei. Ezartzen da gehienez ere hiru gonbidatu-sarrera izan daitezkeela 18 urtez gorako abonatu eta denboraldi bakoitzeko.

PREZIO PUBLIKOEN ALDAKETA

Prezio publikoen aldaketak egiten dira honako hauetan: adin tarteetan, udako sarrerei eta abonamenduei eta gizarte ongizateari dagokienez; gonbidatu-sarreren prezio publiko bat ezarri da; futbol sarreretan kategoria bat ezarri da; eta pilotalekuaren alokairu-prezio bat ezarri da taldeko kirol erabilerarako.

ERANSKINA

Prezio publikoak, 1. araua

2019
(euro)

2020
(euro)

PILOTALEKUKO SARRERAK (NEGUA)

Abonatu gabeko erroldatuak

6,00

6,00

Abonatu gabeko erroldatu gabeak

12,00

12,00

Pilotalekuko argia, ordua (abonatu gabeek soilik)

6,50

6,50

TENIS PISTETAKO SARRERAK (NEGUA)

Abonatu gabeko erroldatuak

6,00

6,00

Abonatu gabeko erroldatu gabeak

12,00

12,00

Teniseko argia, ordua (abonatu gabeek soilik)

6,50

6,50

PADEL PISTETAKO SARRERAK (NEGUA)

Abonatu gabeko erroldatuak

6,00

6,00

Abonatu gabeko erroldatu gabeak

12,00

12,00

Padeleko argia, ordua (abonatu gabeek soilik)

6,50

6,50

IGERILEKU ESTALIKO SARRERAK (NEGUA)

Abonatu gabeko erroldatuak

6,00

6,00

Abonatu gabeko erroldatu gabeak

12,00

12,00

BESTE INSTALAZIOETARAKO SARRERAK (NEGUA)

Abonatu gabeko erroldatuak

6,00

6,00

Abonatu gabeko erroldatu gabeak

12,00

12,00

KORTESIAZKO SARRERA

1,00

1,00

GONBIDATU-SARRERA

2,00

UDAKO SARRERAK, ERROLDATUAK

18 urtetik gorakoak

10,00

10,00

14tik 17 urtera bitarte

6,50

10etik 13 urtera bitarte

5,50

2tik 9 urtera bitarte

4,50

2tik 17 urtera bitarte

6,50

UDAKO SARRERAK ERROLDATU GABEENDAKO

18 urtetik gorakoak

18,00

18,00

14tik 17 urtera bitarte

15,00

10etik 13 urtera bitarte

12,00

2tik 9 urtera bitarte

9,00

2tik 17 urtera bitarte

15,00

ZAINTZAILEEN ABONAMENDUAK

Hilabetekoa

75,00

75,00

Hilabete erdikoa

40,00

40,00

GIZARTE ONGIZATEKO UDAKO ABONAMENDUAK (HILABETEA)

65 urtetik gora

30,60

18tik 64 urtera bitarte

61,10

2tik 17 urtera bitarte

40,75

18 urtetik gorakoak

61,10

14tik 17 urtera bitarte

40,75

10etik 13 urtera bitarte

27,50

2tik 9 urtera bitarte

15,25

GIZARTE ONGIZATEKO ABONAMENDUAK (NEGUA)

65 urtetik gora

50,00

18tik 64 urtera bitarte

100,00

2tik 17 urtera bitarte

60,00

18 urtetik gorakoak

100,00

14tik 17 urtera bitarte

60,00

10etik 13 urtera bitarte

45,00

2tik 9 urtera bitarte

25,00

KIROL KUOTA BATERATUA

152,00

152,00

ABONATUEN KUOTAK hilabetean

18 urtetik gorakoak

15,10

15,10

14tik 17 urtera bitarte

8,70

8,70

10etik 13 urtera bitarte

5,90

5,90

2tik 9 urtera bitarte

3,00

3,00

65 urtetik gorakoak (familia unitateko per capita errenta < LGS)

10,00

10,00

Desgaitasuna dutenak >%50

6,75

6,75

KIDETZE-KUOTA, ERROLDATUAK

Normala

270,00

270,00

Abonatu berriak, 65 urtetik gora (familia unitateko per capita errenta < LGS)

