155. ALDIZKARIA - 2007ko abenduaren 14a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

ERABAKIA, 2007ko azaroaren 26koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Departamentuarteko Batzordea sortzen duena Petilla de Aragongo araubide berezia eguneratzeko.

1.1.4. Ebazpenak

952/2007 EBAZPENA, azaroaren 28koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko herrietako 2008ko jaiegun ordainduak, errekuperatu behar ez direnak, ezartzen dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

411/2007 FORU AGINDUA, azaroaren 28koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, Javier Angel López de Dicastillo Nafarroako Estatistika Kontseiluko kide izendatzen duena, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren ordezkari.

222/2007 EBAZPENA, irailaren 23koa, Nafarroako Larrialdietako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, José Manuel García Arguiñano, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Langileriaren Kudeaketarako Unitateko burua, kargutik kentzen duena eta emandako zerbitzuak eskertzen dizkiona.

223/2007 EBAZPENA, irailaren 23koa, Nafarroako Larrialdietako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Yolanda Núñez Rosón Nafarroako Larrialdietako Agentziako Langileriaren Kudeaketarako Unitateko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

185/2007 EBAZPENA, urriaren 18koa, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zerbitzuko suhiltzaile kabo izateko 20 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak azaroaren 26ko 3826/2007 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko erdi mailako tituludun izateko 5 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bereziaren bidez betetzeko.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

340/2007 FORU AGINDUA, azaroaren 22koa, Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentuko kontseilariak emana, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan kontseilariaren 1999ko martxoaren 4ko Foru Agindua indargabetzen duena. Foru agindu hark jarduera ekonomiko gainerakorrek eta garapen eta enplegurako toki ekimenek Nafarroan sustatutako enplegurako laguntzak arautu zituen.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

750/2007 EBAZPENA, urriaren 10ekoa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Liebherr Industrias Metálicas, S.A."enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 77/2007).

1.3.6. Beste batzuk

480/2007 FORU AGINDUA, azaroaren 5ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena Tafallako udal mugapean zukuak, nektar-edariak eta freskagarriak prestatzeko. Jardueraren titularra Bebidas Pepsico, S.L. da.

76/2007 FORU AGINDUA, azaroaren 23koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Fiteroko Udal Plana 1. poligonoko 354. lurzatian, 2. poligonoko 1489. lurzatian eta 3. poligonoko 1316. lurzatian aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betiko onesten duena.

77/2007 FORU AGINDUA, azaroaren 23koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Erroibarko Udal Plana Erroko UE-15 unitatean aldatzeko espedientea, Anizpe Promociones, S.L. enpresak sustatua, behin betikoz onesten duena.

329/2007 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, Noain-Elortzibarko Udalaren "Julián Gayarre" Musika Eskolaren baimena aldatzen duena, espezialitate gehiago eskaintzeko.

2369/2007 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena Noaingo udal mugapean irina egiteko. Jardueraren titularra Harivasa 2000, S.A. da.

409/2007 EBAZPENA, azaroaren 16koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Zizur Zendeako udal mugapeko Paternaingo industrialdeko 11. lurzatian txatarra eta metalezko hondakinak bildu eta kudeatzeko proiektuaren Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioa ez egitea erabakitzen duena. Proiektua Metalnofer, S.L.k sustatu du.

424/2007 EBAZPENA, azaroaren 21ekoa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona Artabiako legar-hobi ohia, Allingo udal mugapeko 10. poligonoko 151. lurzatian dagoena, egokitzeko proiektuari. Obras Especiales Navarra, S.A.k sustatu du.

430/2007 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, zenbait baldintzarekin, 13,2 kV-ko aireko linea elektriko bat instalatzeko, Uharte-Egues 3. linea luzatuz eta Cordovilla-Mutiloa 9. linearekin lotuz. Sustatzailea Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. da.

2243/2007 EBAZPENA, azaroaren 8koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena Oltza-Ororbiako udal mugapean motelgailuak fabrikatzeko. Jardueraren titularra KYB Suspensions Europe, S.A. da.

2250/2007 EBAZPENA, azaroaren 8koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena Tafallako udal mugapean burdinazko metalak galdatzeko. Jardueraren titularra Victorio Luzuriaga-Tafalla, S.A da.

2251/2007 EBAZPENA, azaroaren 8koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena Andosillako udal mugapean 3. kategoriako abere-azpiproduktuak eraldatzeko. Jardueraren titularra Grasas Marín Navarra, S.L. da.

2252/2007 EBAZPENA, azaroaren 8koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena Azkoiengo udal mugapean zerri-ustiategi bat jartzeko (gizendegia). Jardueraren titularra Agropecuarias Peralta, S.L. da.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkiak.

