100. ALDIZKARIA - 2006ko abuztuaren 21a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.4. Ebazpenak

731/2006 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2006-2007 ikasturtean Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialaren antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak onesten dituena.

732/2006 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2006-2007 ikasturtean Iruña eta Tuterako Hizkuntza Eskola Ofizialen antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak onesten dituena.

793/2006 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako eskualdeetan behin betiko destinoa izanik Hezkuntza Departamentuan funtzionario lanetan ari diren zaintzaileen barne mugikortasunerako prozedurarako jarraibideak onesten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Ospitaleko Nefrologiako barrutiko sendagile espezialista izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Digestio Aparatuko barrutiko sendagile espezialista izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Ospitaleko Pediatriako barrutiko sendagile espezialista izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Nafarroako Comptos Ganberako legelari izateko bi lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Behin-behineko izendapena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.2. Kontratazio administratiboa

253/2006 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, "Olloko lurzati berrantolamenduaren eremuko bide eta hustubideen sarea" izeneko proiektuko obrak esleitzen dituena.

690/2006 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Ave María Patxi Larrainzar" ikastetxe publikorako, bolumenean aurrefabrikatutako moduluak erosi, desmuntatu, garraiatu eta instalatzeko kontratua esleitzen duena.

703/2006 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Adaptación Social" BHIko beheko solairuko komunak berritzeko obrak esleitzen dituena.

385/2006 EBAZPENA, ekainaren 27koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2005eko Elkarretaratzeetako irabazleak, arte eszenikoen, arte plastikoen, ikus-entzunezkoen sormenaren eta literatur generoen modalitateetan kanpoan sustatzeko laguntza teknikoa kontratatzeko klausula administratibo eta teknikoen agiriak onesten dituena.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

119/2006 FORU AGINDUA, abuztuaren 4koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Irunberri-Ezkaroze NA-178 errepideko saihesbidea, 10+000 k.p.tik 14+000 k.p.ra bitarte (Isoko Gaina)" eraikuntza proiektuari onespen teknikoa eman eta hura, ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanarekin batera, jendaurrean jartzen duena, ukituriko ondasun eta eskubideak jakinarazteko eta ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko.

123/2006 FORU AGINDUA, abuztuaren 4koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Lizarra-Tafalla-Zangoza NA-132, Artederreta-Martzilla (I) NA-6020 eta Artederreta-Martzilla (II) NA-6100 errepideen arteko bidegurutzea egokitu eta hobetzea" izeneko proiektua teknikoki onetsi eta hark ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

651/2006 FORU AGINDUA, abuztuaren 2koa, Toki Administrazioko kontseilariak emana. Honen bidez onesten da toki entitateen mailako zerbitzu publikoak berritu eta haien kalitatea sustatu eta garatzeko 2007. urtean jarduerak egiteko laguntzak emateko deialdiaren testua.

696/2006 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, azaroaren 8ko 1051/2005 Ebazpenari jarraikiz hezkuntza esperientzien lehiaketako sariak esleitzen dituena.

747/2006 EBAZPENA, uztailaren 17koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, ikasketak egiteko zortzi lizentzia emateko deialdia onesten duena. Lizentzia horiek 2006-2007 ikasturterako dira eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuari atxikitako langile finkoendako.

1343/2006 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Osasun zuzendari nagusiak emana, hamasei urtetik beheitiko seme-alabak, garun-perlesiak joak eta Petö metodoarekin tratamendua hartzen dutenak, dituzten familiendako 2006rako dirulaguntzak banatzeko deialdia onesten duena.

162/2006 EBAZPENA, uztailaren 26koa, Garraio zuzendari nagusiak emana, Nafarroako udal eta kontzejuei errepideko hiriarteko bidaiari-garraio kolektiboa 2005. urtean zehar finantzatzeko dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena.

1.3.6. Beste batzuk

ERABAKIA, 2006ko maiatzaren 2koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Miguel Servet Fundazioa" fundazio publikoa bihurtu eta haren estatutuen aldaketa onesten duena.

