148. ALDIZKARIA - 2015eko uztailaren 31

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

42/2015 FORU DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuak onetsi zuen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

358/2015 FORU AGINDUA, ekainaren 19koa, Gizarte Politiketako kontseilariak emana, Teresa Hualde Manso andrea, Nafarroako Kontsumoko Arbitraje Batzordeko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu, eta María Antonia Sesma Vea andrea Nafarroako Kontsumoko Arbitraje Batzordeko buru izendatzen duena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

625/2015 EBAZPENA, uztailaren 20koa, Lurraldearen Antolamenduaren, Mugikortasunaren eta Etxebizitzaren zuzendari nagusiak emana, “Erripagaña” Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientea onesten duena. Espedienteak Iruñeko H-2.3.1, H-2.3.2 eta H-2.3.3 lurzatiak ukitzen ditu, eta I. Banaketa eremuaren Konpentsazio Batzordeak sustatu du.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

386/2015 EBAZPENA, uztailaren 22koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, irakaskuntzako erdi eta goi mailetarako 2014-2015 ikasturteko beka eta laguntzen deialdi orokorra behin betiko ebazten duena.

1.7. BESTELAKOAK

220/2015 EBAZPENA, ekainaren 12koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, Abaurrepeko (Nafarroa) San Martin parrokia eliza izeneko monumentua ondasun inbentariatu deklaratzen duena.

221/2015 EBAZPENA, ekainaren 12koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, Gerezko (Nafarroa) San Sebastian eliza izeneko monumentua ondasun inbentariatu deklaratzen duena.

253/2015 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Giza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, “Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleen ohitura eta balioen garapen mailarako adierazleen sistema” argitaratzea onesten duena.

EKONOMIA, OGASUN, INDUSTRIA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

METAUTEN

Administrari-ofizial izateko lanpostua betetzeko oposizio-lehiaketa. Deialdia

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AIEGI

Udalaren mahaiak eta aulkiak maileguan ematea arautzen duen udal ordenantza. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Eskumenak Tokiko Gobernu Batzarraren esku uztea

Alkateordeen izendapena

BARILLAS

Udal ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

(20150484) Ebazpena: Tokiko Gobernu Batzarra

BURLATA

Gizarte gaien arloan eskudantziak bertze baten esku uztea

CADREITA

Udal ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

CAPARROSO

Aldaketa, Lizentziak eman, hirigintzan bertzelako jarduketak egin eta kontrolatzeko administrazio jarduerak egiteko tasak eta irekitzeko lizentziak eman edo kontrolatzeko administrazio jarduerak egiteko tasak arautzen dituzten ordenantza fiskaletan. Behin betiko onespena

LIZARRA

Alkatetzaren dekretua. Alkateordeen izendapena

Alkatetzaren dekretua

EZKAROZE

Udal Planeko (U.E.-2.1) determinazio xehakatuen aldaketa.
Behin betiko onespena

GARINOAIN

Alkatetzaren eginkizunak beste baten esku uztea

UHARTE

2. poligonoko 271 eta 1278. lurzatien xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

IRURTZUN

Irurtzungo Udalaren Hirigintza Planeko hirigintza araudia
eta planaren aldaketak

LEKUNBERRI

2015eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

LODOSA

Udalkideen ordainsariak eta bilkura-sariak

LONGIDA

Aldaketa, Longidako eraikuntzaren eta urbanizazioaren gaineko udal ordenantzan. Behin betiko onespena

LOS ARCOS

1. aldaketa 2015eko aurrekontuan. Hasierako onespena

MONTEAGUDO

Udal ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

MORENTIN

Udal ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

MURUGARREN

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

OLAZTI

Alkateordeen izendapena

OLTZA ZENDEA

Tokiko Gobernu Batzarreko kideen izendapena

ORKOIEN

Ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

PIEDRAMILLERA

Ordenantza, Udalaren eskumeneko landabideen erabilera arautzen duena

RIBAFORADA

Gobernu Batzarraren izendapena eta eskuordetza

TAFALLA

Alkatetzaren dekretua

TUTERA

Enplegua sustatzeko laguntzen deialdia arautzen duten oinarriak, 2014ko urriaren 1etik 2015eko irailaren 30era  arte gauzaturiko kontratuentzat. Onespena

Alkatetzaren 21/2015 Dekretua, ekainaren 26koa

TULEBRAS

Udal ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

ALESBES

0-3 urtekoendako Haur Eskola arautzen duen ordenantzaren aldaketa. Behin betiko onespena

DEIERRI

Udal Plan Orokorra

BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Deialdia, hondakinak kudeatzeko teknikari izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko. Izendapena

NOAIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza, Alokairu sozialeko bi etxebizitzak esleitzeko irizpideak eta haien funtzionamendu eta erabilera arauak ezartzen dituena. Behin betiko onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA
(FAMILIA EPAITEGIA)

Ediktua. 920/2014 prozedura

Ediktua. 968/2014 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 28/2015 ofiziozko prozedura

Jakinarazpen ediktua
Kaleratzeak/Kargu-uzteak oro har, 913/2014 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 866/2013 prozedura arrunta

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

MONREAL

Multa de tráfico

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de resolución

VALLE DE EGÜÉS

Notificación de expediente de baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE CASCANTE

Junta General Ordinaria

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA

Creación de ficheros de titularidad pública