140. ALDIZKARIA - 2015eko uztailaren 21a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1543/2015 EBAZPENA, ekainaren 12koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, baimena ematen duena Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 2ko 1404/2015 Ebazpenean atzemandako akatsa zuzentzeko.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

EBAZPENA, 2015eko maiatzaren 25ekoa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako errepideko bidaiari-garraioaren sektorerako hitzarmen kolektiboaren testua erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

238/2015 EBAZPENA, ekainaren 9koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, “Creanavarra” diseinuko goi mailako ikastetxe pribatu baimenduak proposatutako aukerako irakasgaiak onesten dituena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTZIN

1. poligonoko 117. lurzatiaren xehetasun azterlana
Behin betiko onespena

AIEGI

Alkatea ordeztea

CORTES

7., 8. eta 9. aldaketak 2015eko aurrekontuan
Behin betiko onespena

Burutzen eskuordetzea Informazio batzordeak

EZKAROZE

Ezkarozeko U.E 2.1 unitatea borondatez birzatitzeko proiektua
eta horren hirigintza hitzarmena. Behin betiko onespena

GERENDIAIN

2015eko aurrekontua. Hasierako onespena

LERGA

Alkateordearen izendapena

LEDEA

Alkateordeen izendapena

Plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

OLAZTI

Alkatearen dedikazioa eta ordainsaria

IRUÑA

Oztopo arkitektonikoak kentzeko plan berezia,
Zangoza kaleko 21-23an. Hasierako onespena

PUIU

Aldaketa xehakatua Udal Planean. Hasierako onespena

Puiuko herrilurrak desafektatzeko eta kostu bidez
okupatzeko administrazio baldintzen agiria. Onespena

TIRAPU

Alkateordearen izendapena

ULTZAMA

1. aldaketa 2015eko aurrekontuan. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Udalkideen dedikazioa eta ordainsariak

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

Lanbide birkualifikazioaren programan arautzen den diru-laguntza emateko ebazpena

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2015-O-677

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

AGOIZKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
2. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 693/2014 hipoteka-betearazpena

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 5. EPAITEGIA

67/2014 hitzezko judizioa

409/2011 prozedura arrunta

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 7. EPAITEGIA

Ediktua. 215/2015 hipoteka-betearazpena

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 8. EPAITEGIA

Ediktua. 652/2014 familia-prozedura

Ediktua. 933/2014 familia-prozedura

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. 6979/2014 falta-judizioa

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 3. EPAITEGIA

6964/2014 falta-judizioa

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 214/2014 prozedura

Jakinarazpen ediktua. Lan baldintzen funtsezko aldaketa, 136/2015

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 711/2014 prozedura arrunta

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 96/2015 prozedura

BILBOKO LAN ARLOKO 7. EPAITEGIA

Ediktua. 323/2015 G.S. gainerakoak

ZARAGOZAKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Ediktua. 122/2014 prozedura arrunta

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

ANSOÁIN

Notificación de resolución sancionadora

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación de imposición de sanciones de expedientes

Notificación de resolución de recurso de reposición

IRUÑA

Ebazpenaren jakinarazpena

PERALTA

Negociado de Orden Público