IRAGARKIA

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA. Ingurumen baimen integratuaren eta Ingurumen eraginaren adierazpenaren eskaera, Agroporc Alesvesek egina.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

IRUÑA

Iruñeko Udalaren bulegoetako lanegunen eta egun baliogabeen 2008. urteko egutegia

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

Musika Eskolako tronboi espezialitateko irakasle izateko lanpostua. Izendapena eta esleipena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
AGOITZ

Aldaketa 2007ko plantilla organikoan

AURITZ

Plantilla organikoaren behin betiko onespena

ENERITZ

2008ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

MARTZILLA

Deialdi murriztua, administrari laguntzailearen lanposturako izendatutako D mailako funtzionarientzat, administrari-ofizial izateko lanpostu bat betetzeko

IRUÑA

Deialdia, Nekazaritzako ingeniari teknikoendako lanpostu bat oposizio bidez betetzeko. Bete gabe deklaratzea

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoaren hasierako onespena

ARRATOZ UR MANKOMUNITATEA

2008rako plantilla organikoa

ITZAGA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa 2007ko plantilla organikoan

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
ARANGUREN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

LESAKA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ARROITZ

2007ko aurrekontuko 2. aldaketa. Behin betiko onespena

BAZTAN

Aldaketak 2007ko aurrekontuan. Hasierako onespena

GARINOAIN

2007ko aurrekontua. Behin betiko onespena

AZKOIEN

Aldaketa 2007ko aurrekontuan. Hasierako onespena

TAFALLA

Aurrekontuetako aldaketa. Hasierako onespena

Aurrekontuetako aldaketa. Hasierako onespena

Aurrekontuetako aldaketa. Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

2008ko aurrekontuen behin betiko onespena

ARRATOZ UR MANKOMUNITATEA

2008ko aurrekontuak. Hasierako onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2007ko aurrekontu orokorreko 4. aldaketa behin betikoz onetsirik

2.3.5. Beste batzuk
ARANGUREN

Lurraren gaineko kontribuzioa, 2007ko bigarren seihilekoa. Telebanaketa eta Internet, 2007. urtea

BAZTAN

Exekuzio unitate baten mugapena eta xehetasun azterlana. Hasierako onespena

CORTES

Herri larreetako loteen esleipenerako eskabideak egiteko epea zabalik, Cortesen, lurzatien berrantolamenduaren ondoriozko lurzatiak hartzeko

ELGORRIAGA

Inbentarioaren urteko zuzenketa

FONTELLAS

Birzatiketa proiektua. Behin betiko onespena

ITZAGAONDOA

Belarren aprobetxamendua, zortzi urtekoa, eskatzeko epea irekirik

LEITZA

Leitzako Udal Planeko U.R.2ari dagokion borondatezko birzatiketa proiektuaren testu bategina eta aldaketa. Hasierako onespena

IRUÑA

Lehentasunez Esku-hartzeko 7. Eremua mugatzeko agiria (Jarauta-Descalzos-Ingurubideko pasealekua). Behin betiko onespena

Agindua ematea, Iruñeko Udaleko Haur Eskolen Erakunde

VALTIERRA

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

Información pública del Proyecto 12/03 construcción de las presas de cola en los ríos Urrobi e Irati, del embalse de Itoiz, TT.MM de Valle de Arce y Oroz-Betelu (Navarra), de su estudio de efectos ambientales y de los bienes y derechos afectados

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

NOTA-ANUNCIO

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

Edicto cedula notificación general

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona (Juzgado de Familia)

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Siete de Pamplona

Cedula de notificación

Juzgado de Instrucción número Dos de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Cuatro de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tafalla

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de citación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

ANSOAIN

Notificación de propuestas de resolución

ARANGUREN

Notificación de bajas por caducidad en Padrón municipal de habitantes

BARAÑAIN

Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes

BUÑUEL

Notificación de bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes, de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente

ESTELLA

Notificación de sanción

Notificación de denuncia

LARRAGA

EDICTO

MENDIGORRIA

Notificación de Propuesta de Resolución

PAMPLONA

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Notificación de requerimientos

Notificación de resoluciones

Imposición de 5.ª multa coercitiva, por falta de ejecución de obras requeridas a edifico de Estafeta número 45

Recursos de reposición

Denegación tarjeta de estacionamiento persona con discapacidad

Denegación tarjetas de residente

Anulación tarjetas de residente

Imposición de sanciones de ordenanzas municipales

Imposición de sanciones de Ordenanzas municipales

TUDELA

Notificación de iniciación de expediente sancionador

Notificación de denuncia

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto sobre notificación a deudores

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE CASCANTE SINDICATO DE RIEGOS

Acuerdo de la Junta de Gobierno