220. ALDIZKARIA - 2019ko azaroaren 7a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

259/2019 Foru Dekretua, urriaren 30ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

260/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Nafarroako Berdintasunerako Institutua erakunde autonomoaren estatutuak onesten dituena.

261/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutua erakunde autonomoa sortu eta haren estatutuak onesten dituena.

262/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

263/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

264/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, zeinaren bidez ezartzen baita Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren egitura organikoa.

265/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, zeinaren bidez ezartzen baita Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuaren egitura organikoa.

266/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

267/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

268/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Eskubide Sozialetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

269/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Osasun Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

270/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuak, irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsiak, aldatzen dituena.

271/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Herritarrekiko Harremanetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

272/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

273/2019 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, zeinaren bidez ezartzen baita Kultura eta Kirol Departamentuaren egitura organikoa.

1.1.3. Foru Aginduak

17/2019 FORU AGINDUA, urriaren 25ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, etxebizitza arloko jarduketa babesgarriei 2020an aplikatuko zaizkien moduluak ezartzen dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

3432E/2019 EBAZPENA, urriaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialista (APTE) izateko 4 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1.7. BESTELAKOAK

239/2019 FORU AGINDUA, ekainaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita jabeen erkidego hauetarako esku-hartze orokorreko proiektua: Alesbes kalea 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 (Orvina II), Zildotz kalea 1 eta Miravalles kalea 8 (Orvina III), Txantrea auzoan (Iruña, 5. eremua).

241/2019 FORU AGINDUA, ekainaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita jabeen erkidego hauetarako esku-hartze orokorreko proiektua: Atarrabiako etorbidea 16A, 16B, 16C, 18A, 18B, 18C, 20A, 20B, 20C, 22A eta 22B, Txantrea auzoan (Iruña).

2803/2019 EBAZPENA, urriaren 2koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako erakunde sindikalen funtzionamendu gastuak konpentsatzen dituena, alde batera utzita unibertsitateaz kanpoko irakasleen arlokoak eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak.

72/2019 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Erronkariko balorazio txostena onesten duena.

73/2019 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Aurizko balorazio txostena onesten duena.

41/2019 EBAZPENA, urriaren 23koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, “Lodosako jarduera ekonomikoen eremua” izeneko proiektuaren okupazio aurreko aktak egiteko deitzen duena.

411/2019 EBAZPENA, urriaren 28koa, Nekazaritzako Ustiategien eta Elikagaien Sustapenerako Zerbitzuko zuzendari nagusiak emana, Landa Garapeneko zuzendari nagusiaren eskuordetzea erabiliz nekazaritzako ustiategien titularren edo/eta bazkideen katalogazioa onesten duena, hots, ogibide nagusia nekazaritza dutenena, nekazari profesionalena eta nekazaritzako profesionalena, baita lehentasunezkoak diren nekazaritzako ustiategien katalogazioa ere.

156E/2019 EBAZPENA, urriaren 23koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Zangoza-Oibar-Kaseda elkarrekin lotzeko kanalizazio proiekturako, Zangozako, Oibarko eta Kasedako udal-mugarteetan. Sustatzailea Nasertic da.

312E/2019 EBAZPENA, urriaren 22koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Arangurengo udal-mugartean dagoen hondakinak kudeatzeko instalazio baten ingurumen baimen integratua eguneratzen duena; horren ondorioz, instalazioak eta jarduerak berak instalazio horren ingurumen baimen integratua emateko eta aldatzeko lehendik tramitatutako espedienteetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta, horiez gainera, ebazpen honen eranskinetan jasotako baldintzak eta neurriak. Instalazioaren titularra Agustin Asenjo Guillen da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berraztertzeko espedientea, Wisco Española SAk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berraztertzeko espedientea, Graftech Iberica SLk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berraztertzeko espedientea, Kemira Ibérica SA pertsona bakarreko sozietateak sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

Herri-lurzati baten aprobetxamendua enkante publikoan

ALLO

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ALTSASU

Laburpena, memoria historikoaren arloan ikerlan bat egiteko Altsasuko Udalak emango duen beka eskuratzeko prozesua arautzen duten oinarriena

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARIA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARROITZ

2020rako karga-tasak, tasak eta prezioak

CORTES

2019ko 6., 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ELGORRIAGA

UN-2 unitatearen konpentsazio batzordearen estatutuak.
Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Jarduera-lizentzia. Baimena

LAKUNTZA

UE 3. unitatea birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

LARRAGA

Soberako lurzatien kalifikazioa, gero saltzeko.
Hasierako onespena

LARRAUN

2019ko aurrekontuaren 2. eta 3. aldaketak.
Hasierako onespena

LERIN

Jarduera-lizentzia. Baimena

MARAÑÓN

2020ko ekitaldiko karga-tasak

METAUTEN

Udalbatzako kideen ordainsariak 2020rako

MUES

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

MURCHANTE

Zerga kontrolerako plana 2019-2022 urteetarako

MURILLO EL CUENDE

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

NABASKOZE

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

ODIETA

Hirigintzako lizentziak emateko eskumenak, Erripako Kontzejuak Odietako Udalari eskuordetuak, onartzea

ERRIBERRI

Aldaketa 2020rako tasa eta prezio publikoen tarifetan
eta zerga-tasetan. Hasierako onespena

ORKOIEN

8/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

9/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

RIBAFORADA

Ekonomia-jardueren gaineko 2019ko zerga borondatez ordaintzeko epea

ERRONKARI

Hiri-jarduketarako plan berezia, hirigintzako araudi partikularreko 72. eta 81. artikuluak aldatzeko. Hasierako onespena

UKAR

2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

DEIERRI

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko ordenantzetan.
Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako ordenantza.
Akats zuzenketa

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

Okupatzea eta zortasuna ezartzea linea elektrikoa eraikitzeko. Hasierako onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Mankomunitateko buruaren eginkizunak buruordearen
esku uztea

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

CASCANTE

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de resolución de Alcaldía

Notificación de resolución de Alcaldía

Notificación de resolución de Alcaldía

Notificación de resolución de Alcaldía

Notificación de resolución de Alcaldía