672/2006 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, Toki Administrazioko kontseilariak abenduaren 27an funtzionarioen artean Nafarroako toki entitateetako idazkari izateko lehiaketa bukatutzat eman zuen 509/2005 Foru Aginduaren aurka Galar Zendeako Udalak paratutako 136/2006 administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ikusirik, agindu du aipatu foru aginduari dagokion espedientea Administrazioarekiko Auzien hirugarren Epaitegira igor dadila, espediente horretan interesatu gisa azaltzen direnei aurretik ediktu bidez eta zuzenean deituta, aipatu prozedura judizialean auzitaratu gisa agertzea izan dezaten, hala beharrez gero.

673/2006 EBAZPENA, ekainaren 27koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, hobekuntza arloak ezartzen dituena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publiko eta itunduek beren hobekuntza plana egin dezaten.

706/2006 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez argitara ematen da 2006/07 ikasturtean ondoko programak emateko baimena jaso duten ikastetxe itunduen zerrenda: alde batetik, Bigarren Hezkuntzan, Hizkuntzan murgiltzeko eta gizartean eta eskolan integrazteko Programa eta, bestetik, Lehen Hezkuntzan, Ikasle atzerritarren eta/edo egoera sozial eta kultural behartuan daudenen eskolatzeari loturiko premia bereziak dituzten ikastetxeei laguntzeko Programa.

707/2006 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Instituto Técnico Comercial Cuatrovientos" Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatu itunduaren baimena aldatzen duena, izan ere, arratsaldeko txandan "Kudeaketa Administratiboa" eta "Merkataritza" espezialitateetako Lanbide Heziketako erdi mailako heziketa zikloak emateko baimena eman zaio eta, goizeko txandan, "Merkataritza" espezialitateko erdi mailako heziketa zikloko unitate bat kendu.

167/2006 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Garraio zuzendari nagusiak emana, errepide nahiz trenbide bidezko salgai arriskutsuen garraioan segurtasun aholkulari izateko behar den lanbide gaitasunaren ziurtagiria eskuratzeko eta indarra 2006. urtean galtzen duten agiriak berritzeko probetarako dei egiten duena.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Ingurumen arloko Baimen Osatuaren eskaera, Aceralia Transformados, S.A.k egina.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Ingurumen arloko Baimen Osatuaren eskaera, SAT Obanos 283-NAk egina.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

MARTZILLA

Behin betiko onetsita ezinduendako aparkatze txartelak arautzen dituen ordenantza

IRUÑA

Akats zuzenketa. Mendillorriko U.P.S. Iruñeko Udal Planari erantsita. Jendaurreko epe berria

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

Udaltzaingoko kaboaren izendapena

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
ALDABA

Lehiaketa publikoaren esleipena

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ERRONKARI

Aurrekontuko aldaketaren behin betiko onespena

2.3.5. Beste batzuk
LEITZA

Xehetasun azterlana behin betiko onetsia

ARBIZU

Aldaketa egituratzailea hasiera batez onetsirik

TIEBAS-MURU ARTEDERRETA

Xehetasun azterlanaren behin betiko onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

Delegación Especial de Navarra de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION

Anuncio de subasta Subasta número S2006r3176002003

CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN CALIFICADA "RIOJA"

Circular número 07/2006: Normas de campaña de vendimia

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella

Cédula de citación

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de citación

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

EDICTO

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Notificación de requerimientos de discos-diagramas y otra documentación obligatoria

Resolución de expedientes sancionadores

Notificación de resoluciones sancionadoras en materia de transportes

Resolución de expedientes sancionadores

Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE NAVARRA

EDICTO

EDICTO

DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN NAVARRA
INTERVENCION REGIONAL

EDICTO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Edicto de notificación

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Agencia Estatal de Administración Tributaria Delegación Especial de Navarra

Notificaciones pendientes

Notificaciones pendientes

Delegación Especial de Navarra de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION

EDICTO

Acuerdo de ejecución

EDICTO

DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE NAVARRA

EDICTO

EDICTO

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN

EDICTO

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Cédulas de Notificación Resolución de Derivación de Responsabilidad Solidaria

Cédulas de Notificación. Resolución de recurso de alzada

Cédulas de Notificación. Trámite de Audiencia de Derivación de Responsabilidad Solidaria

Cédulas de Notificación

E D I C T O