135,00

135,00

Desgaitasuna dutenak >%50

135,00

135,00

KIDETZE-KUOTA, ERROLDATU GABEAK

Normala

378,00

378,00

KANPAINA BEREZIKO BAZKIDETZE KUOTA

125,00

125,00

TAKILLAK (URTEKOA)

40,00

40,00

Takillako giltzaren kopia

9,00

9,00

UDAKO ABONAMENDUAK (HILEKOA, ERROLDATUAK)

18 urtetik gorakoak

125,00

125,00

2tik 17 urtera bitarte

71,00

14tik 17 urtera bitarte

71,00

10etik 13 urtera bitarte

60,50

2tik 9 urtera bitarte

50,00

65 urtetik gorakoak (familia unitateko per capita errenta < LGS) eta desgaitasuna dutenak.

75,00

75,00

UDAKO ABONAMENDUAK (HILEKOA, ERROLDATU GABEAK)

18 urtetik gorakoak

260,00

260,00

2tik 17 urtera bitarte

130,00

14tik 17 urtera bitarte

130,00

10etik 13 urtera bitarte

110,00

2tik 9 urtera bitarte

90,00

UDAKO ABONAMENDUAK (HILABETE ERDIA, ERROLDATUAK)

18 urtetik gorakoak

70,00

70,00

2tik 17 urtera bitarte

45,00

14tik 17 urtera bitarte

45,00

10etik 13 urtera bitarte

40,00

2tik 9 urtera bitarte

35,00

65 urtetik gorakoak (familia unitateko per capita errenta < LGS) eta desgaitasuna dutenak.

40,00

40,00

UDAKO ABONAMENDUAK (HILABETE ERDIA, ERROLDATU GABEAK)

18 urtetik gorakoak

130,00

130,00

2tik 17 urtera bitarte

65,00

14tik 17 urtera bitarte

65,00

10etik 13 urtera bitarte

55,00

2tik 9 urtera bitarte

45,00

GIMNASIOKO ABONAMENDUA URTEAN (URTARRILAREN 1ETIK ABENDUAREN 31 ARTE)

16tik 64 urtera bitarte

Ordutegi osoa

120,00

120,00

16tik 64 urtera bitarte

Goizeko ordutegia

90,00

90,00

65 urtetik gora

Ordutegi osoa

80,00

80,00

65 urtetik gora

Goizeko ordutegia

60,00

60,00

Desgaitasuna dutenak >%50

Ordutegi osoa

60,00

60,00

Desgaitasuna dutenak >%50

Goizeko ordutegia

39,50

39,50

16tik 64 urtera bitarte

10 saioko bonua

61,00

61,00

65 urtetik gora

10 saioko bonua

31,50

31,50

Desgaitasuna dutenak >%50

10 saioko bonua

31,50

31,50

PUBLIZITATE EGONKORRA (3 x 1 metro)

Denboraldi baterako kontratua

300,00

300,00

Hiru denboralditarako kontratua (denboraldiko)

250,00

250,00

Bost denboralditarako kontratua (denboraldiko)

150,00

150,00

KIROL ESPAZIOEN ALOKAIRUA

Futbol 11ko zelaia, saio/partida

90,00

90,00

Futbol 8ko zelaia, saio/partida

65,00

65,00

Pilotalekua, egun osoa, erabilera berezietarako

635,00

635,00

Pilotalekua, egun erdia, erabilera berezietarako

320,00

320,00

Hockey/eskubaloi pista, saioa/partida

65,00

65,00

Gehigarria argiagatik futbol/hockey/eskubaloia

21,00

21,00

Igerileku estaliaren alokairua kale/ordu bat

65,00

65,00

Pilotalekuaren alokairua, taldeko kirola egiteko

35,00

Kiroldegiaren alokairua, kirola egiteko

35,00

35,00

Kiroldegia, egun osoa, aparteko erabileretarako

635,00

635,00

Kiroldegia, egun erdia, aparteko erabileretarako

320,00

320,00

Irristaketa pistaren alokairua, egun osoa, aparteko erabileretarako

618,00

618,00

Irristaketa pistaren alokairua, egun erdia, aparteko erabileretarako

309,00

309,00

EGUR/IKATZ FARDELA

5,00

5,00

Prezio publikoak, 2. araua

2019
(euro)

2020
(euro)

TENIS IKASTAROAK (8 ordu)

Abonatuak

42,95

42,95

Abonatu gabeko erroldatuak

56,65

56,65

IGERIKETA IKASTAROAK (8 ordu)

Abonatuak

39,00

39,00

Abonatu gabeko erroldatuak

64,00

64,00

PADEL IKASTAROAK (8 ordu)

Abonatuak

60,00

60,00

Abonatu gabeko erroldatuak

75,00

75,00

GAINERAKO IKASTAROAK, GEHIENEZ 20 LAGUNEKO TALDEAK

(32 ordu/lauhilekoa)

Abonatuak

140,60

140,60

Abonatu gabeko erroldatuak

175,10

175,10

GAINERAKO IKASTAROAK, 30 LAGUNEKO TALDEAK (32 ordu/lauhilekoa)

Abonatuak

105,45

105,45

Abonatu gabeko erroldatuak

131,32

131,32

GAINERAKO IKASTAROAK, 20 LAGUNEKO TALDEAK (16 ordu/lauhilekoa)

Abonatuak

70,30

70,30

Abonatu gabeko erroldatuak

87,55

87,55

GAINERAKO IKASTAROAK, 30 LAGUNEKO TALDEAK (16 ordu/lauhilekoa)

Abonatuak

52,72

52,72

Abonatu gabeko erroldatuak

65,66

65,66

FUTBOL PARTIDETAKO SARRERAK

Hirugarren maila

10,00

10,00

Erkidego mailakoa/Lehentasunezkoa

8,00

8,00

Gazteen ohorezko maila

5,00

5,00

MENDIRAKO AUTOBUSA ABONATUENDAKO

18 urtetik gora, goizeko irteera

7,00

7,00

15etik 17 urtera bitarte, goizeko irteera

5,00

5,00

14 urtera arte, goizeko irteera

2,00

2,00

18 urtetik gora, egun pasa

9,00

9,00

15etik 17 urtera bitarte, egun pasa

6,00

6,00

14 urtera arte, egun pasa

4,00

4,00

MENDIRAKO AUTOBUSA ABONATU GABEENDAKO

18 urtetik gora, goizeko irteera

15,00

15,00

15etik 17 urtera bitarte, goizeko irteera

9,00

9,00

14 urtera arte, goizeko irteera

6,00

6,00

18 urtetik gora, egun pasa

17,00

17,00

15etik 17 urtera bitarte, egun pasa

12,00

12,00

14 urtera arte, egun pasa

8,00

8,00

Prezio publikoak, 3. araua

2019
(euro)

2020
(euro)

AGIRIEN FOTOKOPIAK PARTIKULARRENDAKO

Din A-4 tamainako kopia

0,22

0,22

Din A-3 tamainako kopia

0,53

0,53

LANPOSTUAK BETETZEKO DEIALDIEN TRAMITAZIOA

Erdi edo goi mailako titulazioa eskatzen duten lanpostuetarako

20,00

20,00

Gainerako lanpostuetarako

10,00

10,00

KARNETAK EGITEA

Abonatu berriak eta berritzeak

3,50

3,50

Karneta berriz luzatzea, galdu ondoan

7,00

7,00

ABONATU GABEEN LIZENTZIEN TRAMITAZIOA

Erroldatua

10,00

10,00

Erroldatu gabea

15,00

15,00

Prezio publikoak, 4. araua

2019
(euro)

2020
(euro)

Nafarroako klubetako kirolari federatuek patinodromoa erabiltzea, eguna/pertsona

1,50

1,50

Nafarroatik kanpoko klubetako kirolari federatuek patinodromoa erabiltzea, eguna/pertsona

3,09

3,09

Pista egun osorako alokatzea

618,00

618,00

Pista egun erdirako alokatzea

309,00

309,00

Iragarkiaren kodea: L2000571